KMH:s högre seminarium för forskning

Välkommen till KMH:s högre seminarium för forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Måndagar 15:15-17:00
1E207                 


11 sep Transpositions: Artistic Data Exploration 
Prof. Gerhard Eckel, Graz University/KTH/KDM


25 sep OBS: Extra seminarium och Pedagogiskt forum:
Att skriva kursguide – möjligheter och utmaningar. Exempel från huvudinstrumentkursens enskilda undervisning.
Lektor Erik Lanninger, Inst. för klassisk musik (KK)


16 okt 
Tema: Metoder i konstnärlig forskning 
doktoranderna förbereder


30 okt 
Goodbye Intuition - music through public reflection and the creative machine
Ivar Grydeland och Birgitte Oppegaard Pollen, Norges Musikkhögskole


20 nov 
Tema: Teoretiska perspektiv i musik 
doktoranderna förbereder 


4 dec 
Tema: Forskningsetik och forskningskommunikation
doktoranderna förbereder


 

Ordförande vid det Högre seminariet är docent Henrik Frisk.

 

Välkomna!


Kontaktperson:

Annika Åkerblom, forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se

 

Uppdaterad 2017-09-22