KMH:s Higher Seminar for Research

KMH Higher Seminar for Research (in Swedish)

Welcome to the  KMH Higher seminar for research - an arena for discussion, reflection and reporting of research and artistic work, mainly addressed to senior teachers (lecturers and professors) and PhD students and postdocs.

Mondays 15:15-17:00              


16 jan 
Frågeställningar kring förnimmelser av kropp och intellekt i min musik.
Lektor Marie Samuelsson, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori


6 feb 
Presentation av doktorandprojekt.
Inom ramen för KMH:s forskarutbildningssamarbete med KTH presenterar doktoranderna Torbjörn GulzHans LindetorpOlof Misgeld och Mattias Sköld sina planerade projekt.


20 feb
Konceptuellt lärande och kreativitet i komposition.
Doktorand Peter Falthin, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle


6 mar 
Musikens politiska ekonomi.
Rasmus Fleischer, fil.dr, post doc Stockholms universitet (och tidigare student på KMH)


27 mar
Att iscensätta barockmusik – och belysa tidlösa genusfrågor. 
En tvärdisciplinär studie av Operabyråns utforskande konstnärliga arbete.
Prof. Cecilia Hultberg, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle


24 apr 
Ögat och örat i musikupplevelsen. Ett forskningsprojekt i vardande.
Lektor Johan Fröst, Institutionen för klassisk musik
Adjunkt Josef Doukkali, Institutionen för musik- och medieproduktion


15 maj  PROGRAMÄNDRING
Interkulturella studier om musik och mening.
Prof. Erkki Huovinen presenterar ett pågående arbete.


Chairman at the Higher Seminars for Research is Erik Lanninger.

Welcome! 


Contact:

Annika Åkerblom, Research Officer
annika.akerblom@kmh.se


Uppdaterad 2017-05-12