Konstnärlig forskarskola

Den nationella konstnärliga forskarskolan var verksam 2010-2015 och syftade till att stärka den framväxande konstnärliga forskningen, att placera svensk konstnärlig forskning i en internationell frontlinje, och att leda till nya insikter i konstnärligt arbete. Avsikten var vidare att bidra till att utveckla forskningsmiljön inom området, både nationellt och vid de medverkande institutionerna.

Forskarskolans bas utgjordes av en årligen återkommande större doktorandkonferens samt seminarier av mer ämnesinriktad karaktär. Inom dessa miljöer diskuterades pågående doktorandprojekt samt andra ämnen med relevans för forskarskolan. 

Forskarskolan organiserades i samarbete mellan högskoleinstitutioner från 12 lärosäten, med konstnärliga fakulteterna i Göteborg och Malmö/Lund som administrativ hemvist. KMH har haft två doktorander i forskarskolan.

Uppdaterad 2016-11-08