Kyrkomusikutbildningen

Studiehandläggare: Patrik Sandin  patrik.sandin@kmh.se

 

Kandidatutbildningen i kyrkomusik förbereder dig för arbetet som musiker inom Svenska kyrkan eller andra samfund.

Vid KMH har vi utbildat kyrkomusiker i snart 200 år. 

Hos oss får du en omfattande utbildning av erfarna lärare inom huvudämnena orgel, sång, piano och dirigering och stödämnen som gehör, satslära och musikhistoria. (Se kursplanen för en komplett lista med ämnen).

Stockholm som orgel- och konsertstad är unik och bjuder på många tillfällen till inspiration genom ett digert konsertutbud och genom egen medverkan vid konserter i kyrkor som vi samarbetar med.

 

Från masterstudenternas konsert i St. Petersburg, våren 2012!

Uppdaterad 2015-05-26