Längre öppettider för övning i A-huset

5 mars 2012

Längre öppettider för övning i A-huset

Viktig information om flytt av skåp från B-huset

Mera nytt om lokaler och omflytt

Hörselkontroller och studenthälsovård

Diskussionslunch om KMH:s musikpedagogiska centrum (MPC)

Slagverkare på Percussion Plus i Århus

Final på lärarprogrammets tidig-musik-vecka

Öppna seminarier 5-11 mars

Konserter 5-11 mars

 

Längre övningstid i A-huset plan 2

Planering för att möjliggöra längre öppettider i A-huset - liknande dem som rått i B-huset - har nu kommit ett steg längre. 

För närvarande stängs A-huset måndag - fredag kl 21:30, lördag-söndag kl 18:30.
Som nästa steg gäller fr o m måndag 12 mars följande:

Övningsrummen på plan 2 (f d biblioteket) kommer att vara tillgängliga även måndag - fredag kl 21:30 - 24 (lördag - söndag 18:30-24).

Därmed blir 20 övningsrum tillgängliga för alla studenter även sen kvällstid.

OBS! Efter kl 21:30 nås dessa rum endast från entré A5 (Nya salens entré från gaveln). Dörren i andra änden av övningsrumsklustret, mot trapphuset bredvid godsentrén, kommer att vara låst och larmad från kl 21:30. Larmet är akustiskt, dvs. öppnar man dörren tjuter en sirén med hög volym. Från kl. 24 är lokalerna helt larmade och larmet går till Securitas, som gör en utryckning. Den som forcerar larmen på obehörigt sätt (dvs. öppnar dörren mot trapphuset efter 21:30 resp. 18:30 eller befinner sig i lokalerna efter kl. 24) kommer att debiteras kostnaden för utryckning. Denna information återfinns även på berörda dörrar.

 

Vänliga hälsningar

OMFLYTTGRUPPEN
genom Kerstin Lönngren
bitr projektledare rektors kansli
kerstin.lonngren@kmh.se
0705-72 12 72 

 
Uppdaterad 2012-03-05