Klassisk musik – läs mer

Kyrkomusikerutbildning

Institutionen ansvarar för KMH:s kyrkomusikerutbildning.
I centrum står här utbildning i orgel- och vokalämnena som kompletteras med orgelvård, orgelmetodik, liturgik samt liturgisk sång och dirigering. Förutom egna instrument har institutionen tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Läs mer om kyrkomusikutbildningen

Edsbergs Slott

Sedan 1958 bedrivs här undervisning i violin, viola, violoncell, piano samt kammarmusik i form av tematiska studier på hög internationell nivå. Från 1999 är verksamheten en del av KMH, med egen kammarorkester och en omfattande gästlärarverksamhet.

Läs mer om utbildning lokaliserad vid Edsbergs slott

Tidig musik

Här behandlas den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik med utgångspunkt i relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Kurserna ges både i form av sammanhållna specialiserade utbildningsprogram och orienteringskurser för övriga klassiska musikerutbildningar.

Orkestrar och kammarmusik

Studenterna framträder i KMH:s regelbundet verksamma ensembler och orkestrar  samt i många tillfälliga kammarmusikkonstellationer. Flera kammarensembler som bildats inom utbildningarna har senare kunnat etablera sig som professionella ensembler.

Konserter och evenemang

Institutionen medverkar vid många av de hundratals konserter som KMH ger varje år och har dessutom en omfattande konsert- och turnéverksamhet både i Sverige och i utlandet. Vi medverkar också i externa evenemang, som t.ex. konserter och seminarier kring den årliga utdelningen av Polar Music Prize.

Internationellt

Internationellt erkända solister och pedagoger deltar som gästlärare, vilket bidrar till nya impulser och förnyelse. Utländska studenter antas både på ordinarie studieplatser och som gäst- och utbytesstudenter. Institutionen deltar i ett antal internationella projekt, däribland i ett flerårigt samverkansprojekt på Balkan, finansierat av Sida.

KK är värdinstitution för det europeiska samarbetsprogrammet "Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice" - läs mer!

Uppdaterad 2013-07-17