Lediga tjänster

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

söker en

Högskolelektor i piano

för tillträde efter överenskommelse. Anställningens omfattning är 50 %. Anställningen är tillsvidare

Behörighetsbestämmelser och bedömningsgrunder för anställning som högskolelektor på KMH finns angivna i KMH:s anställningsordning.

 Du ska

 • undervisa och utveckla studenternas förmåga till ett praktiskt tillämpat pianospel med förståelse för harmoniska förlopp och sammanhang. Arbetet kräver att du kan ge en individuellt utformad undervisning baserad på studentens förmåga och det framtida yrkeslivets behov. Denna spännvidd förutsätter att du som lärare behärskar pianospel på hög nivå såväl som att du har goda insikter i gehörsbaserat spel. Undervisningen sker enskilt och i grupp.
 • ha ett särskilt ansvar för de delar av kurser som rör biinstrument
 • delta i institutionens inre arbete, inkluderande institutionsmöten och utvecklingsarbete, samt i förekommande fall antagningsprov, projekt och examinationer
 • ägna din kompetensutvecklingstid åt forskningsanknytning av ämnesområdet

Du har dokumenterat

 • konstnärlig doktorsexamen i musik eller motsvarande
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kvalifikationer
 • erfarenhet av att undervisa inom högre musikutbildning på grundläggande nivå med ovan beskriven inriktning, såväl i grupp som enskilt
 • erfarenhet av att leda grupper och individer, såväl i löpande verksamhet som i projekt
 • erfarenhet av administrativa ledningsuppgifter på högskolenivå

Du bör också ha

 • förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet
 • förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande
 • stor stilistisk bredd och repertoarkännedom
 • bred erfarenhet av och kunskap om svenskt och internationellt musikliv
 • mycket god samarbetsförmåga
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället kring det konstnärliga och pedagogiska utvecklingsarbetet
 • goda IT-kunskaper

Vi strävar efter jämn köns- och åldersfördelning inom lärarkåren.

Ytterligare information:

Kontakta prefekten vid institutionen för klassisk musik, professor Stefan Therstam, tel

0707 – 13 19 07, stefan.therstam@kmh.se.

Facklig information: Eva Wedin (SACO-S) 070-758 82 91och Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet tel 0707-58 82 92

Välkommen med ansökan!

Märk den med refnr 14/257, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa (allt i två exemplar). Vi vill ha din ansökan senast den 6 maj 2014 till

Kungl Musikhögskolan, Box 27711, 115 91 Stockholm

 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

söker också en

Högskoleadjunkt i musik

för tillträde efter överenskommelse. Anställningens omfattning är 60 %. Anställningen är tillsvidare.

Arbetsuppgifter

 • såväl praktiskt som konstnärligt leda och understödja masterstudenternas examensarbeten
 • ansvara för genomförandet av konstnärliga och administrativa projekt inom institutionen
 • ansvara för institutionens internationella program och projekt
 • delta i institutionens inre arbete, inkluderande institutionsmöten och utvecklingsarbete

Kompetens

 • konstnärlig högskoleexamen i musik, omfattande minst 180 hp
 • minst 10 års yrkeserfarenhet av projektledning inom konstnärlig verksamhet på professionell nivå, varvid arbete med varierande genrer och publikmiljöer är meriterande
 • god erfarenhet av att planera och leda musikpedagogiska projekt
 • god erfarenhet av arbete med internationella högskoleprogram och projekt
 • god erfarenhet av arbete inom högskolemiljö, inkluderande kunskaper om högskolespecifika IT-system
 • pedagogisk förmåga att engagera och inspirera studenterna till eget lärande
 • god samarbetsförmåga
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället kring det konstnärliga och pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs vid KMH
 • goda IT-kunskaper

Ytterligare information:

Kontakta prefekten vid institutionen för klassisk musik, professor Stefan Therstam, tel

0707 – 13 19 07, stefan.therstam@kmh.se.

Facklig information: Eva Wedin (SACO-S) 070-758 82 91och Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet tel 0707-58 82 92

Välkommen med ansökan!

Märk den med refnr 14/258, ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa (allt i två exemplar). Vi vill ha din ansökan senast den 6 maj 2014 till

Kungl Musikhögskolan, Box 27711, 115 91 Stockholm

Uppdaterad 2014-04-15