Lyssnings/video-databaser

Lyssningsdatabaser, uppslagsverk och noter

Dessa tjänster är till för studenter och KMH:s personal. Man kan använda dessa databaser även utanför KMH och då måste man logga in. I vissa fall kan man logga in med hjälp av passerkortet medan vid användning av andra databaser behövs det användarnamn och lösenord, som du får vid lånedisken.

Naxos erbjuder två tjänster för KMH:s personal och studenter:

Naxos Music Library

Naxos Video Library

En annan mycket omfattande tjänst är:

Music Online

Music Online är en tjänst där det förutom själva musiken även ingår ett omfattande notbibliotek och några av de viktigaste musikvetenskapliga referensverk. Music Online

• erbjuder att studera musik på tre plan samtidigt - lyssna på inspelningar, studera partituret och läsa fördjupande referensinformation

• innehåller specialutvecklade sökfunktioner, personliga spellistor och möjligheter att dela spellistor med andra användare

När du söker hemifrån:

För de databaser som kräver annan inloggning än passerkortsnummer kontakta biblioteket för användarnamn och lösenord.

Music Online – musikdatabas

Kollektionen innehåller totalt ca 200 000 inspelningar och utökas löpande.
Du kan skapa egna spellistor i Music Online. 

Länk till Classical Music Library Classical Music Library, inspelningar med klassisk musik. Många verk finns tillgängliga i flera olika inspelningar.
Länk till American Song American Song, inspelningar av bl a amerikanska folkvisor, och populära sånger från olika tidsperioder. Inkluderar även den tidigare databasen African American song - innehållandes inspelningar av jazz, blues, gospel och annan afroamerikansk musik
Länk till Smithsonian Global Sound for Libraries Smithsonian Global Sound for libraries, ljudbibliotek från Smithsonian Institute med inspelningar både av musik, mänskligt tal och mänskliga läten, diktuppläsningar mm från olika delar av USA under olika tidsperioder.
Länk till Contemporary World Music Contemporary World Music
Länk till Jazz Music Library Jazz Music Library Inspelningar av Jazz.
Uppdaterad 2017-02-27