Mallar och blanketter

Under denna avdelning hittar du många användbara mallar du bör använda i ditt arbete, som t.ex:

  • Brev- och dokumentmall för korrespondens och mötesanteckningar
  • Instruktioner för hur du får ett visitkort och hur du beställer dem
  • KMH:s e-postsignatur som du bör lägga in i ditt mailprogram
  • Powerpoint- och keynotedokument för presentationer
  • Affischmallar för att göra affischer till konserter och andra evenemang
 
Uppdaterad 2014-04-02