Självständiga arbeten på Masternivå

Ansvarig samordnare för KKs examensarbeten:
Adjunkt Karin Hjertzell  karin.hjertzell@kmh.se

Examensarbete för masterstudenter på institutionen för Klassisk Musik

Kursen examensarbete utgör en fjärdedel av studierna på masterutbildningen, fördelat på alla fyra terminerna. Examensarbetet är ett självständigt, fördjupat arbete inom huvudämnet och omfattar både en konstnärlig, klingande del samt en skriftlig eller muntlig reflektion kring konstnärliga gestaltningsproblem och de egna konstnärliga processerna.

Det självständiga arbetet kan fungera som studentens varumärke – något som visar en spetskompetens gentemot arbetsliv och vidare studier. En möjlighet att profilera sig och sin musik. På så sätt bli också examensarbetet en mycket viktig länk mellan studier och yrkesliv.

I kursen ingår seminarier kring innehåll och struktur samt ett stort mått individuell handledning. Examinering sker med redovisning av det dokumenterade självständiga arbetet.

Variationsrikedomen är stor bland de färdiga arbetena. På KMH:s bibliotek finns alla examensarbeten dokumenterade och här finner du länkar till ett par av de som blivit till under de senaste åren.

Magdalena Meitzner, slagverk : Gränsryttaren, ett projekt för dans och slagverk (2011)

Christina Larsson Malmberg, sopran och Catalina Langborn, barockviolin: Lovisa Ulrika, En föreställning (2011)

Uppdaterad 2013-11-08