Välkommen till
Institutionen för musik- och medieproduktion

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder kurser för samtliga utbildningsprogram vid KMH. Vårt utbud innefattar bl.a. kurser inom musikproduktion, notskrivning, videoproduktion och filmmusik.

Sedan 2001 ansvarar institutionen för ett konstnärligt utbildningsprogram med inriktning mot musik- och medieproduktion. Denna grundutbildning är ett treårigt kandidatprogram (180 hp) som leder till hög konstnärlig kompetens inom ämnesområdet.

Kurserna genomförs ofta i projektform där stor vikt läggs vid såväl det konstnärliga resultatet som processen som leder fram till det. Genom att utbildningen fokuserar både på projektarbete i team och självständigt arbete förbereds studenterna väl för det kommande yrkeslivet.

Institutionen ansvarar även för masterprogrammet Musikalisk design (120 hp), en tvåårig utbildning på avancerad nivå. För att skapa goda förutsättningar för branschnära projekt inom utbildningarna samarbetar institutionen också med olika myndigheter, företag, skolor och yrkesverksamma specialister.

Vi ger även fortbildningskurser för yrkesverksamma musiker och musiklärare, utvecklar kurser åt andra högskolor och utformar uppdragsutbildning åt kommuner, myndigheter och företag.

Music and media production is rapidly developing, and the resultant changes have important consequenses for the music education and musicmaking of tomorrow.

The department therefore provides courses in the use of music and media production for most of KMH’s performance and education study programmes.

In addition, the department is responsible for a unique performance study programme in music and media production with an educational emphasis. Work under this programme is often carried out in project form, e.g. as music productions, music videos, web productions and film music courses. Practising specialists are engaged as teachers for these projects, and students are given down-to-earth preparation, both pedagogic and methodological, for their future professional role.

To facilitate exciting projects, the department collaborates with business enterprises and schools connected with the music and media technology industry. The projects include a songwriting project at Bodal School, Lidingö, and an educational music video production together with the Swedish educational Broadcasting Company (UR).

Over the years, teaching staff have taken part in several multimedia and research projects and they are constantly developing new courses and study programmes, both in-house and externally.

The department runs its own in-service courses for professional musicians and music teachers, develops courses for other higher education establishments and provides commissioned education to municipalities, national authorities and business enterprises.

This co-operation with outside institutions, the music industry and business enterprise makes the department a vital part of the development within its field.

Uppdaterad 2014-10-30