Välkommen till
Institutionen för musik- och medieproduktion

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder kurser för samtliga utbildningsprogram vid KMH. Vårt utbud innefattar bl.a. kurser inom musikproduktion, notskrivning, videoproduktion och filmmusik.

Sedan 2001 ansvarar institutionen för ett konstnärligt utbildningsprogram med inriktning mot musik- och medieproduktion. Denna grundutbildning är ett treårigt kandidatprogram (180 hp) som leder till hög konstnärlig kompetens inom ämnesområdet.

Kurserna genomförs ofta i projektform där stor vikt läggs vid såväl det konstnärliga resultatet som processen som leder fram till det. Genom att utbildningen fokuserar både på projektarbete i team och självständigt arbete förbereds studenterna väl för det kommande yrkeslivet.

Institutionen ansvarar även för masterprogrammet Musikalisk design (120 hp), en tvåårig utbildning på avancerad nivå. För att skapa goda förutsättningar för branschnära projekt inom utbildningarna samarbetar institutionen också med olika myndigheter, företag, skolor och yrkesverksamma specialister.

Vi ger även fortbildningskurser för yrkesverksamma musiker och musiklärare, utvecklar kurser åt andra högskolor och utformar uppdragsutbildning åt kommuner, myndigheter och företag.

Uppdaterad 2016-01-08