Musik i oordning — motspel, komplexitet och kollektiv improvisation

Vinjettbild till det konstnärliga forskningsprojektet Musik i oordning. Foto: Heiko Purnhagen.
Foto: Heiko Purnhagen.

"Musik i oordning" är samlingsnamnet på ett konstnärligt forskningsprojekt vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), som har beviljats ett treårigt projektstöd om totalt 4,3 milj. kr av Vetenskapsrådet.

Projektet leds av Klas Nevrin, kompositör, pianist och lärare vid KMH, och vill med utgångspunkt i kollektiv improvisation undersöka hur det kollektiva inverkar på individens kreativitet, både inom och utanför musiken.

Forskningen utgår från ett antal workshops som sedan 2012 har drivits med stöd av Statens Musikverk och Svensk Jazz, och som nu integreras med det internationella samarbetet i The Revoid Ensemble. Där ingår Klas Nevrin själv samt musikerna Anna Lindal (violinist, vice-rektor vid Operahögskolan och professor i musikalisk gestaltning), Katt Hernandez (violinist och doktorand i konstnärlig forskning vid Lunds universitet) och Ricard Österstam (trumslagare och improvisationspedagog). Alla kommer att delta som forskare i projektet. Därutöver medverkar fyra välrenommerade improvisationsmusiker: cellisten och vokalisten Audrey Chen (USA/Tyskland), trumpetaren Eivind Lønning (Norge), klarinettisten/saxofonisten Per Texas Johansson och basisten Vilhelm Bromander.

Projektet kommer att inkludera konserter, seminarier och workshops som kan skapa nya kontaktytor mellan musiker, konstnärliga forskare, publik och pedagoger, både nationellt och internationellt. Det startar officiellt med en konsert med The Revoid Ensemble 29 januari 2016 på Teaterstudio Lederman i Stockholm.

– Improvisatoriska skeenden kan säga en hel del om våra förväntningar och värderingar, vare sig det gäller musik, utbildning eller något annat sammanhang, säger Klas Nevrin. 

– Vi vill synliggöra mer lekfulla aspekter av konstnärligt skapande, fortsätter Klas. Att lägga alltför stor vikt vid kontroll, planering och individualitet riskerar att cementera föreställningar och hindra oss i vår utveckling. 

– Att improvisera kollektivt, däremot, innebär att bjuda in det oväntade, det som händer när det vi gör får motstånd eller medhåll i något annat, att bejaka den komplexa ordning som uppstår ur oordning eller “vid randen av kaos”.

Klas Nevrin hoppas också att projektet ska ge viktiga bidrag till metoder och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning. Med inspiration från bland annat komplexitetsteori och den franske filosofen Gilles Deleuze finns möjligheter att se oordning och icke-kontroll som något genuint värdefullt, i konsten och naturen såväl som i existentiella eller sociala sammanhang.

  

Se vidare: 

Forskningsprojektets webbplats: musicindisorder.se

Workshopprojektets webbplats: musikioordning.se

The Revoid Ensemble: revoidensemble.com

Mera information:

Klas Nevrin: klas.nevrin@kmh.se, 073- 628 58 30

Uppdaterad 2016-10-18