NAIP: Innovation i högre musikutbildning

NAIP: European Music Master for New Audiences and Innovative Practice

Det internationella projektet "NAIP: Innovation i högre musikutbildning" med Kungl. Musikhögskolan (KMH) som en av deltagarna, har beviljats 247.000 euro inom Erasmus+-programmet för att vidareutveckla högre musikutbildning. 

Målet är att rusta musikstudenter till yrkesmusiker och entreprenörer som kan hantera en mångfald av arbetsuppgifter och publiktyper.

Ett tvåårigt strategiskt partnerskap med utgångspunkt i det redan existerande masterprogrammet för musiker "European Music Master for New Audiences and Innovative Practice (NAIP)" har ingåtts. Idag drivs denna utbildning gemensamt av musikhögskolor i Sverige, Nederländerna och Island. I projektet medverkar dessutom musikhögskolor i London, Oslo, Helsingfors, Wien och Singapore.

De flesta musiker i dag är egna företagare eller oberoende konstnärer som skapar sin karriär i en värld med helt andra utmaningar än tidigare. Den högre musikutbildningen måste därför sikta mer på personlig styrka och anpassningsförmåga.

Masterprogrammet European Master of Music for New Audiences and Innovative Practice (NAIP) tar itu med detta: utveckling av personliga färdigheter, samhällsengagemang, samarbetsförmåga, kunskap om olika stilar inom musik, improvisation, kollegial granskning, reflektion etc.

Det strategiska partnerskapet ska utveckla kompetens inom området ny publik och innovativa metoder.

NAIP Programmet erbjuds för närvarande  på Koninklijk Conservatorium Den Haag, Prins Claus Conservatorium Groningen, Listaháskóli Íslands (Islands konsthögskola) i Rejkjavik och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Följande konservatorer deltar också i projektet; Guildhall School of Music and Drama i London, Norges Musikkhøgskole i Oslo, Metropolia Yrkeshögskola i Helsingfors, Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien och National University of Singapore. Den europeiska samarbetsorganisationen för musikhögskolor, Association ´Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) deltar i projektet som en extern utvärderare hjälper till med att sprida projektets resultat.

För mera information:

Karin Hjertzell, projektledare
Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik
karin.hjertzell@kmh.se, 070-351 59 29 

Uppdaterad 2016-11-08