KMH Nyheter

Nyheter 2012

Ödebygdsmusik får nyinrättat pris

13-Dec-12 12:33
Torbjörn Ömalm får Kerstin Eliassons nyinrättade pris för excellens i masterarbete på Kungl. Musikhögskolan 2012.

Att studera på masternivå i musik innebär att utbilda sig på högsta nivå i sitt instrument, samtidigt utforska och reflektera över konstnärskapet. Kerstin Eliasson, ordförande i styrelsen för Kungl. Musikhögskolan (KMH), har nu inrättat ett pris för att lyfta fram en masterstudent som på ett extra briljant och kreativt sätt lyckats förena dessa två perspektiv.

– Jag avsätter pengar för ett pris därför att jag vill visa ett stort engagemang i KMH:s verksamhet, säger Kerstin, bekant även som tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet för forskningsfrågor och frågor inom högre utbildning, fortfarande aktiv i forskningsfrågor nationellt och inom EU. 

– Det här gör jag också för att uppmuntra musikstudenter att gå vidare från kandidat-  till masterutbildning. Jag tror det berikar dem som musikutövare. Jag vill också kunna visa utåt att vi här på KMH har gott om både begåvade och engagerade studenter!

Hennes val föll på Torbjörn Ömalm och hans examensarbete kallat ”Ödebygdsmusik: att gräva där man står”. Torbjörn är jazzgitarrist, född och uppvuxen i Tornedalen, och har arbetat fram en syntes av folkmusik och jazz. Men då inte enbart genom att inspireras av musiken i området.

– Jag har hela tiden haft för avsikt att hämta idéer från hela det kulturområde som är Tornedalsregionen, språket - meänkieli - miljöerna, bilderna, förklarar Torbjörn Ömalm. 

– Det är något av atmosfären i den här miljön jag försökt fånga.

Projektet har resulterat i egenkomponerad musik, och i några fall arrangemang av folkmusik. Musiken presenterades vid en masterexamenskonsert i våras och finns på en skivinspelning (släpps under nästa år). Hans reflektioner över arbetet med projektet finns publicerat  i form av en skriftlig redovisning.

Hur har han då sett på att kombinera musikerskap med att arbeta utforskande?

– Jag har faktiskt inte sett någon skillnad mellan musik och forskning. För mig är de samma sak, säger Torbjörn, som också konstaterar att masterarbetet gett honom idéer att arbeta med för flera år framåt.

Till sist, vad ska han göra för prispengarna, 20.000 kronor? Ska han ”gräva där han står”?

– Jag måste få säga att jag känner mig extremt hedrad att ha fått det här priset. Men jag blev lite ställd när jag fick beskedet häromdagen, jag vet inte alls ännu vad jag ska göra, kanske blir det någon slags resa med musik i sikte, säger Torbjörn. 

Läs den skriftliga redovisningen och lyssna på smakprov av musiken här:

Akademiska Hus bygger nya KMH

03-Oct-12 15:42
Stockholm stärker sin internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning genom den nya Kungliga Musikhögskolan. Akademiska Hus investerar cirka 800 miljoner kronor i projektet.

KMH:s kommande entréhall. AIX Arkitekter AB.

Efter mer än 55 år i provisoriska byggnader får Kungliga Musikhögskolan (KMH) nya lokaler. Dagens snåriga och oöverskådliga campusområde ska förvandlas till en kulturell träffpunkt för Stockholm, Sverige och världen.

Akademiska Hus bygger till sammanlagt 21 600 kvadratmeter. Kontaktytor med resten av staden står i fokus för att stärka KMH som kreativ mötesplats. Flexibelt byggda konsertsalar ska möjliggöra båda stora och småskaliga konserter. Den nya tydliga huvudentrén i glas mot Valhallavägen förses med en foajé för mingel både av studenter under dagen och av konsertbesökare på kvällstid. I anslutning till entrén ska en konsertsal med 700 publikplatser ligga.

 – KMH har alltid varit en plats där allmänheten kunnat möta begåvade och motiverade studenter, såväl på konserter som i pedagogiska sammanhang, säger Cecilia Rydinger Alin, tillförordnad rektor vid KMH.

– Det nya huset ger oss en ökad möjlighet att kommunicera med omvärlden på ett mer synbart och tilltalande sätt. Nya KMH kommer att bli ett viktigt landmärke, både nationellt och internationellt. Det innebär att vi också kan förverkliga vår ambition att vara ett centrum för konstnärlig och pedagogisk forskning inom musik.

KMH:s huskroppar bildar tillsammans med den ringformade bostadsbebyggelsen en sammanhängande stadsmiljö, där den historiska bebyggelsen utgör ett centralt motiv som den moderna bebyggelsen samspelar med. KMH:s huvudbyggnad i fyra våningar ligger centralt i kvarteret och är sammanbyggd med det gamla stallet där biblioteket placeras.

Gula villan som är en del av det byggnadsminnesskyddade stallet flyttas till strax norr om ridhuset. 

– Att vi äntligen efter så många år kan börja byggandet av denna fantastiska kulturbyggnad känns underbart, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm. Här skapas ytterligare en mötesplats för universitetshuvudstadens Stockholms spännande utveckling.

Byggstart beräknas ske i början av 2013 med inflyttning i slutet av 2015.

KMH-alumn till Norrlandsoperan

24-Sep-12 13:55
Foto: Henrik Sundling

Katarina Leyman, som avslutade sina kompositionsstudier vid KMH år 2006, blev för en tid sedan utsedd till hustonsättare vid Norrlandsoperan i Umeå.I förra veckan skedde första uruppförandet inom ramen för detta uppdrag. Då framförde symfoniorkestern vid Norrlandsoperan verket Transient Skies. Namnet anspelar på olika väderfenomen, moln i fjäderlätta former och åsktunga skyar, vilka fungerat som inspiration för musiken. I det treåriga kontraktet med Norrlandsoperan ingår att skapa ytterligare tre verk. En klarinettkonsert planeras, ytterligare ett orkesterverk, samt ett orkesterverk som är tänkt att skrivas i dialog med Beethovens symfonier. Katarina Leyman kommer i egenskap av hustonsättare att sätta sin prägel på Norrlandsoperan också på fler sätt. Hon kommer att adjungeras till orkesterns programråd, med särskilt fokus på att bevaka samtida svensk och nordisk musik. Hon kommer också att fungera som rådgivare i olika pedagogiska projekt, och kan också se fram emot att få verk ur sin tidigare produktion framförda av Norrlandsoperan. 


– Det är livsviktigt för både den klassiska och moderna konstmusiken att det spelas nya verk, sa Katarina Leyman i en intervju med Västerbottens-Kuriren inför förra veckans konsert.Hon sa också att hon tycker det är viktigt som samtida tonsättare att ta på sig ett pedagogiskt ansvar för att marknadsföra musiken utåt, genom att bistå med nycklar till verken. Så kan också sägas skedde vid förra veckans uruppförande, då hon direkt efter konserten deltog i ett samtal med SVT-meteorologen Helen Tronstad på temat moln, och med koppling till sin komposition Transient Skies.

Ny stråksextett med Edsbergsrötter

24-Sep-12 13:52
Fotomontage: Ateljé 42

De har alla KMH:s musikerutbildning vid Edsberg gemensamt. Nu har de debuterat tillsammans som stråksextett under namnet Nordic String Sextet. Debuten skedde i helgen hos kammarmusikföreningen "Atelje 42"  i Stjärnhov i Sörmland. På programmet stod Schönbergs Verklärte Nacht och Tjajkovskijs Souvenir de Florence. Cellisten Natalia Goldmann berättar för Södermanlands Nyheter att hon och de fem andra medlemmarna i sextetten spelat en hel del tillsammans förut, i olika konstellationer. Alla är verksamma som frilansare, och med många egna projekt, men nu var första gången de spelade tillsammans som sextett.


– Vi trivs så otroligt bra ihop så att det blir en fortsättning även efter lördagens konsert tror jag nog alldeles säkert, säger Natalia Goldmann.Övriga medlemmar i Nordic String Sextet är Natalie Migdal och Ylva Larsdotter violin, Hanne Skjelbred och Anna Lundström viola samt Torun Saeter Stavseng cello.

Semmy Sahlhammer tillbaka på KMH

24-Sep-12 13:48
Foto: Jerry Simon.

Efter en tio år lång tjänstledighet har Semmy Stahlhammer återkommit till KMH, som lektor i violin vid Institutionen för klassisk musik.Semmy är även 1:e konsertmästare i Kungliga Hovkapellet, kapellmästare för Stahlhammer Klezmer Band och har varit konstnärlig ledare för musikfestivalen i San Giovanni i Toscana, för att bara nämna några områden där han är och har varit verksam. Under den tioårsperiod som gått har Semmy Stahlhammer även debuterat som skönlitterär författare. År 2007 kom han på Bonniers förlag ut med den biografiska boken "Kodnamn Frisör", en berättelse från andra världskriget med hans egen familjs historia i fokus.

Flyttad länk till interna sidor

31-Aug-12 16:59

Länken "Internt" till KMH:s interna webbsidor är flyttad till den mindre specialmenyn längst upp till höger (bredvid länken "English").
Direktadressen www.kmh.se/internt är oförändrad, liksom alla specialadresser till enskilda sektioner och sidor.

Kursregistrering höstterminen 2012

21-Aug-12 16:56

KURSREGISTRERING PÅ SENARE TERMINER HÖSTTERMINEN 2012
Efter den stora "folkräkningen" januari 2012, då vi kallade in samtliga studenter till Studiecentrum för kursregistrering med fotolegitimation, kan vi nu återgå till en betydligt enklare ordning.

De studenter som i höst fortsätter sina programstudier på senare terminer ska inte komma till Studiecentrum utan registrerar sig vid respektive institution vid det första kurstillfället, efter 3 september (vecka 36).
Institutionen meddelar studieadministrativa avdelningen direkt efter kursstart, namn och personnummer samt termin för de studenter som har registrerat sig och därmed fortsätter på respektive program och inriktning.


KURSREGISTRERING PÅ FÖRSTA TERMINEN HÖSTTERMINEN 2012
Nyantagna som ska börja första terminen på ett utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå måste registrera sig här på KMH med fotolegitimation mån 27/8 kl 9:00 i A399.Alla nya studenter har fått en personlig kallelse med post under sommaren.

Om du har frågor om kursregistreringen, kontakta Studiecentrum, epost: studiecentrum@kmh.se.

Klicka här för ett mer detaljerat schema för introduktionsveckan

/ Christopher Sönnerbrandt
chef för studieadministrativa avdelningen

Viktigt om lösenord och inloggning på KMH

20-Aug-12 08:49

Gäller främst anställda och studenter som kommer åter till KMH efter sommarledighet:

Fr.o.m. 3/8 gäller nya lösenord till de flesta av KMH:s IT-tjänster. Hämtas personligen i Servicecentrum.

Personal med bärbar KMH-dator
Vi råder personal som kommer tillbaka från semestern och första gången ska logga in i KMH:s nätverk med det nya lösenordet att ta med er bärbara dator till IT-avdelningen i F-huset. 

Studenter
I samband med att ni första gången loggar in på KMH:s nätverk efter lösenordsbytet kommer en dialogruta att visas som meddelar "skapa ny nyckelring'". Ni ska godkänna detta meddelande och skapa en ny nyckelring.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Smedberg
Chef för IT-avdelningen

Cecilia Rydinger Alin tillförordnad rektor för KMH

22-Jul-12 22:10
Cecilia Rydinger Alin. Foto: Stewen Quigley.
Regeringen har utsett professor Cecilia Rydinger Alin som tillförordnad rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Förordnandet gäller fr.o.m. 1 juli och till dess att en ny rektor tillträder sin anställning.

Cecilia Rydinger Alin har sedan december 2008 innehaft uppdraget som prorektor vid KMH tillsammans med professor Staffan Scheja. Hon inträdde i juni som ställföreträdande rektor i och med rektor Johannes Johanssons bortgång.

Cecilia Rydinger Alin genomgick kyrkomusiker- och dirigentutbildningen vid KMH 1981-1991. Hon har sedan dess arbetat inom ett brett verksamhetsfält med orkester-, opera- och kördirigerering samt pedagogisk verksamhet.

1994-1998 var Cecilia Rydinger Alin chefdirigent vid Värmlandsoperan, och hon har även gästdirigerat vid bl.a. Kungliga Operan i Stockholm, NorrlandsOperan och Jyske Opera i Århus, Danmark.

1988-2009 var Cecilia Rydinger Alin sånganförare för kören Allmänna Sången i Uppsala, och sedan 2008 är hon konstnärlig ledare för manskören Orphei Drängar.

1998 tillträdde hon tjänsten som lektor i orkesterdirigering vid KMH, och hon är sedan 2007 professor i samma ämne.

Cecilia Rydinger Alin har bl.a. tilldelats Johannes Norrbymedaljen för främjandet av svenskt körliv, dirigenten Sten Frykbergs minnesstipendium, Uppsala kommuns hedersmedalj, och hedersutmärkelsen Årets Körledare 2009.

2005 mottog hon den kungliga medaljen Litteris et Artibus för sina insatser inom tonkonstens område.

Cecilia Rydinger Alin är sedan 2004 ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.

Europeiskt förstapris till Ilari Kullervo Hongisto

28-May-12 14:39

Ilari Kullervo Hongisto, masterstudent i elektroakustisk musik vid KMH, har vunnit första pris i 2012 European Erasmus Composition Competition of the University Paris VIII för sin komposition Taivas alla.  

Verket uruppfördes i onsdags i ljudOljud-festivalen på Audiorama. Det ska snart får sin internationella premiär i Paris 8 juni och framförs även i Stora salen på KMH 11 juni inom ramen för konferensen EMS12 Stockholm (Electroacoustic Music Studies Network Conference 2012).

Så här beskriver Ilari själv sin komposition:

TAIVAS ALLA (2012)

Taivas Alla är komponerat av insektsljud från hela världen. Verket är en del av en trilogi - de andra delarna består av ljud från fåglar och grodor. Tillsammans bildar de naturljudstrilogin Luonnos. Namnen är mycket mångtydiga på finska: "Taivas Alla" kan betyda "att himlen är under dig när du flyger" samt "vad är det att leva utan ett hem". "Luonnos" betyder "en skiss", men är också starkt förknippad med ordet "natur".

Insektsljuden består huvudsakligen av ljud från olika typer av syrsor, totalt ca 50 ljudkällor. Eftersom ljuden själva inte erbjuder ett brett utbud av grundläggande ljudmaterial, används effekter, programmering och ljudbearbetning i stor utsträckning. Insekterna skapar tillsammans musik i verket och bildar olika typer av små insektsensembler; en stor del av verket har komponerats utifrån fragment som innehåller aleatoriska polyrytmer. Här kan man tala om  en rytmiskt fri kontrapunkt, som produceras av en sequencer-program, där olika rytmer tvingas till samtidig handling, med målet att bilda nya, intressanta och ofta också slumpmässiga kombinationer. 

Ilari Kullervo Hongisto (1978) är en finländsk kompositör. Hongisto tog sin masterexamen i musikvetenskap och finska språket vid Åbo universitet. Han har också studerat slagverk och trummor vid konservatoriet Åbo, där han tog examen 2006. 2010 examinerades Hongisto som kompositör vid Åbo konstakademi (inom Åbo yrkeshögskola). Hongisto är medlem i Finlands Tonsättares Riksförbund. Hans verk har haft framgång i olika tävlingar och han har representerat Finland i festivalen Ung Nordisk Musik 2008 och 2010.

Lullaby - masterstudent vid KMH gör gränsöverskridande popföreställning i Bucky Dome

22-May-12 16:46
Lullaby är en popkomposition som möter samtida dans, film och ljud i en gränsöverskridande föreställning.

Föreställningen är en del av ljudOljud, Kungl. Musikhögskolans årliga festival för komposition och dirigering. För text, musik och manus står Cecilia Klingspor, student på Musikhögskolans masterutbildning Komposition Intermedia.

Föreställningen spelas  i Bucky Dome i Museernas trädgård på Skeppsholmen 23 och 24 maj samt i Arkitekturmuseets hörsal 27 maj. Bucky Dome är återskapad efter paviljongen som blev en öppen mötesplats för stockholmarna 1971, med invigning 17 maj. I Lullaby spelar och sjunger Cecilia Klingspor tillsammans med en sjuhövdad ensemble.

– Jag fascineras över hur föreställningen lekfullt har vuxit fram i samarbete mellan olika kreatörer. Alla som medverkar tillför och skapar i den 1970-tals-anda som Bucky Dome vill återuppväcka, säger Cecilia Klingspor.

Musiken rör sig mellan olika genrer, allt från psalmlik vaggvisa till hövisk sång, skramlig streetmusik och gnisslande gitarr blandat med elstråk. Stråkmusikern Örjan Högberg, som vanligtvis hörs i Fläskkvartetten, spelar även trumset och sjunger. Skådespelaren Rikard Svensson spelar piano. Medverkar gör också Cecilia Klingspors låtskrivarkollega Emma Nordenstam på sång och cello, Fred Saboonchi på elgitarr samt kontrabasisten Benjamin Quigley från punkblues-duon Deltahead. Dansaren Johanna Lindh rör sig till ljudet av ett hjärta under kupolen och i filmsekvenser syns hon också dansa i ett vårgrönt Stockholm, filmad av dokumentärfilmaren Lennart Malmer.

- Små och stora kläder vajar på ett tvättstreck i domen, fallna blommor sopas upp. Föreställningen är en musikceremoni om förlust och försoning i vårens tid, säger Cecilia Klingspor.

Lullaby

Onsdag 23 maj kl 16:00 i Bucky Dome: Öppet genrep

Torsdag 24 maj kl 16:00 i Bucky Dome: Föreställning

Söndag 27 maj kl 16:00 Arkitekturmuseet, Hörsalen: Föreställning

Lullaby ingår i "ljudOljud", Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering. Mera information om Lullaby och hela festivalprogrammet hittar du på www.kmh.se/ljudoljud

2160 silkessträngar - masterstudent utforskar ljud och kommunikation

16-May-12 13:56
Installation, improvisationskonsert och workshops. Anna E Weiser har gått Kungl. Musikhögskolans masterprogram i Komposition Intermedia, och presenterar nu sitt examensarbete, en rumslig installation på Arkitekturmuseet.

"Vävskäl" kallas projektet. I en av museisalarna har Anna E Weiser låtit spänna över tvåtusen silkestrådar, som i en vävstol.  

– Tunna, transparenta silkestrådar utgår från en varpbom. Men istället för att löpa i en vävstol sträcker de sig ut i rummet som bärande struktur för möjlig kommunikation, ett akustiskt nanoperspektiv på rummets infrastruktur.

Så beskriver Anna E Weiser själv sitt verk. Hon har i sina studier i Komposition Intermedia intresserat sig för vad hon kallar ett utvidgat lyssnande. Fokus har varit att som tonsättare undersöka olika typer av membran och de ytor som tar emot ljudet, och hon har därigenom velat problematisera lyssnandet. 

Tisdagen den 22 maj blir det i anslutning till installationen en improvisationskonsert kombinerat med samtal om hållbar musikalitet, membran och ytspänning. Deltar gör Anna E Weiser själv, och medverkar gör en ensemble av musiker och dansare.

Söndagarna 27 maj och 3 juni blir det workshops för hela familjen på olika teman som anknyter till installationen.

Vävskäl 15 maj - 3 juni

22 maj kl 18:00-20:00 Improvisationskonsert. Ida Bach Jensen - kontrabas, Maria Mebius Schröder - dans, Lotta Gahrton - dans, Birgit Løkke - slagverk. Anna E Weiser.

27 maj kl 13:00 Workshop "Trolla med trådar och studsa med bollar", ljud- och rörelseexperiment. Medverkar gör jonglör och balanskonstnär Wolfgang Weiser.

3 juni kl 13:00 Workshop "Flätverk och fågelbo", vi bygger bon och installation i trädgården. Medverkar gör Anna E Weiser och vävare.

Projektet Vävskäl ingår i "LjudOLjud", Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering. Mera information om Vävskäl och hela festivalprogrammet hittar du på  www.kmh.se


Kassandra - fyra nyskrivna kortoperor

11-May-12 16:47

Hon hade en unik förmåga, men den togs ifrån henne när hon inte gick med på villkor som stod i strid med hennes egna känslor. Myten om Kassandra - vad kan den ha att säga oss i vår egen tid? Fyra nyskrivna kortoperor ger nu varsitt svar på frågan. 

Patrik Jarlestam, foto: Stefan Nilsson

Patrik Jarlestam, masterstudent i komposition vid Kungl. Musikhögskolan har tillsammans med dramatikerstudenten vid Stockholms dramatiska högskola Jonas Bernander ingått i ett av fyra "skaparpar" som jobbat parallellt med Kassandramyten.

– Det handlar om ett maktförhållande, säger Patrik Jarlestam. Kassandra hamnar i ett underläge. Apollon utnyttjar sin makt och gör så att ingen tror henne. Det var den tråden jag spann vidare på när jag skrev operan.

– Själva berättelsen i operan utspelar sig i nutid och handlar om "The girl in the box", kidnappningshistorien i USA med en man som i sju års tid höll en ung kvinna fången som sexslav. 

Det var lite speciella omständigheter kring tillkomsten av operan. Hans Gefors och dramatikern Kerstin Perski skapade först ett handlingssynopsis, ett slags ramverk som ni studenter hade att utgå från. Sedan har ni i de fyra grupperna på varsitt håll fått skriva de färdiga operorna. Fyra grupper, och fyra olika tolkningar, kanske? Projektet har också kallats "Ett operafrö med fyra förgreningar".  Vad vet du om de andra tre "skaparparen" och deras operor. Skiljer de sig mycket från er version? Har det blivit olika förgreningar av fröet?

– Ja, säger Patrik, och det är ju också så, att sätter man kreativa människor i kreativa situationer som den här, så kan man räkna med att det kommer ut något bra av det!

Studenter från Stockholms dramatiska högskola står för libretton. För regin står två mycket lovande unga regissörer, Linda Mallik och Öllegård Grundström, vilka anställts speciellt för projektet. Kungl. Musikhögskolan bidrar med själva tonsättningarna, instrumentalister och dirigering. Sångarna och repetitörerna kommer från Operahögskolan. Kortoperorna framförs under två kvällar på Studioteatern på Operahögskolan, måndag 21 maj och onsdag 23 maj. Båda med starttid kl 20:00.

 

"Den 4444:e dagen"
Libretto: Jonas Bernander, musik: Patrik Jarlestam

"Det positiva bruset"
Libretto: Hanna Borglund, musik: Joel Engström

"Sandra"
Libretto: Gunnar Eriksson, musik: Rosali Grankull

"Kassandra (Högmod)"
Libretto: Johanna Emanuelsson, musik: Maria Lithell Flyg

Åsa Thyllman sopran, Frida Österberg mezzosopran, Håkan Starkenberg tenor Thomas Sepp baryton med flera medverkande. Dirigenter: Andreas ErikssonSigrid Damsager och Taavi Kull.

Operaföreställningarna ingår i "LjudOLjud", Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering. Mera information om kortoperaprojektet och hela festivalprogrammet hittar du på www.kmh.se/ljudoljud 

Kontaktpersoner: 

Glenn Mossop tel 070-627 53 90
Hanna Ohlson Nord tel 070-277 29 66

marit.wixell@operahogskolan.se

 

Musikpedagogers definitionsmakt granskad

11-May-12 16:22

Mats Uddholm disputerar den 23 maj vid Kungl. Musikhögskolan med avhandlingen Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt – En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogiska teorier och definitionsmakt.

Mats Uddholm forskar i musikpedagogik och undervisar i musik och pedagogik vid University College Nordjylland i Danmark. 
 
Mats Uddholms studier visar på att det finns ett klart samband mellan pedagogers musikpedagogiska teorier och deras musikpedagogiska kompetens. Hans forskningsprojekt består av en teoretisk och tre empiriska studier. Den teoretiska studien handlar om hur sambandet mellan diskurs och definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras utifrån ett teoretiskt perspektiv som baseras på Lev S. Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande.
 
– Detta har inneburit ganska omfattande studier av bland annat Vygotskijs arbeten, säger Mats Uddholm. Med utgångspunkt i hypotesen om språkligt tänkande har jag undersökt vad musikpedagogiska begrepp och teorier betyder för pedagogers kompetens i fråga om att uppfatta, beskriva, problematisera och lösa musikpedagogiska problemställningar.
 
Studiens empiri utgår från en bakgrundsstudie angående musikalisk kunskapsutveckling hos specialbegåvade människor med grava kognitiva dysfunktioner. Denna bakgrundsstudie har legat till grund för forskningsprojektets två empiriska delstudier. Dessa studier baseras på samtal med danska pedagoger respektive nordiska musikterapeuter med erfarenhet av musikaktiviteter inom det specialpedagogiska området.
 
Denna mix av teoretiska och empiriska studier innebär att Mats Uddholms forskningsprojekt baseras på såväl en tillämpning som en utveckling av Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. Mats gör dock uppmärksam på att avhandlingen inte kan läsas som en introduktion till Vygotskij och tillägger:
 
– Genom mina studier blev jag dock uppmärksam på hur vissa teoretiker framför en kritik mot Vygotskij som i många avseende saknar substans. Även om det inte var avhandlingens syfte, var det nödvändigt att bemöta denna kritik för att visa på potentialen och sprängkraften i Vygotskijs tankegods.
 
Mats Uddholm hoppas att hans avhandling ska kunna bidra till framtida samtal och forskning om samband mellan musikpedagogisk teori och praktik. Han hoppas också att studien kan medverka till ett ökat intresse för Vygotskijs egna texter. Mats betonar även sin förhoppning om att studien kan bidra till en ökad kunskap om specialbegåvade människors enorma utvecklingspotential.
 
Opponent vid disputationen är professor Gunnar Ternhag.
 
Datum: Onsdag 23 maj
Tid: 14:00
Plats: Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105 i Stockholm (sal A399).

Mera info: Mats Uddholm, tel. +45 72 69 04 83 amu@ucn.dk
Cecilia K. Hultberg, professor i musikpedagogik, cecilia.hultberg@kmh.se, tel. 08-16 18 66

Årets ljudOljud. Festival för komposition och dirigering.

10-May-12 10:52

Årets ljudOljud-festival äger rum 20-29 maj och erbjuder hela sexton konserter av helt olika slag på nio olika platser i Stockholm. Den arrangeras årligen av Institutionen för komposition, dirigering och musikteori vid Kungl. Musikhögskolan  (KMH). Institutionens studenter planerar själva och sjösätter festivalen. Många av festivalens konserter fungerar som examensarbete för dirigent- och kompositionstudenter.

Under årets festivalvecka får du njuta av en kavalkad av bl.a. orkestermusik, opera, elektroakustisk musik och intermedia.

ljudOljud 2012 vill lyfta fram individen och det musikaliska mötet. Unga tonsättare och dirigenter har i sina studier vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) arbetat tillsammans för att hitta nya uttryck. Resultatet får Du ta del av i festivalens konserter.

Nytt för i år är fyra helt nyskrivna kortoperor producerade i ett samarbete med Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan, som har involverat både librettister, tonsättare, dirigenter och solister.

I festivalen ingår flera gränsöverskridande föreställningar som samtidigt är masterexamen i det nya ämnet intermedia. Där finns  Cecilia Klingspors "Lullaby" – en popkomposition som möter samtida dans, film och ljud.

Här hittar man också Anna E Weisers installation "Vävskäl": "Tunna, transparenta silkestrådar som utgår från en varpbom men istället för att löpa i en vävstol sträcker sig ut i rummet som bärande struktur för möjlig kommunikation, ett akustiskt nanoperspektiv på luftrummets arkitektur".

Lyssna också till nyskriven elektroakustisk musik för 21 högtalare som omsluter publiken från golv till tak!

Frossa i kontrasterna mellan nytt och gammalt, upplev en visuell musikupplevelse och en resa i minnet, hör den elektroniska musikens kärna klyvas i Reaktorhallen - Välkommen till ljudOljud 2012.

Mera information om festivalen och de medverkande studenterna: 
www.kmh.se/ljudoljud Gilla vår fanpage på facebook: www.facebook.com/ljudoljud

Kontakta produktionsgruppen:
Andreas Eriksson: 073-338 06 04, andreas.eriksson@student.kmh.se 
Sofia Ågren: 073-622 08 60, sofia.agren@student.kmh.se

Kortoperaprojektet:
Hanna Ohlson Nordh: 070-277 29 66, hanna.ohlson-nordh@student.kmh.se

"Lullaby": 
Cecilia Klingspor: 0703-39 73 77, cecillia.klingspor@student.kmh.se 

"Vävskäl":
Anna E Weiser: 0707-42 54 95, anna.e-weiser@student.kmh.se

 

New Sound Made 2012 börjar på måndag

10-May-12 10:26

– Sprängfullt av talang och nytanke. Stolt och vackert. Garanterat playbackfritt!

New Sound Made är skön livemusik i olika stilar inom jazz och popgenrerna: Samtida jazz, fri improvisation, swing, pop, soul och fusion - "svenskjazz".

Festivalen arrangeras för sjunde året i rad av studenterna vid institutionen för jazz vid Kungl. Musikhögskolan. Det kommer att spelas från två scener på Kägelbanan vid Mosebacke torg. Fritt inträde. Baren är fulladdad.

Mera information och hela programmet hittar du på  www.kmh.se/nsm och påwww.facebook.com/NewSoundMade

På bilden Mai Jögi, elbas. Deltar med sitt band MaiGroup. Foto: Pilleli Läets.

Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

07-May-12 13:42

I decennier har det planerats och utretts: en fullgod ersättning för Kungl. Musikhögskolans lokaler vid Valhallavägen i Stockholm, som redan vid invigningen 1958 var ett provisorium.

Dagens domslut i Mark- och miljööverdomstolen ska nu ha undanröjt de sista hindren. Kungl. Musikhögskolan (KMH) kommer att flytta in en stor nybyggnad som på ett spännande sätt kombinerar nyskapande arkitektur med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna på tomten.

Johannes Johansson, rektor för KMHDe nya byggnaderna innebär en ny central mötesplats för musik i Stockholm. De innehåller bland annat fyra nya konsertsalar i olika storlekar och för olika typer av musik.

– Vi är oerhört glada för att äntligen kunna få de förutsättningar som krävs för högre utbildning och forskning inom musik, säger KMH:s rektor Johannes Johansson.
För Akademiska Hus, som är KMH:s hyresvärd, innebär också beslutet ett välkommet klartecken att gå vidare med en stor stockholmssatsning.

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus– Vi ser fram emot att kunna förverkliga ännu en akademisk spetsmiljö i Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus. Det här är ju dessutom ett stort och för stockholmsregionen viktigt projekt: tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen och andra intressenter skapar vi en helhetslösning för ett helt kvarter med både musikhögskola och ett stort antal nya bostäder.
KMH:s byggnader blir också betydligt mer än ytterligare ett konserthus.

– Konsertsalar, studior och undervisningslokaler är ju musikstudentens motsvarighet till avancerade utvecklingslaboratorier, understryker Johannes Johansson.

– KMH strävar efter att ge utbildning på högsta internationella nivå. Det kräver en miljö som medger att arbeta både traditionellt och med helt nya former av musikalisk kommunikation. De nya lokalerna ger oss äntligen den möjligheten.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har redan gått in med ett stöd om 20 miljoner kronor så att de nya lokalerna ska kunna utrustas för att utveckla ännu outforskade former av möten mellan musik och publik.

Mark- och miljödomstolens beslut innebär att den överklagade detaljplanen för kvarteret i hörnet Valhallavägen-Lidingövägen kan fastställas och vinna laga kraft. Därmed kan den redan långt gångna byggnadsplaneringen återupptas, med sikte på inflyttning cirka 2015/16.

Filip Jers fick årets Alice Babs-stipendium

26-Apr-12 12:42

Filip Jers

Munspelaren och tidigare KMH-studenten Filip Jers har tilldelats årets Alice Babs-stipendium på 50 000 kronor.

Stipendiet överlämnades vid en konsert på Stockholms Konserthus måndagen den 23 april.

”Den självklarhet med vilken Filip Jers hanterar sitt svårbemästrade instrument och den avväpnande musikanteriprägel han sätter på alla sammanhang har på förbluffande kort tid gjort honom till det självklara valet i ett otal musikaliska miljöer av mycket olika karaktär. 

Med stor musikalisk aptit och med en ytterst tillförlitlig konstnärlig kompass, utforskar Filip Jers lekfullt ett obefolkat musikaliskt territorium, där han verkar i en helt egen division. Hans stora mångsidighet, spelglädje och briljanta instrumenthantering gör honom till en musiker som i högsta grad verkar i Alice Babs anda.”

Filip Jers erhöll som den första munspelaren vid Kungl. Musikhögskolans jazzinstitution masterexamen 2011, och han gav samma år ut sin första CD i eget namn, ”Spiro”, vilken väckt stor och berättigad uppmärksamhet även internationellt. Han har vunnit flera prestigefulla priser, bland annat första pris vid den högt ansedda tävlingen World Harmonica Championships i Tyskland.

Filip Jers verkar nu som frilansade musiker med fokus på jazz och folkmusik. Han har turnerat intensivt i Europa och USA, främst med bandet “Stockholm Lisboa Project”. Han har också medverkat i ett flertal radio- och tv-produktioner.

Finskt-tyskt-schweiziskt i årets Jazzverk

26-Apr-12 12:42

Artturi RönkäDet blev Artturi Rönkä från Finland som med bidraget "Midnatt" fick förstapriset i årets upplaga av Jazzverk, en tävling för orkestrala jazzkompositioner, som samtidigt är en fristående kurs vid KMH. Priset är på 1.500 Euro.

 

Jazzverk arrangeras av Norrbotten Big Band i samarbete med KMH, och det var också Norrbotten Big Band som framförde finalbidragen i Luleå i helgen, under ledning av vår adjunkt i komposition, Ann-Sofie Söderkvist.

Andraplatsen gick till Hans Kristian Stefan från Tyskland med kompositionen Moody Tuesday, medan schweizaren Moritz Wesps lade beslag på tredjeplatsen med sitt verk "Titta inte ner".

Jazzverk är öppet för studenter registerade vid högre musikutbildning i Europa, och tillkom på initiativ av bl.a. professor Örjan Fahlström.

www.jazzverk.com

Norrbotten Big Band

Arvid Ingberg fick årets Nils Landgren-stipendium

26-Apr-12 12:40

Arvid Ingberg, foto: Kicki Nilsson

Arvid Ingberg. Foto: Kicki Nilsson.

Arvid Ingberg, student på kandidatprogrammet i jazz, har erhållit 2012 års Nils Landgren-stipendium, som delas ut av konsertarrangörsföreningen Jazzakademien i Örebro.

Arvid Ingbergs kvartett var förband till de konsert med Nils Landgren, Bohuslän big band och Värmlandsoperans orkester som ägde rum i Convenrum kongress i Örebro i lördags (21/4), då stipendiet delades ut.

Så här skriver Nerikes Allehanda:

"Som 15-åring bildade Örebrobördige trombonisten Arvid Ingberg sin första jazzkvartett. Han skrev och arrangerade redan då sin egen musik. Efter studier på Risbergska skolans estetprogram och ett år på Skurups folkhögskola landade han i höstas på KMH. Där fann han nya medmusikanter till sin kvartett - som därmed fick ett lite tuffare sound.

- Tidigare har jag alltid haft med en kontrabas, men nu värvade jag Oskar Alex som spelar elbas. Det har bidragit till att musiken fått ett tydligare beat, även om jazzinfluenserna naturligtvis finns kvar. En viktig inspirationskälla är Roy Hargrove.

Övriga medlemmar i kvartetten är Ludwig Lindell, piano, och Hannes Sigfridsson, trummor.

Nils Landgrens konsert går i folkton, med repertoar som i huvudsak hämtas från skivorna som han spelade in tillsammans med Esbjörn Svensson, "Swedish folk modern" och "Layers of light". Det blir med andra ord Arvids kvartett som får stå för beatet.

- Min musik är ofta uppbyggd av enkla treklanger med många folkmusikaliska harmonier. Så det finns en koppling där. Jag tror att det kommer att funka fint ihop, säger Arvid Ingberg.

/…/

För Arvid Ingberg betyder stipendiet välkommen uppmuntran och ekonomiskt stöd.

- Som ung oetablerad musiker får man ofta spela gratis eller för litet gage för att göra pr för sig själv. Sådana här bidrag gör att jag får bättre möjligheter att nå ut med minmusik, säger Arvid Ingberg."

KMH Folk - on the road. En musikhögskola på tågluff.

20-Apr-12 15:34
KMH Folk - on the road

En musikhögskola på tågluff. Det kan låta som en saga, eller bara som ett förvirrat experiment. För studenterna vid Institutionen för folkmusik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm är detta dock vårens sanning, och en viktig del av deras utbildning. Ett gäng på fyrtio personer kommer under tolv dagar gemensamt luffa genom Europa med målet inställt på de Brittiska öarna. Kunskap ska inhämtas, konst ska framföras. Resan är till för att låta unga musiker upptäcka andra musikaliska krokar, och samtidigt turnera med sin egen musik. KMH Folk tar med sig en repertoar där mindre ensembler blandas med den stora orkestern. Ett ständigt givande och tagande som bara kan sluta i ett äventyr ingen kommer att glömma.

Länderna kring Nordsjön har sedan urminnes tider alltid haft nära utbyte med varandra - handel, arbeten och kultur har obehindrat seglat över vattnet mellan de olika nationerna. KMH Folk tar sig an denna musikskatt som under hundratals år har skapats i mötet mellan nordsjöns olika nationer - sjömännens visor, mödrarnas längtan och kaptenernas klagosånger.

KMH Folk spelar: Fioler, cello, nyckelharpa, vevlira, sopransaxofoner, baritonsaxofon, dragspel, akustisk bas, zittern, dutar, sång.

Kontakt: folkmusik@kmh.se

Följ resan dag för dag:

http://www.kmh.se/kmh-folk-tour-2012

http://www.facebook.com/kmhfolk

 

Det närmar sig för New Sound Made!

19-Apr-12 13:31
New Sound Made. Jazzfestival 14-16 maj på Mosebacke.

Tre dagar av tät jazzklubbsstämning på Kägelbanan vid Mosebacke i Stockholm när Kungl. Musikhögskolans jazzstudenter arrangerar sin egen festival.

New Sound Made är skön livemusik i olika stilar inom jazz och popgenrerna: Samtida jazz, fri improvisation, swing, pop och soul, fusion, "svenskjazz". 

Festivalen arrangeras för sjunde året i rad av studenterna vid institutionen för jazz vid Kungl. Musikhögskolan. Det kommer att spelas från två scener på Kägelbanan vid Mosebacke torg. Fritt inträde. Baren är fulladdad.

Mera information och hela programmet hittar du på www.kmh.se/nsm och på www.facebook.com/NewSoundMade
Jakob Torgander tel 070-871 42 94
Anna Högberg tel 070-238 21 48
Emil Skogh tel 073-532-79-55

New Sound Made. KMH:s Jazzfestival 2012.
14-16 maj från kl 18:00. Kägelbanan Stockholm.

20 milj till konstnärlig forskning på KMH

04-Apr-12 17:10

KMH 2015: arkitektskiss nya byggnader (AIX Arkitekter AB)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har beslutat stödja det snabbt framväxande området konstnärlig forskning.

Det sker med ett bidrag om 20 miljoner kronor till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) inom ramen för årets infrastruktursatsningar.

– Vi är mycket glada för detta erkännande av ett ungt forskningsområde, säger Johannes Johansson, rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH).
– Konstnärlig forskning är ett relativt nyetablerat och mycket dynamiskt forskningsområde som har viktiga bidrag att ge till kunskapsutvecklingen, fortsätter Johansson.

Infrastruktursatsningen innebär att KMH i sin kommande nybyggnad får möjligheter att utforma konsertsalar och studios som en avancerad konstnärlig forsknings- och utvecklingsmiljö.

Johannes Johansson, rektor för KMH– Vi vill skapa nya mötesplatser där ökad interaktion mellan människor och teknik och mellan publik och utövare blir en bärande tanke, betonar Johannes Johansson.

– Det kräver lokaler och utrustning som är präglade av öppenhet, flexibilitet och interaktivitet.

– Det här beslutet är ett viktigt steg för KMH i strävan att vara en aktör i främsta ledet i den konstnärliga forskningen inom sitt område i Europa.

Sofia Lundström årets vinnare av Jan Wallanderpriset

23-Mar-12 00:28

Den unga svenska altviolinisten Sofia Lundström har utsetts till årets mottagare av Jan Wallanderpriset. 

Under en längre tid får hon nu använda ett stråkinstrument av mycket hög klass, en viola byggd i Neapel kring sekelskiftet 1800 av bröderna Giuseppe, Antonio och Giovanni Gagliano.

Sofia Lundström, Jan Wallanderpristagare 2012 (foto: Bengt Evertsson, Handelsbanken)

Handelsbanken har i samarbete med Kungl. Musikhögskolan (KMH) instiftat ”Jan Wallander-priset”. Det går varje år till en framstående stråkstudent vid någon av musikhögskolorna i Sverige.

Förutom äran får pristagaren möjligheten att under en längre tid använda ett stråkinstrument av utomordentligt hög klass. Priset fått namnet från Handelsbankens tidigare vd och ordförande, numera hedersordförande, Jan Wallander.

Sofia Lundström mottog sitt prisinstrument ur prinsessan Christina Fru Magnusons hand vid en ceremoni 22 mars på Musikaliska i Stockholm. Den internationella juryn bestod i år av rektor vid KMH i Stockholm Johannes Johansson, professor Simon Rowland-Jones vid Royal College of Music i London, och professor Diemut Poppen vid Hochschule für Musik i Detmold i Tyskland. 

Juryns prismotivering var:

Sofia Lundström är en ung musiker med övertygande och säker känsla för rytm, klang och frasering. Fint utvecklad teknik gör spelet avspänt och naturligt och tar väl tillvara violans speciella karaktär. Repertoaren tolkas med e

legans förenad med ett varmt och engagerande personligt tilltal.

Sofia Lundström är född 1986 och är nu i slutskedet på Kungl. Musikhögskolans avancerade påbyggnadsutbildning i viola vid Edsbergs slott, där hon har professor Malin Broman som huvudlärare, och där hon också genomgått kandidat- och masterutbildning för bl.a. professorerna Lars Anders Tomter och Torleif Thedéen.

Sofia Lundström är medlem i den prisbelönta stråkkvartetten Sätterströmska sällskapet, som 2010 erhöll Kungl. Musikaliska Akademiens stora ensemblestipendium. Hon är också medlem i Sveriges unga kammarsolister, och har medverkat i Kungl. Hovkapellet, Kungl. Filharmonikerna och NorrlandsOperan. Hon har även framträtt som solist med Atens symfoniorkester KOA efter att ha vunnit dess provspelning, motsvarande Sveriges ”Unga solister”.

Sofia Lundström, Jan Wallanderpristagare 2012 (foto: Stefan Nilsson)Jan Wallander-priset delas i år ut för tredje gången. De båda tidigare pristagarna, violinisterna Daniel Migdal och Oscar Treitler, fick också tillgång till instrument byggda av familjen Gagliano.

Årets viola blir därmed det tredje bidraget till samlingen Handelsbanken Classic Instruments, ägd av en stiftelse närstående banken, där unga talanger från musikhögskolorna i Sverige kommer att kunna bruka instrument som annars hade funnits inlåsta.

– Genom Jan Wallanderpriset hoppas vi kunna ge fler unga möjligheten att få spela på ett verkligt förstklassigt instrument, säger Johannes Johansson, rektor för KMH i Stockholm.

Se vidare www.jwpriset.se

New Sound Made. KMH:s jazzfestival för sjunde året i rad

22-Mar-12 11:38

Tre dagar av tät jazzklubbsstämning vid Mosebacke i Stockholm när Kungl. Musikhögskolans jazzstudenter arrangerar sin egen festival.

– Vi kommer att spela sånt som vi själva gillar. Musik på musikens egna villkor, säger Jakob Torgander som spelar trumset och går sitt andra år på KMH. 

Han kommer att medverka i flera konstellationer, till exempel i sin egen  "gangsterjazzband" som spelar musik med ett aningen speciellt stuk: Jazzlåtar som får publiken att associera till allehanda maffiabossar och andra gangsters ur filmvärlden. 

New Sound Made är skön livemusik i olika stilar inom jazz och popgenrerna: Samtida jazz, fri improvisation, swing, pop och soul, fusion, "svenskjazz". 

Smörgåsbord, med andra ord. Men en sak har alla de fyrtiotalet band och grupper som medverkar helt klart gemensamt, det framhåller Jakob:

– Här blir det garanterat playbackfritt! Jag lovar!

New Sound Made arrangeras för sjunde året i rad av studenterna vid institutionen för jazz vid Kungl. Musikhögskolan. Det kommer att spelas från två scener på Kägelbanan vid Mosebacke torg. Fritt inträde. Baren är fulladdad.

New Sound Made. KMH:s Jazzfestival 2012.
14-16 maj från kl 18:00. Kägelbanan Stockholm.
Mera information och hela programmet hittar du på
www.kmh.se/nsm och på www.facebook.com/NewSoundMade
Jakob Torgander tel 070-871 42 94
Anna Högberg tel 070-238 21 48
Emil Skogh tel 073-532-79-55

Fredrik Malmberg ny chefsdirigent för Eric Ericsons kammarkör

12-Mar-12 13:47

Fredrik Malmberg, som är professor i kördirigering vid KMH har blivit utsedd till ny chefsdirigent för Eric Ericsons kammarkör.

– Vi känner ett mycket stort förtroende för Fredrik Malmbergs förmåga att förvalta och utveckla kören under de närmaste åren. Han är en lysande stjärna bland både svenska och utländska dirigenter med fokus på kör och vokalmusik, säger EEKK:s ordförande Jaan Seim.

Fredrik Malmberg påbörjar sitt uppdrag första juli 2012. Eric Ericson själv kommer att fortsätta som körens konstnärlige ledare. 

Oskar gör succé som Robert. KMH-alumn får stjärnglans när Kristina från Duvemåla går på export till Finland.

07-Mar-12 11:27

Sångaren Oskar Nilsson, alumn från Jazzinstitutionen vid KMH, gör succé i Helsingfors som drängen Robert i Svenska Teaterns uppsättning av Kristina från Duvemåla som hade premiär den 29 februari. 

Han hyllas av både svenska och finska recensenter. Dagens Nyheter kallar honom "Det verkliga fyndet" i föreställningen, "som gör en poppigare, mindre smäktande Robert, och faktiskt lyckas sjunga bort smöret från det uttjatade örhänget 'Guldet blev till sand'". Hufvudstadsbladet beundrar hans "vackra ljusa tenor /som/ stod för kvällens kanske gedignaste sånginsats".

– Lägenheten är som en blomsteraffär. Premiären gick jättebra. Det var otroligt häftigt. Vi var trötta efteråt, och glada, säger Oskar Nilsson själv till en annan av reportrarna efter premiären.

Karin Rehnqvist till New York: Får egen "Composer Portrait"-konsert.

21-Feb-12 10:03

Miller Theatre vid Columbia University i New York är berömt för sina porträttkonserter, där vid varje tillfälle en utvald tonsättare får en hel konsert ägnad åt sina verk. Nu är det Karin Rehnqvist, professor i komposition vid KMH, som kommer att avporträtteras. 

På konserten, som äger rum den 22 mars, kommer New Yorkpubliken att få höra sju verk av Karin, alltifrån ett helt nyskrivet verk, "Raven Chant", till den kända "Puksånger - lockrop" från 1989. Ulrika Bodén och Lena Willemark (båda f.ö. med KMH-anknytning) kommer att finnas med som sångsolister.

Karin Rehnqvist kommer också att hålla ett seminarium för tonsättarklassen vid samma universitet. Hon är även inbjuden att hålla ett föredrag inom ramen för Columbia Universitys mycket prestigefyllda föreläsningsserie "World Leaders Forum", ett uppdrag med en alldeles särskild strålglans. Bland övriga talare vid World Leaders Forum återfinns namn som Kofi Annan, Bill Clinton och Valerij Gergijev. När Karin nu håller föredrag som en i raden av dessa storheter gör hon det under rubriken "Ropet, bönen, besvärjelsen - att söka nya musikaliska uttryck för evigt mänskliga behov".

Trumpet har blivit officiellt Suzukiinstrument - tack vare Ann-Marie Sundberg

10-Jan-12 16:23
Fyraåringar spelar vid firandet av Astrid LIndgrens 100-årsdag. Foto: Ann-Marie Sundberg

Trumpet har nu blivit ett officiellt Suzukiinstrument - tack vare Ann-Marie Sundberg, lärare i bleckblåsmetodik vid KMH.

Det är organisationen "International Suzuki Association", vilken ansvarar för att främja och samordna musikundervisningen internationellt enligt den så kallade Suzukimetoden som kom med detta tillkännagivande i slutet av förra året.

Ann-Marie Sundberg har länge arbetat med att utveckla metoder för att undervisa barn i bleckblåsinstrument. För några år sedan startade hon ett FOU-projekt med syftet att undersöka om det är möjligt att undervisa så pass små barn som 4-5-åringar på trumpet. I samband med det projektet kom hon i kontakt med Suzukimetoden, som väl är mest känd när det gäller undervisning i violin, men som även har etablerade metoder för övriga stråkinstrument, dessutom piano, orgel, flöjt och sång. Bleckblås har dock saknat en utarbetad metod eller repertoar. För att få gedigen kunskap om Suzukiundervisning beslöt Ann-Marie Sundberg därför att gå en utbildning till Suzukipedagog i ett annat instrument än sitt eget, och valde då cello. De kunskaperna kom sedan väl till pass när hon fortsatte arbetet med sitt FOU-projekt. 

 – Att mina resultat skulle komma till användning inom Suzukipedagogiken var ingenting jag hade planerat för, utan det har blivit till en positiv bieffekt av mitt projektarbete, säger Ann-Marie Sundberg.

 Hon berättar att Internationella Suzukiförbundet blev intresserade av det arbete hon höll på med och använde den rapport hon skrivit om trumpetundervisning för små barn som underlag när de i höstas skulle fatta beslut om att introducera trumpeten i familjen av officiella Suzukiinstrument. 

– Troligtvis kommer jag även att vara med och utveckla en lärarutbildning för trumpetlärare inom ramen för Suzukimetoden, berättar också Ann-Marie Sundberg. 


Uppdaterad 2014-11-14