Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

14 maj 2012

Ändrade säkerhetsnivåer och nya öppettider

Viktigt att tänka på inför terminsslutet och sommaren:

Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

New Sound Made börjar idag (måndag 14 maj)

ljudOljud 2012: den fjärde upplagan av Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering!

Kassandra - fyra nyskrivna kortoperor om grekisk myt

Musikpedagogers definitionsmakt granskad

Ventilering av examensarbeten på JZ-institutionen

Personalnytt: Elisabeth Larsson och Marianne Lundin

Konserter 14-20 maj

 

Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

I decennier har det planerats och utretts: en fullgod ersättning för Kungl. Musikhögskolans lokaler vid Valhallavägen i Stockholm, som redan vid invigningen 1958 var ett provisorium.

Domslutet i Mark- och miljööverdomstolen 7 maj ska nu ha undanröjt de sista hindren. Kungl. Musikhögskolan (KMH) kommer att flytta in en stor nybyggnad som på ett spännande sätt kombinerar nyskapande arkitektur med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna på tomten.

Johannes Johansson, rektor för KMHDe nya byggnaderna innebär en ny central mötesplats för musik i Stockholm. De innehåller bland annat fyra nya konsertsalar i olika storlekar och för olika typer av musik.

– Vi är oerhört glada för att äntligen kunna få de förutsättningar som krävs för högre utbildning och forskning inom musik, säger KMH:s rektor Johannes Johansson.
För Akademiska Hus, som är KMH:s hyresvärd, innebär också beslutet ett välkommet klartecken att gå vidare med en stor stockholmssatsning.

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus

– Vi ser fram emot att kunna förverkliga ännu en akademisk spetsmiljö i Stockholm, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus. Det här är ju dessutom ett stort och för stockholmsregionen viktigt projekt: tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen och andra intressenter skapar vi en helhetslösning för ett helt kvarter med både musikhögskola och ett stort antal nya bostäder.
KMH:s byggnader blir också betydligt mer än ytterligare ett konserthus.

– Konsertsalar, studior och undervisningslokaler är ju musikstudentens motsvarighet till avancerade utvecklingslaboratorier, understryker Johannes Johansson.

– KMH strävar efter att ge utbildning på högsta internationella nivå. Det kräver en miljö som medger att arbeta både traditionellt och med helt nya former av musikalisk kommunikation. De nya lokalerna ger oss äntligen den möjligheten.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har redan gått in med ett stöd om 20 miljoner kronor så att de nya lokalerna ska kunna utrustas för att utveckla ännu outforskade former av möten mellan musik och publik.

Mark- och miljödomstolens beslut innebär att den överklagade detaljplanen för kvarteret i hörnet Valhallavägen-Lidingövägen kan fastställas och vinna laga kraft. Därmed kan den redan långt gångna byggnadsplaneringen återupptas, med sikte på inflyttning cirka 2015/16.

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

KMH Folk tour – Sång under segel

Österrikisk clinic om stråksträngar

Konserter 16-22 april

Uppdaterad 2012-05-14