Vid olycka och fara

Om du utsätts för hot, träffar på någon som är hotfull, råkar ut för en olyckshändelse, ser ett överfall, olyckshändelse eller motsvarande gäller följande:

1. Sätt dig och andra drabbade i säkerhet! D.v.s. ta dig och ev. övriga från platsen för händelsen till en säker plats

2. Larma! Ring 112 (inga nollor före) om du bedömer att polis, ambulans eller brandkåren måste komma. Om du känner dig hotad på något sätt eller i övrigt om det är bråk ska du ringa 08-16 18 02 på kontorstid, annars 070-312 58 99 som går till KMH:s vaktbolag.

Om du bara ser något misstänkt så räcker det med att du ringer 08-16 18 02 på kontorstid annars 08-657 62 00.

Om ingen omedelbar åtgärd krävs, ska du anmäla vad du sett i stället.

3. Anmäl! Skicka e-post till tillbud@kmh.se. Redogör för vad som hänt, var och när det hände samt vem du är. Detta är aldrig onödigt.

Alla tillbud ska anmälas så fort som möjligt!

Med tillbud menas någon händelse eller något förhållande som du uppfattar som farligt. Till exempel om du halkar på en isig trappa, träffar på en hotfull person i KMH:s lokaler eller omedelbara närhet, ser en skadad elledning, nedfallen lampa, blinkande lysrör (brandrisk!) eller annat som kan innebära fara.

Uppdaterad 2015-02-24