Orgel

Ämnesföreträdare: Prof. Ralph Gustafsson

Välkommen att studera orgel vid Kungl Musikhögskolan!

KMH erbjuder en modern och stilistiskt bred organistutbildning med flera av landets främsta organister som lärare. Du kan studera orgel – solistiskt, liturgiskt och improvisation – på kandidat- och masterprogrammet för såväl den renodlade musikerutbildningen som den mer yrkesinriktade kyrkomusikerutbildningen. Dessutom finns en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå som leder till diplom i orgelinterpretation.

Tradition
Organistutbildningen vid KMH är en av de äldsta i världen med anor ända från 1800-talets början. De professorer som alltsedan dess lett verksamheten har format vårt lands orgelhistoria. Med legendariska lärarnamn som Gustaf Hägg och Otto Olsson, Alf Linder och Gotthard Arnér, Rune Engsö och Torvald Torén vilar KMHs orgelutbildning på en solid tradition av samlad kunskap och erfarenhet.

Med blicken riktad framåt leds idag verksamheten med en modern verklighetsförankrad och stilistiskt differentierad inriktning. Många specialiteter finns representerade inom det erfarna lärarlaget. Här finns kunskap om historiska spelsätt sida vid sida med den romantiska traditionen, 1900-talets repertoar och den nutida musiken. Goda samarbetsmöjligheter finns med såväl KMHs ämnesgrupp för tidig musik som med kompositionsstudenterna.
Seminarieserier ger kontinuerlig breddning av repertoar- och instrumentkännedomen. Stimulerande gästlärarbesök och studieresor ingår som återkommande inslag i orgelämnets pedagogiska verksamhet.

Improvisationskonsten spelar en viktig roll i institutionens konstnärliga profil och företräds av improvisatörer med världsrykte. 

Inspirerande miljö
KMH är centralt belägen i en kulturellt stimulerande miljö med huvudstadens inspirerande utbud av högklassiga kulturinstitutioner och spelplatser för konserter, där KMH har en given plats som samarbetspartner till yrkeslivet. Hela spektrumet av musikteatrar, orkestrar, ensembler och körer bildar tillsammans med det enorma utbudet av kyrkomusik en musikaliskt oslagbar studerandemiljö. KMH har goda övningsorglar som ger dig bra förutsättningar för ditt dagliga övningsarbete. Det utvecklade samarbetet med flera av stadens kyrkor ger dig ytterligare möjligheter att stifta bekantskap med stadens unika orgelbestånd. Lektioner, konserter och examinationer sker till stor del på några av Stockholms finaste instrument.
Stockholm är orglarnas stad!

 

Lärare:

Jan Börjeson, timavlönad lärare i orgelkunskap

Ralph Gustafsson, professor, ämnesföreträdare

Mathias Kjellgren, timavlönad lärare (även orgelmetodik)

Nils Larsson, adjunkt

Stefan Therstam, professor

 

Uppdaterad 2016-12-20