PÅMINNELSE: Nu flyttas och töms skåpen i B-huset

19 mars  2012

Tack för väl genomförd antagningsvecka!

11 nya övningsrum

PÅMINNELSE: Nu flyttas och töms skåpen i B-huset

Tjänstledighet läsåret 2012/13

Konserter 19-25 mars

 

PÅMINNELSE: Nu flyttas och töms skåpen i B-huset

 

VIKTIG INFORMATION OM ÖVERFLYTTNING AV SKÅP

Pågående utrymning av B-huset kräver att även alla skåp flyttas till A-huset. Innan flytten, som kommer att genomföras under vecka 13 (26 - 30 mars), måste skåpen tömmas. 

Alla ni, som idag disponerar något eller några av skåpen i B-huset, måste tömma dessa SENAST TORSDAGEN DEN 22 MARS.

 

Skåpens innehåll måste förvaras hemma under tiden skåpen flyttas. Ni, som har stora och tunga instrument eller av andra skäl behöver tillfällig och säker förrådsplats på KMH under flytten, kommer att kunna erbjudas plats i KMH:s lokaler. Maila till studentkåren, kms@kmh.se, så får ni vidare instruktioner.

Vi återkommer också med information om när skåpen på nytt kan tas i bruk på sina nya platser i A-huset. Ni kommer att få behålla era nuvarande skåp terminen ut. 

Skåp, som inte är tömda den 22 mars, kommer under fredagen den 23 mars att klippas eller brytas upp. Innehållet kommer inte att kunna sparas eller förvaras av KMH.

 

Vänliga hälsningar 

OMFLYTTGRUPPEN

genom Kerstin Lönngren
bitr projektledare rektors kansli
kerstin.lonngren@kmh.se

 
Uppdaterad 2012-03-19