Pedagogiskt forum

Vinjettbild för Pedagogiskt forum

Program för Pedagogiskt forum VT 2017

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.

Måndagar kl. 15:15-17:00
Sal 1E207


30 jan
Musikteorins roll i musikerutbildning – om musikteori som pedagogiskt verktyg.
Prof. Sven Ahlbäck, Institutionen för folkmusik och lektor Torbjörn Gulz, Institutionen för jazz


13 feb
Självständiga arbeten i musik – innehåll och form.
Lektor/doc. Henrik Frisk, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori


27 feb
Att opponera på/kommentera självständiga arbeten – mening och format.
Gästprof. Jan-Olof Gullö, Institutionen för musik- och medieproduktion


Porträttfoto av Ann-Sofie Paulander. Foto: Vega Bäck.

20 mar
Hur kan man stötta studenter i hantering av scenskräck?
Lektor, fil. dr Ann-Sofie Paulander, Karlstad universitet/Musikhögskolan Ingesund


10 apr
The Reflective Piano Class.
Prof. Alessandro Cervini, LUCA – School of Arts, Leuven/Belgien


8 maj
Om källkritik och källanvändning i pedagogiskt arbete och forskning. (prel. titel)
Bibliotekarie Jan Hjalmarsson, Södertörns högskolebibliotek


22 maj
Om att utbilda dirigenter. (prel. titel)
Prof. Fredrik Malmberg, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori


Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens v. ordf.)


Kontaktperson:
Annika Åkerblom, forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se

Uppdaterad 2017-03-20