Personalnytt: Niclas Adler, adj. professor i entreprenörskap

7 maj  2012

Festivaldags: New Sound Made och ljudOljud

Vårfest 12 maj!

Öppet seminarium om musikalsång i gymnasieskolan

Välkommen till ventilering av examenstexter

Diskussionslunch med Sören Johansson

Forum för vokalmusik: Mimesis II

Påminnelse: Hörselkontroller 7-10 maj

Succé inför fullsatta hus i S:t Petersburg

Från årets kurs i Gambia

Till fjärilshuset 25 maj

Personalnytt: Niclas Adler, adj. professor i entreprenörskap

Konserter 7-13 maj

 

Personalnytt: Niclas Adler, adjungerad professor i entreprenörskap

Niclas Adler

Niclas Adler tillträdde den 3 april en tjänst som adjungerad professor i entreprenörskap med placering vid rektors kansli.

Hans uppdrag är att utveckla en kurs i just ämnet entreprenörskap på KMH. Tanken är att det ska bli en kurs som studenter från alla institutioner ska kunna gå.

Entreprenörskap - varför ska en musikhögskola undervisa om sådant?

– En kurs i entreprenörskap ska kunna ge redskap för att fånga och utveckla den potential som studenterna själva har, säger Niclas Adler.

Han framhåller att det alltid måste handla om att man utgår från vad man kan, och att man bibehåller sin integritet. Det må handla om en konstnärlig integritet, eller vetenskaplig, eller något annat. Det absolut grundläggande är att man har vad man kan kalla en stark plattform. Den ska KMH:s studenter kunna få redskap för att arbeta vidare med när de sedan går ut i arbetslivet som musiker. Man lär sig jobba med "skalbara" projekt - sådant som kan växa och som i sin tur kan generera nya uppdrag, gärna med ett internationellt fokus.

Finns det inte en risk att en sådan här kurs blir väldigt teoretisk och abstrakt? Kommer studenterna att veta hur de ska göra i praktisk handling för att bli skickliga musikentrepenörer, vart de ska ringa och vem de ska prata med och allt sådant?

– Det kommer definitivt att bli en blandning av teori och praktik, säger Niclas Adler, och framhåller också att en av KMH:s starka sidor är just att kunna undervisa i en så välfungerande kombination av praktik och teori. Det finns det en god tradition av här. 

Men än så länge är kursen alltså bara på planeringsstadiet. 

– Utmaningen nu är att träffa alla institutioner och få alla perspektiv!

Niclas Adler har tidigare arbetat med att utveckla liknande kurser i entreprenörskap, då inte för musiker utan för forskare inom olika akademiska discipliner. Men utgångspunkten har i mångt och mycket varit densamma. Han har medverkat till att de som kanske inte i första hand ser sig som entrepenörer får med sig det sättet att tänka och den typen av kunskaper när de funderar över sina karriärmöjligheter.

På sin egen meritlista har han en doktorsgrad i företagsekonomi. Han har arbetat som docent vid Handelshögskolan i Stockholm, är en av grundarna av Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) som är en resurs och ett samarbete mellan högskolor i Stockholm, har forskat om entreprenörskap vid flera stora internationella universitet, däribland Sorbonne och Cambridge, och har också varit rektor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Imponerande meritlista. Inte desto mindre är Niclas själv både imponerad och inspirerad av det konstnärliga kunnande som finns på KMH, både bland studenter och lärare.

– KMH har ju också ett mycket starkt varumärke. Den starka positionen är det viktigt att ta tillvara!

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

KMH Folk tour – Sång under segel

Österrikisk clinic om stråksträngar

Konserter 16-22 april

Uppdaterad 2012-09-17