Post och diarium

Inkommande post

All post till KMH räknas som officiell skrivelse och ska därför alltid först gå via rektors kansli för diarieföring innan den vidarebefordras till berörd personal. Detta gäller även om brevet är adresserat direkt till dig. Om du får post som inte har diariestämplats ska du alltså lämna den till rektors kansli. Detta gäller också för fakturor.

Utgående post

Lämna utgående post till Servicecentrum. Breven ska märkas med lappar som anger vilken avdelning posten skickas från, och om den ska gå med A- eller B-post. Tänk på att ett stort kuvert (C4) med ett A4-papper väger över 20 gram. Välj hellre C5-kuvert och vik papperet – ger lägre portokostnad! Servicecentrum har en tabell med aktuella porton.

 
Uppdaterad 2012-01-30