Publikationer

Kommunikation på KMH

En stor del av det vi alla gör på KMH består av kommunikation och information i olika riktningar: mellan studenter, lärare, administratörer, teknik- och servicepersonal och omvärlden.
Vi har därför alla på olika sätt ansvar för att kommunikationen och informationen

  • är korrekt och relevant
  • når fram till rätt mottagare vid rätt tillfälle
  • inte i onödan bidrar till ett distraherande informationsbrus

De viktigaste kanalerna för information är de regelbundna möten som sker i mindre grupper i direkt anslutning till utbildningen: mellan student och mentor, i ämnesgrupper och institutionskollegier, i studentkårsarbetet, i olika projekt- och arbetsgrupper etc. Till detta kommer större informationsmöten.

E-post

är enligt rektorsbeslut för närvarande den prioriterade interna kommunikationskanalen. Alla anställda och studenter förväntas därmed regelbundet läsa e-post som inkommer till vars och ens personliga KMH-e-postkonto (med adress @kmh.se- eller @student.kmh.se). KMH-kontot ska alltid användas för utgående meddelanden som skickas i tjänsten eller som del av utbildningsaktiviteter.

Anslagstavlor

Ämnesinformation: I A-huset finns anslagstavlor där du kan hitta aktualiteter som gäller enskilda institutioner, ämnen och ensembler.
Studentkåren: i Ljusgården bredvid Servicecentrum.
KMH:s konserter: I trappan vid A-husets huvudentré finns en särskild anslagstavla för aktuella konserter i KMH:s regi. Här kan du också hämta en kopia av KMH:s konsertkalendarium.
Externa konserter, kurser, projekt m.m. anslås  i A-huset innanför Ljusgården, mitt emot Not & Bok.

Postfack

I Ljusgården i A-huset och i F-huset har personal och studenter egna postfack för både allmän information och personliga meddelanden.

 
Uppdaterad 2014-04-02