Johannes Johansson har avlidit

Voicelab fick besökarna att höja rösten FOTO: Stefan Nilsson
Voicelab fick besökarna att höja rösten FOTO: Stefan Nilsson

4 juni 2012

Johannes Johansson har avlidit

Påminnelse: Till dig som avslutar din utbildning och planerar ansöka om examen

A-huset öppet till kl. 20 i sommar

Sommarstängt i caféet, repro, Not&Bok och blblioteket

Konserter 4-13 juni

 

Rektor Johannes Johansson har avlidit

Johannes Johansson, rektor för KMH

Johannes Johansson avled onsdagen den 30 maj i sin bostad av naturliga orsaker, mitt i engagerade förberedelser för årshögtiden och sommarens fortsatta arbete.

Fredagen den 1 juni ägde den sedan länge planerade årshögtiden rum, vilken avslutade läsåret 2011/12 på KMH. Programmet hade ändrats och första delen genomfördes som en minnesstund för vår avlidne rektor. Förutom studenter, lärare och personal var Johannes familjemedlemmar närvarande. Även representanter för regeringen och KMH:s styrelse samt andra högskolor deltog i minnesstunden, som innehöll minnestal och många musikinslag.

Epostadressen minneslunden@kmh.se är öppen för kondoleanser, frågor eller andra meddelanden med anledning av den sorgliga händelsen. De som önskar närmare detaljer om tid och plats för begravning och ev. insamlingar/gåvor ombedes höra av sig dit. 


Johannes Johansson, född 1951 i Malmö, var utbildad kyrkomusiker, körpedagog och tonsättare. Som tonsättare vann han internationellt erkännande för sina verk, som ofta kombinerar röster, instrument och högtalare.

Johannes Johansson var under åren 1999-2005 prefekt vid Musikhögskolan i Malmö. Han avslutade 2011 en uppskattad sexårsperiod som president för de europeiska musikhögskolornas samarbetsorganisation AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies et Musikhochschulen). Johannes Johansson var också ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och Honorary Member vid Royal College of Music och Guildhall School of Music and Drama i London.

Vid tiden för sin bortgång var Johannes Johansson kraftfullt engagerad i utvecklingen av det framväxande fältet konstnärlig forskning, både vid Kungl. Musikhögskolan, nationellt och internationellt. I detta arbete har också ingått att utveckla de reflekterande momenten inom utbildningarna på alla nivåer, inte minst i samband med självständiga konstnärliga arbeten.

I fokus för arbetet just nu stod också nystarten för KMH:s byggnadsprojekt. För Johannes Johansson innebar de kommande lokalerna ett yttre uttryck för visionen att göra KMH till ett optimalt centrum för högre musikutbildning och till en central konstnärlig och pedagogisk mötesplats, i nära samarbete med KMH:s styrelse och ett antal partners inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Johannes Johansson ersätts tills vidare på posten som rektor och myndighetschef av professor Cecilia Rydinger Alin, som är prorektor tillsammans med professor Staffan Scheja.

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

KMH Folk tour – Sång under segel

Österrikisk clinic om stråksträngar

Konserter 16-22 april

Uppdaterad 2012-06-10