Rektors replik om arbetsmiljön på musikhögskolorna

Replik på artikel 27/5 i Fokus om musikhögskolornas arbetsmiljö

Tidskriften Fokus uppmärksammar i en artikel flera brister i studie- och arbetsmiljön inom landets musikhögskolor, med exempel bland annat från KMH. Följande replik av KMH:s rektor Cecilia Rydinger Alin publicerades i Fokus fredag 3 juni 2016:

 

Fokus uppmärksammar i sitt senaste nummer exempel på föråldrade strukturer och en osund utbildningstradition vid landets högre musikutbildning, framförallt vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH).

För mig som rektor på KMH och för våra lärare är det självklart att relationen mellan student och lärare ska präglas av respekt och förtroende. Härskartekniker eller andra former av kränkningar är naturligtvis inte acceptabelt i vår verksamhet.

De exempel som artikelförfattaren lyfter är inte generellt förekommande på KMH. Många av citaten är hämtade från undervisningssituationer som ägde rum för upp till 20 år sedan, och är till sin pedagogiska metod inte relevanta idag. 

Rostvall och Wests avhandling lades fram 2001, och den forskning artikelförfattaren hänvisar till belyser framförallt undervisning i kulturskola. Det finns forskning i musikpedagogik som belyser högre utbildning i musik och som visar andra typer av resultat, vilket artikelförfattaren inte lyfter fram.

Jag har stort förtroende för våra lärare och tillsammans arbetar vi kontinuerligt med frågor som rör jämställdhet, likabehandling och gemensam värdegrund.

Det arbetet fördjupas nu i och med inflyttningen till vårt nya campus.

Jag hyser goda förhoppningar att KMH kommer att vara en inkluderande och attraktiv utbildnings- och arbetsmiljö, både för de unga musiker som söker sig hit för att få bästa möjliga utbildning och för den personal som väljer att arbeta här.

 

Cecilia Rydinger Alin

Rektor vid Kungl. Musikhögskolan

Uppdaterad
Uppdaterad 2016-08-20