Resurser

I Stockholms innerstad, strax invid Stockholms Stadion, växer det just nu fram ett nytt campus intill KMH:s nuvarande byggnader. Men även under ombyggnadstiden erbjuder KMH specialanpassade lokaler med flera konsertsalar, ett antal ensemblesalar, studior och bibliotek. Edsbergs slott ger därutöver en speciell miljö för tematiska studier och kammarmusik. Genom olika former av samverkan medverkar KMH också regelbundet på andra konsertscener i Stockholm.

I utrustningen ingår ett stort antal flyglar och andra klaverinstrument, däribland sex kyrkorglar. En särskild avdelning är specialutrustad för förstärkt musik. Slagverksinstrument för olika genrer tillhör instrumentariet. Andra salar är specialanpassade för exempelvis rytmik och rörelse. KMH har flera studior för elektroakustisk musik, samt två inspelningsstudior.

En stor del av högskolans lokaler är tillgängliga för egen övning vardag och helgdag, från tidig morgon till sen kväll. Du har även tillgång till flera datorsalar med specialiserade inspelnings-, redigerings- och notskrivningsprogram samt anslutning till internet.

KMH har ett eget bibliotek med litteratur, noter och annat referensmaterial, däribland cirka 5000 cd-skivor. Biblioteket rymmer ett flertal lyssnar-, läs- och arbetsplatser.

 

KMH is located in the centre of Stockholm and has specially adapted facilities with several concert halls and a number of ensemble rooms. Edsberg Manor also provides a special environment for thematic studies and chamber music.KMH has a large number of grand pianos and other keyboard instruments, including six pipe organs. KMH also has a wide range of percussion instruments for various genres. One department is specifically equipped for amplified music, and other rooms are even specially adapted for eurhythmics and movement courses. There are also several studios for electroacoustic music, and two recording studios.As a student, you have access to many of KMH’s facilities for private practice on weekdays, weekends, and public holidays, from early morning until late evening. There are also several computer rooms with specialised music software and Internet access.KMH has its own library, containing books, sheet music and other reference materials (including some 5,000 CDs), and a generous array of listening and reading amenities and workstations.

Uppdaterad 2014-03-11