Sök stipendium för Minor Field Studies

20 februari 2012

Sök stipendium för Minor Field Studies

Interaktion video-nutida musik i veckans diskussionslunch

Redovisning av intensivveckan Tidig musik

Planerat elavbrott på Forum på onsdag

Nytt om lokaler och omflytt

Öppna seminarier 20-26 feb

Konserter 20-26 feb

 

Sök stipendium för Minor Field Studies

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till högskolestudenter med ett internationellt intresse, som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland. Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att en fältstudie kan genomföras. Den studerande ges möjlighet att under minst två månader i fält studera frågor som är relaterade till den globala utvecklingsprocessen, dvs. belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

MFS skall ingå som en del i ditt examensarbete och du måste skriva en uppsats på engelska (eller värdlandets språk) som redovisning av MFS. Uppsatsen kan utgöra hela eller en del av ditt examensarbete. (Du kan alltså skriva denna uppsats men i övrigt redovisa ditt examensarbete i form av konsert eller inspelning eller på annat sätt som bestäms av kursplanerna och i överenskommelse med din handledare).

MFS-stipendiet är fastställt till 25 000 kr per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t.ex. studiemedel. Stipendiet får inte delas av flera studenter. Var och en av MFS-studenterna får 25 000 kr var i stipendium. KMH har - av Internationella Programkontoret (IPK) - fått fem stipendier att dela ut 2012.

Tidplan på KMH:
15 februari - utlysning
15 mars - sista dag för inlämning av ansökan till Studiecentrum i F-huset
2 april - rektorsbeslut om utdelning 2012.
3 april - beslutet anslås på kmh.se

Läs om hur du gör ansökan och vilka kriterier som gäller för bedömning och beslut om att utdela MFS-stipendium på http://www.kmh.se/minor-field-studies.

Välkommen med din ansökan!

Christopher Sönnerbrandt
chef Studieadministrativa avdelningen
Mobil 070-279 60 50
christopher.sonnerbrandt@kmh.se

 
Uppdaterad 2012-02-20