Samarbete mellan KMH och Botkyrka kommun

Avtalet

Samarbetet mellan Botkyrka kommun och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) styrs av ett avtal som är tecknat för perioden 2010/2012.

I den här texten som är en sammanfattning av verksamheten finns det länkar till andra sidor inom KMH, samt till Botkyrka kommuns hemsida där ytterligare information finns om den ettåriga yrkesförberedande musikutbildningen YMU.

Genomfört och planerat arbete beskrivs på de kommande sidorna under fyra rubriker hämtade från avtalstexten.

För att förverkliga avtalet vill parterna under perioden 2010/2012:

Projektansvarig: Maria Pemsel mobil 0733-608485

Uppdaterad 2014-02-04