Samarbete mellan KMH och Botkyrka kommun

Ett omfattande och långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs i samarbete med Botkyrka kommun, bl.a. i form av en förberedande collegeutbildning,YMU. I samarbetet med Botkyrka kommun ingår flera skolutvecklingsprojekt exempelvis kring globalisering och lärande.

KMH samverkar även i den ordinarie utbildningen, bl.a. genom verksamhetsförlagda kurser och fortbildning.Botkyrka kommuns hemsida där ytterligare information finns om den ettåriga yrkesförberedande musikutbildningen.

Uppdaterad 2014-12-11