Seminarier

KMH erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar som är öppna både för allmänheten och för KMH:s studenter och lärare.

Seminarier och föreläsningar annonseras fortlöpande på den här sidan.

Ventileringar av masterarbeten i klassisk musik

29
fre 29 apr kl 09:30 A 322
bild
Filip Svensson

09:30-10:15 Matthew Jössing, violin
Opponent: Filip Svensson, examinator: Ronny Lindeborg

10:30-11:15 Sara Michelin, orgel
Opponent: Matthew Jössing, examinatior: Ambjörn Hugardt

11:30-12:15 Filip Svensson, trumpet
Opponent: Sara Michelin, examinator: Ambjörn Hugardt

Att spela med erfarenhet: Att öva och förbereda sig inför en trumpetprovspelning till en symfoniorkester

Filip Svensson, studerar klassisk trumpet med inriktning orkester: Mitt arbete handlar om att förbereda sig inför en provspelning till en symfoniorkester. Det inriktar sig på huruvida man kan förbereda sig så väl att man är så insatt i olika musik att man spelar som en erfaren orkestertrumpetare utan att faktiskt ha den erfarenheten.

Kompositionsforum med Marion Schwebel

29
fre 29 apr kl 13:00 A343, KMH Lidingöv. 12
bild

13:00-16:00

Marion Schwebel: A Tonmeister’s Perspective 2 - 
Preparation and leadership in recording


The producer’s influence in recording situations is crucial both for how musicians perform and for the overall musical outcome. This presentation will examine the structuring of a recording session and the communication skills needed to make a session flow.

Pedagogiskt forum

02
mån 2 maj kl 15:15 A399, KMH Lidingöv. 12
Flergradiga betyg i praktiken – exemplet musikteori.
Lektor Cécile Bardoux Lovén, musikvetenskap, Stockholms universitet.

(Underlag: kursplaner för musikteorikurser samt betygskriterier från musikvetenskap på Stockholms universitet.)

www.kmh.se/pedagogiskt-forum

KMH:s högre seminarium för forskning

16
mån 16 maj kl 15:15 A399, KMH Lidingöv. 12
bild

Debussy, en genrefri allkonstnär?

Med Stefan Bojsten, professor i piano vid Institutionen för klassisk musik


KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

23
mån 23 maj kl 15:15 A399, KMH Lidingöv. 12
Att vara handledare för självständiga arbeten – vad innebär det?

Prof. Sverker Jullander, Luleå tekniska universitet/Musikhögskolan i Piteå

www.kmh.se/pedagogiskt-forum

50%-seminarium i musikpedagogik

14
tis 14 jun kl 13:00 Edsbergs Slott, Landsnoravägen 10
Mikael Persson bjuder in till sitt 50%-seminarium:

Subjektsskapande i musikklassrummet – om förutsättningar för pojkars och flickors musikaliska lärande i grundskolans musikundervisning.

Opponent: Carina Borgström-Källen, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet (HSM)

Handledare:
Claes Ericsson
, Högskolan i Halmstad
Monica Lindgren, HSM
Uppdaterad 2015-04-07