Seminarier

KMH erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar som är öppna både för allmänheten och för KMH:s studenter och lärare.

Seminarier och föreläsningar annonseras fortlöpande på den här sidan.

Pedagogiskt forum

30
mån 30 nov kl 15:15 A399, KMH Lidingövägen 12
Bedömning av studenters arbete och prestation under kursens gång:
Peter Schyborger, Institutionen för musik- och medieproduktion
Sven Berggren, Institutionen för jazz
Katarina Ström-Harg, Institutionen för klassisk musik

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

Öppet kompositionsforum:
VoiceLab

04
fre 4 dec kl 10:00 A399, KMH Lidingövägen 12


– en heldag kring rösten och dess möjligheter.

10:00-16:00.

Alex Nowitz, Fredrik Malmberg, Karin Rehnqvist m.f.

KMH:s högre seminarium för forskning:
Upplevelser av interaktiv teknik i komposition och framförande

07
mån 7 dec kl 15:15 A399, KMH Lidingövägen 12
Med Anna Einarsson, doktorand vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

14
mån 14 dec kl 15:15 A399, KMH Lidingövägen 12
Examination – beskrivning, exempel och reflektion
Susanne Rosenberg, Institutionen för folkmusik
Mats Widlund, Institutionen för klassisk musik/Edsberg

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).
Uppdaterad 2015-04-07