Seminarier

KMH erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar som är öppna både för allmänheten och för KMH:s studenter och lärare.

Seminarier och föreläsningar annonseras fortlöpande på den här sidan.

Öppen diskussionslunch med
Anna Backman Bister:
”Spelets regler – en studie av ensembleundervisning i klass”

08
ons 08 okt 12:15
A 433

Anna Backman Bister, doktorand i musikpedagogik och även adjungerad adjunkt i musikpedagogik på MPS, presenterar sin avhandling, som hon snart skall disputera på.

KMH:s diskussionsluncher är öppna seminarier, som har den opretentiösa formen av en kortare tematisk presentation och en plenumsdiskussion kring temat, alltsammans över lunch samt kaffe/te med en liten kaka på maten. Intresserade studenter, personal och externa gäster är välkomna; var och en tar med sig sin egen lunch. KMH bjuder på kaffe/te med dopp.

Diskussionsluncherna har både konstnärliga och vetenskapliga teman, och vi bjuder in både interna och externa presentatörer. Det finns också ett par återkommande teman som löper som röda trådar, däribland ”Interpretation – improvisation – komposition”.

”Musikers lärande i fokus” är ett annat återkommande tema, som passar in på många av presentationerna. I detta sammanhang står ”musiker” för alla som musicerar, oavsett ålder och nivå. Detta eftersom diskussionsluncherna sammantaget belyser både generella och olika specifika aspekter i musikaliskt lärande i eget musicerande.

Öppen diskussionslunch med
Peter van Tour:
"Integrativ musikteori, en svensk särart?"

19
ons 19 nov 12:15
A 433

Peter van Tour, doktorand i musikvetenskap vid Uppsala universitet, belyser "musikteori" som undervisningsämne utifrån sin avhandlingsstudie om historisk, praktiskt orienterad kompositionsundervisning.

Peter van Tour är född och uppvuxen i Nederländerna. Han studerade musikpedagogik, musikvetenskap och musikteori. Efter att han år 1990 flyttade till Sverige har han varit en av initiativtagarna till Gotlands Tonsättarskola där han har undervisat i kontrapunkt och gehör. I uppdrag av Kungliga Musikhögskolan skrev han år 2010 utredningen "Musikteori, en vision för ett ämnesområde i förändring."

KMH:s diskussionsluncher är öppna seminarier, som har den opretentiösa formen av en kortare tematisk presentation och en plenumsdiskussion kring temat, alltsammans över lunch samt kaffe/te med en liten kaka på maten. Intresserade studenter, personal och externa gäster är välkomna; var och en tar med sig sin egen lunch. KMH bjuder på kaffe/te med dopp.

Diskussionsluncherna har både konstnärliga och vetenskapliga teman, och vi bjuder in både interna och externa presentatörer. Det finns också ett par återkommande teman som löper som röda trådar, däribland ”Interpretation – improvisation – komposition”.

”Musikers lärande i fokus” är ett annat återkommande tema, som passar in på många av presentationerna. I detta sammanhang står ”musiker” för alla som musicerar, oavsett ålder och nivå. Detta eftersom diskussionsluncherna sammantaget belyser både generella och olika specifika aspekter i musikaliskt lärande i eget musicerande.

Uppdaterad 2014-09-18