Seminarier

KMH erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar som är öppna både för allmänheten och för KMH:s studenter och lärare.

Seminarier och föreläsningar annonseras fortlöpande på den här sidan.

Öppet kompositionsforum:
Klingande akademi – Två om vår samtid

24
fre 24 okt 13:00
Lilla salen (obs lokalen)Henrik Strindberg, Ida Lundén - tonsättare
Hanna Dahlkvist, cello, Karin Hellqvist, violin
Moderator: prof. Karin Rehnqvist

I samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien

Folkmusikinstitutionens fredagsseminarium:
Doe Kushiator – talking drum

24
fre 24 okt 13:30
A515

Obligatoriskt för slagverkare - frivilligt för övriga FMstudenter.

Kort beskrivning av Kristina Aspeqvist:

Doe Kushiator är min vodoutrumlärare och en vandrande legend. Han är motsvarande griot i sin tradition, kan allt om traditionell religion Elfenbenskusten-Ghana-Togo-Benin-Nigeria. Och det mesta om rytmerna/sångerna/musiken/dansen i detta område också. Han började lära ut Blekete till jazz7världs-trummisen Beche, Bengt Berger, redan på 70-talet. Och Beche lärde ut Blekete på folkhögskolor och hippiefestivaler över hela Sverige på 70 och 80-talet. Från 1986 har jag studerat för Doe och följt med honom på traditionella ceremonier och äventyrliga upptåg över Ghana och Togo. Tack vare honom är jag hedersinitierad vodouprästinna och den första kvinnan som spelat masterdrum på ceremonier.

Öppet kompositionsforum
med Natasha Barrett

07
fre 07 nov 13:30
Stadsteatern Kulturhuset, Sergels torgSpace Unfolds: explorations in 3D composition.

Inom samarbete med Sound of Stockholm.

Hitta till Kulturhuset Stadsteatern

Seminarium om samtida isländsk körmusik
med Schola Cantorum från Reykjavik

07
fre 07 nov 13:30
A399Vokalensemblen Schola Cantorum från Hallgrimskyrkan i Reykjavik gästar Stockholm under ledning av sin dirigent Hördur Askelsson. Förutom att ge konsert och delta i högmässan i Storkyrkan 9/11 ger de detta seminarium på KMH 7/11 13:30-16:00, där ensemblen står för de klingande exemplen.

Schola Cantorum och Hördur Askelsson har utvecklats till en ledande kraft när det gäller att beställa, uruppföra och spela in musik från den vitala samtida isländska tonkonsten.

Folkmusikinstitutionens fredagsseminarium:
Selan & Ethiocolor

07
fre 07 nov 14:00
A515Seminariet inleds av SELAM som berättar om sin verksamhet, framförallt i Afrika. Efter det blir det konsert samt workshop med den etiopiska gruppen ETHIOCOLOR.

Ta med instrument!

Doktorsdisputation i musikpedagogik:
Anna Backman Bister

14
fre 14 nov 13:00
Lilla salenAnna Backman Bister disputerar på avhandlingen ”Spelets regler – en studie av ensembleundervisning i klass.

Opponent: professor Sidsel Karlsson, Högskolen i Hedmark, Norge

Öppen diskussionslunch med
Peter van Tour:
"Integrativ musikteori, en svensk särart?"

19
ons 19 nov 12:15
A 433Peter van Tour, doktorand i musikvetenskap vid Uppsala universitet, belyser "musikteori" som undervisningsämne utifrån sin avhandlingsstudie om historisk, praktiskt orienterad kompositionsundervisning.

Peter van Tour är född och uppvuxen i Nederländerna. Han studerade musikpedagogik, musikvetenskap och musikteori. Efter att han år 1990 flyttade till Sverige har han varit en av initiativtagarna till Gotlands Tonsättarskola där han har undervisat i kontrapunkt och gehör. I uppdrag av Kungliga Musikhögskolan skrev han år 2010 utredningen "Musikteori, en vision för ett ämnesområde i förändring."

I detta halvtimmesföredrag vill jag ställa frågan vad som menas med begreppet 'musikteori'. Hur har man i Sverige valt att handskas med ämnet från år 1959 och framåt? Hur kan svensk musikteori karakteriseras i ett internationellt perspektiv?

En svensk särart verkar vara dess integrativa hållning. Sådan integrativ musikteori har en del historiska rötter, däribland de första konservatorierna i Neapel där praktiskt grundad musikteori i form av solfeggi och partimenti utgjorde den praktiska grunden för ämnet komposition. Neapolitanerna var proffs på vad man idag kallar 'apprenticeship', en slags mästar-lärling approach. Den här typen av undervisning har starka integrativa fördelar, den utmärker sig genom en tydlig praktisk orientering (learning by doing), men den präglas också allt som ofta också av en avsaknad av teoretisk och vetenskaplig reflektion.

Genom att ge en kort inblick i denna pedagogiska särart vill jag öppna för en diskussion / reflektion om den svenska integrativa särarten i teoripedagogutbildningen, i en tid då Bologna systemet ställer moderna krav på traditionsrika utbildningar som denna.

***

KMH:s diskussionsluncher är öppna seminarier, som har den opretentiösa formen av en kortare tematisk presentation och en plenumsdiskussion kring temat, alltsammans över lunch samt kaffe/te med en liten kaka på maten. Intresserade studenter, personal och externa gäster är välkomna; var och en tar med sig sin egen lunch. KMH bjuder på kaffe/te med dopp.

Diskussionsluncherna har både konstnärliga och vetenskapliga teman, och vi bjuder in både interna och externa presentatörer. Det finns också ett par återkommande teman som löper som röda trådar, däribland ”Interpretation – improvisation – komposition”.

”Musikers lärande i fokus” är ett annat återkommande tema, som passar in på många av presentationerna. I detta sammanhang står ”musiker” för alla som musicerar, oavsett ålder och nivå. Detta eftersom diskussionsluncherna sammantaget belyser både generella och olika specifika aspekter i musikaliskt lärande i eget musicerande.

Uppdaterad 2014-09-18