Seminarier

KMH erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar som är öppna både för allmänheten och för KMH:s studenter och lärare.

Seminarier och föreläsningar annonseras fortlöpande på den här sidan.

Avhandlingsseminarium 75%

28
tor 28 maj kl 12:45 E 505, KMH, Lidingövägen 12,


Frans Hagerman lägger fram sitt preliminära avhandlingsmanus ”Det är ur görandet tankarna föds” från idé till komposition: en studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning. 

Avhandlingsseminarium, 75%

Granskare: Art. Dr. Docent Henrik Frisk 

Ventileringar av examensarbeten i lärarutbildningen

29
fre 29 maj kl A 518
08.45 Anders Almqvist: Publiken bestämmer? – Musikupplevelse och design av trubadurers spellistor

09.45 Alexander Saltell: Pulskänsla och timing – En studie om metodiska tillvägagångssätt för att stärka pulskänsla och timing hos slagverkselever

Doktorsdisputation i musikpedagogik

29
fre 29 maj kl 13:00 Lilla salen


Annika Falthin försvarar sin doktorsavhandling i musikpedagogik:

Meningserbjudanden och val
En studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet


Opponent: biträdande professor Johan Söderman, Malmö högskola

Ventileringar av masterarbeten i klassisk musik

01
mån 1 jun kl 10:00 A 433

Johanna Lehesvuori


Ingvill Espedal

10:00 Ingvill Espedal
Opponent: Johanna Lehesvuori, examinator: Ronny Lindeborg
Møter mellom natt og dag (Meetings between night and day) was my Professional Integration Project (PIP). It was a musical collaborative performance implemented in 3 Kindergartens between March 17th and March 19th 2015. The target audience for the performance was children aged three years and under. The performance consisted of 11 folk songs and also integrated a visual presentation of pictures taken by a photographer.

11:30 Johanna Lehesvuori
Opponent: Ingvill Espedal, examinatior: Ambjörn Hugardt
I am a Finnish coloratura soprano. I worked as a freelancer musician three years before I started my master studies in Stockholm. I wanted to make something what would help my career after my graduation. I decided to make a CD. I worked as an artist and a producer in this project. My master thesis is about my Christmas CD production and I also tell how my self-esteem developed in this project. The album was released 15.11.2014 and it was sold out in one week.

13:15 Martin Arpåker
Opponent: Emma Augustsson, examinator: Ambjörn Hugardt

14:15 Emma Augustsson
Opponent: Martin: Arpåker, examinator: Ronny Lindeborg

Ventileringar av masterarbeten i klassisk musik

02
tis 2 jun kl 10:00 A 433

Agata Kawa-Cajler


Margarita Långberg

10:00 Per Björkling
Opponent: Agata Kawa-Cajler, examinator: Ronny Lindeborg

11:00 Louise Elskaer
Opponent: Per Björkling, examinatior: Ronny Lindeborg

12:00 Agata Kawa-Cajler
Opponent: Louise Elskaer, examinator: Ambjörn Hugardt
Agata Kawa-Cajler har studierat violin vid Kungliga Musikhögskolan sista fem år. Efter att ha spelat olika konserter och provspelningar kom en tanke att utveckla sina kunskaper inom stresshantering före, under och efter prestationsmoment. Syftet med detta arbete är att få mer mental och kroppsmedvetenhet som kan bidra till att prestera friare.

13:45 Margarita Långberg
Examinator: Ambjörn Hugardt
Som student med annan kulturell bakgrund hade jag svårt att känna mig bekväm och avslappnad i mitt nya landet Sverige. Det påverkade min självkänsla, mitt identitet samt mitt konsertframträdande och mitt musikaliska utövande. Integrationsfrågor står högt på dagens agenda. Hur ska människor med en annan kulturell bakgrund integreras på det bästa sättet och komma in snabbare på arbetsmarknaden? Hur bra är utbildningssystemet anpassat för detta ändamål? Finns det andra aspekter i identiteten, som påverkar musikers välmående? Hur skiljer sig utbildningssystem och hur påverkar de skillnaderna hos varje individ? Alla de frågor var aktuella och relevanta för mig. Jag belyser dem i mitt examensarbete.

Ventileringar av masterarbeten i klassisk musik

03
ons 3 jun kl 10:00 A 433

Guilherme Piedade


Lauri Ahone

10:00 Guilherme Piedade
Opponent: Lauri Ahone, examinator: Ronny Lindeborg
“Visions | Sounds | Stockholm” was created for his Professional Integration Project (PIP) as a multimedia piece that integrates the screening of a documentary and a live music performance. The documentary focused on a small group of immigrants living in Stockholm. The ensemble was comprised of a string quartet, a piano, double-bass and drum set. Sounds hailing from the Jazz, Rock and Classical styles ran free and defied synchronicity with the film, the role of the music as “mere” soundtrack was challenged. 

11:30 Lauri Ahone
Opponent: Guilherme Piedade, examinatior: Ambjörn Hugardt
Lauri är en av de många klassiska slagverkare som gillar hård musik. För sin masterkonsert beslutade han att arrangera några av sina favoritlåtar till slagverksensemble. I den skriftliga delen av masterarbetet beskriver han hur var det att göra någonting som ingen hade gjort förr.


Uppdaterad 2015-04-07