Seminarier

KMH erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar som är öppna både för allmänheten och för KMH:s studenter och lärare.

Seminarier och föreläsningar annonseras fortlöpande på den här sidan.

KMH:s högre seminarium för forskning:
Att forska genom, i, om och på musik.

31
mån 31 aug kl 15:15
Sven Ahlbäck, professor vid Institutionen för folkmusik: om forskningsmetodik i konstnärlig forskning i relation till olika forskningstraditioner.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Masterclass i klassiskt piano med
MICHEL BÉROFF

07
mån 7 sep kl 10:00 Stora salen, KMH Lidingövägen 12


Möt KMH:s studenter i klassiskt piano tillsammans i en masterclass kl. 10:00-12:00 med världspianisten Michel Béroff.

Michel Béroff studerade först i Nancy, nära födelsestaden Épinal i nordöstra Frankrike. Han fortsatte senare sina studier vid Pariskonservatoriet för Yvonne Loriod, som var gift med den franske tonsättaren Olivier Messiaen. En av Béroffs allra första konserter var inom ramen för Olivier Messiaen-tävlingen i Paris 1966 där han vann första pris. Han har sedan dess tillhört de allra främsta uttolkarna av just Messiaen. Men hans repertoar består av mycket mer och sträcker sig från Mozart, Beethoven, Brahms och Schumann till moderna klassiker som Prokofjev, Bartók och Stravinskij.

Under sin långa karriär har han framträtt som solist tillsammans med en rad av vår tids mest hyllade dirigenter. Bland dem återfinns namn som Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Seiji Ozawa, André Previn och många fler. Han ger också ofta recitaler och kammarkonserter tillsammans med musiker som violinisterna Pierre Amoyal och Augustin Dumay, cellisten Lynn Harrell, pianistkollegan Jean-Philippe Collard och sopranen Barbara Hendricks.


I samarbete med Stockholm Piano Festival 2015
www.stockholmpianofestival.se

Pedagogiskt forum

07
mån 7 sep kl 15:15
Två erfarna lärare reflekterar över den pedagogiska situationen och lärarrollen i musikutbildning
Eller hur är det att vara lärare när det inte blir som man tänkt sig?
Eva Larsson-Myrsten, Institutionen för klassisk musik
Bill Brunson, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

KMH:s högre seminarium för forskning:
Generalbasspel– en konstnärlig bro mellan teori och praktik

14
mån 14 sep kl 15:15 A 399
Med Ulf Söderberg, doktorand vid Institutionen för klassisk musik.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

21
mån 21 sep kl 15:15
Utmaningar i enskild undervisning
Ann-Sofi Söderkvist, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
Joakim Anterot, Institutionen för klassisk musik
Per-Henrik Holgersson, prefekt vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, kommenterar.

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

Pedagogiskt forum

12
mån 12 okt kl 15:15
Utmaningar och möjligheter i gruppundervisning
Incca Rasmusson, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
Hans Lindetorp, Institutionen för musik- och medieproduktion
Sven Åberg, Institutionen för klassisk musik, kommenterar.

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

KMH:s högre seminarium för forskning:
Om improvisation i orgelspel

19
mån 19 okt kl 15:15 A 399
Med Stefan Therstam, professor i orgel, improvisation och liturgiskt orgelspel vid Institutionen för klassisk musik.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

26
mån 26 okt kl 15:15
Utmaningar i ensembleundervisning
Joakim Milder, Institutionen för jazz
Lars Åke Levin, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
Filip Kvissberg, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
Anna Backman-Bister, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, kommenterar.

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

KMH:s högre seminarium för forskning:
Ropet, bönen, besvärjelsen

02
mån 2 nov kl 15:15
Med Karin Rehnqvist, professor i komposition vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori: om att söka nya musikaliska uttryck för ursprungliga mänskliga behov.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

09
mån 9 nov kl 15:15
Planering och uppföljning av undervisning – så här har jag gjort:
• gemensam lektion/gruppundervisning
Irene Sjögren, Institutionen för jazz
• individuell undervisning
Ellika Frisell, Institutionen för folkmusik
• ensembleundervisning:
Stefan Bojsten, Institutionen för klassisk musik

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

KMH:s högre seminarium för forskning:
Sound/Space and the Listening Mind

23
mån 23 nov kl 15:15
Med Bill Brunson, professor i elektroakustisk musik, och Henrik Frisk, docent vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

30
mån 30 nov kl 15:15
Bedömning av studenters arbete och prestation under kursens gång:
Peter Schyborger, Institutionen för musik- och medieproduktion
Sven Berggren, Institutionen för jazz
Katarina Ström-Harg, Institutionen för klassisk musik

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).

KMH:s högre seminarium för forskning:
Upplevelser av interaktiv teknik i komposition och framförande

07
mån 7 dec kl 15:15
Med Anna Einarsson, doktorand vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori.

KMH:s högre seminarium för forskning är en arena för diskussion, reflektion och redovisning av forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare (lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.

Ordförande vid det Högre seminariet är Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande Erik Lanninger.

Pedagogiskt forum

14
mån 14 dec kl 15:15
Examination – beskrivning, exempel och reflektion
Susanne Rosenberg, Institutionen för folkmusik
Mats Widlund, Institutionen för klassisk musik/Edsberg

Pedagogiskt forum syftar till att skapa en livaktig pedagogisk diskussion inom hela KMH över institutionsgränserna för kompetenshöjning, kvalitetsstärkning och verksamhetsutveckling – för alla lärare dvs. professorer, lektorer och adjunkter samt timlärare och ev. övriga lärare.
 
Programmet för HT 2015 syftar till att skapa ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare på KMH om den pedagogiska situationen och rollen som lärare. Målsättningen är att skapa ett öppet klimat med ärliga diskussioner om undervisningssituationen. Att kunna blottlägga svårigheter, misslyckanden och utmaningar i lärarrollen.

Ordf. i Pedagogiskt forum är Torbjörn Gulz (UF-nämndens vice ordförande).
Uppdaterad 2015-04-07