Skyddsombud

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Varje skyddsombud har ett särskilt skyddsområde. Namn på skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljökommittén ska finnas anslaget på KMH.

Skyddsombuden ska av arbetsgivaren ges möjlighet att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Ombuden ska ges möjlighet att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, skyddsronder, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.

Vid KMH ska det finnas ett huvudskyddsombud som ska samordna skyddsombudens verksamhet.

Wedin Eva 
(SACO-S)
Skyddsombud för KMH gemensamt samt för fysiska lokaler, A-husets kontorsrum
Huvudskyddsombud – med särskild inriktning mot den psykosociala arbetsmiljön vid KMH
Gustafsson Gun-Britt 
(OFR-LF)
Skyddsombud för KMH gemensamt samt för fysiska lokaler, personalrummet A 388 och KMH:s nya campus
Huvudskyddsombud – med särskild inriktning mot för den fysiska arbetsmiljön vid KMH
Mauritzson Gunnel
(SACO-S) 
Skyddsombud – institutionen för folkmusik samt för fysiska lokaler i A-huset, våning 5
Söderberg Bo 
(OFR-LF) 
Skyddsombud – institutionen för jazz samt för fysiska lokaler i A-huset, västra flygeln
Öquist Georg 
(SACO-S)
Skyddsombud – institutionen för klassisk musik samt
för fysiska lokaler i A-huset, undervisningsrum
Ringbom Stefan 
(OFR-Teaterförbundet)
Skyddsombud – institutionen för musik och medieproduktion samt för fysiska lokaler i E-huset, våning 4
Lindeborg Ronny 
(SACO-S)
Skyddsombud – institutionen för musik, pedagogik och samhälle samt för fysiska lokaler i A-huset, föreläsningssalar
Malm Ann 
(SACO-S)
Skyddsombud – KMH:s bibliotek samt för fysiska lokaler i E-huset våning 5-7
Eriksson Lars-Åke 
(ST)
Skyddsombud – Servicecentrum, ljudenheten och instrumentvård samt för fysiska lokaler i A-huset, servicecentrum, ljusgård och konsertsalarna
Fernandez Faustino 
(SEKO) 
Skyddsombud – Lokalvård samt för fysiska lokaler i A-huset
Lindh Marcus 
(ST)
Skyddsombud – Förvaltningen samt för fysiska lokaler i F-huset
Nordfeldt AnnCharlotte  Skyddsombud – Edsberg samt för fysiska lokaler i på Edsbergs slott
Vakant Studenthuvudskyddsombud
Mathea Birgit Studentskyddsombud - MPS
Öberg Sara Studentskyddsombud - MPS
Gustavsson Anna Studentskyddsombud - FM
Mörk Johan Studentskyddsombud - FM
Lindsten Gustav Studentskyddsombud - KDM
Benckert William Studentskyddsombud - JZ
Vakant Studentskyddsombud - JZ
Randelin Anna Studentskyddsombud - KK
Liu Jesse Studentskyddsombud - KK
Barth-Croon Michelle Studentskyddsombud - KK
Pejler Andreas Studentskyddsombud - MoM
Walloschke Nina Studentskyddsombud - KY
Vakant Studentskyddsombud - Edsberg
Uppdaterad 2015-08-21