Skyddsombud

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Varje skyddsombud har ett särskilt skyddsområde. Namn på skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljökommittén ska finnas anslaget på KMH.

Skyddsombuden ska av arbetsgivaren ges möjlighet att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Ombuden ska ges möjlighet att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, skyddsronder, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.

Vid KMH ska det finnas ett huvudskyddsombud som ska samordna skyddsombudens verksamhet.

Eva Wedin
(SACO-S)
Skyddsombud för KMH gemensamt samt för fysiska lokaler, A-husets kontorsrum
Huvudskyddsombud – med särskild inriktning mot den psykosociala arbetsmiljön vid KMH
Gun-Britt Gustafsson
(OFR-LF)
Skyddsombud för KMH gemensamt samt för fysiska lokaler, personalrummet A 388 och KMH:s nya campus
Huvudskyddsombud – med särskild inriktning mot för den fysiska arbetsmiljön vid KMH
Gunnel Mauritzson
(SACO-S) 
Skyddsombud – institutionen för folkmusik samt för fysiska lokaler i A-huset, våning 5
Bo Söderberg
(OFR-LF) 
Skyddsombud – institutionen för jazz samt för fysiska lokaler i A-huset, västra flygeln
Lars Ekström
(SACO-S)
Skyddsombud – institutionen för komposition, dirigering och 
musikteori samt för fysiska lokaler i A-huset, undervisningsrum
Christina Billing
(OFR-LF)
Skyddsombud – institutionen för klassisk musik samt
för fysiska lokaler i A-huset, undervisningsrum
Stefan Ringbom
(OFR-Teaterförbundet)
Skyddsombud – institutionen för musik och medieproduktion samt för fysiska lokaler i E-huset, våning 4
Ronny Lindeborg
(SACO-S)
Skyddsombud – institutionen för musik, pedagogik och samhälle samt för fysiska lokaler i A-huset, föreläsningssalar
Ann Malm
(SACO-S)
Skyddsombud – KMH:s bibliotek samt för fysiska lokaler i E-huset våning 5-7
Lars-Åke Eriksson
(ST)
Skyddsombud – Servicecentrum, ljudenheten och instrumentvård samt för fysiska lokaler i A-huset, servicecentrum, ljusgård och konsertsalarna
Faustino Fernandez
(SEKO) 
Skyddsombud – Lokalvård samt för fysiska lokaler i A-huset
Marcus Lindh
(ST)
Skyddsombud – Förvaltningen samt för fysiska lokaler i F-huset
AnnCharlotte Nordfeldt Skyddsombud – Edsberg samt för fysiska lokaler i på Edsbergs slott
Andreas Eriksson
Ludvig Blomgren
Johan Söllscher
Olof Olofson
Oskar Alex 
Philip Runsteen
Jessie Liu
Oskar Hanson
Helge Karlsson
Manfred Hanberg
Studenthuvudskyddsombud
Studentskyddsombud - MPS
Studentskyddsombud - MPS
Studentskyddsombud - JZ
Studentskyddsombud - JZ
Studentskyddsombud - KK
Studentskyddsombud - KK
Studentskyddsombud - KK
Studentskyddsombud - FM
Studentskyddsombud - MoM
 
Uppdaterad 2014-06-02