Slagverk

Vinjettbild för slagverk

Ämnesföreträdare: Adjunkt Joakim Anterot

 • På KMH får du en mycket bred utbildning till orkester- och kammarmusiker såväl som till solist.
 • Med våra rutinerade och erfarna lärare ges du möjlighet till en undervisning på mycket hög nivå och med en stor flexibilitet.
 • Lärarna representerar svenskt musiklivs olika delar på ett brett och representativt sätt.

Lärarna är även engagerade på andra Musikhögskolor utomlands.

 • Joakim Anterot är knuten till Sarajevos Musikhögskola där han byggt upp slagverksutbildningen under fadderskap av KMH. Han har även varit gästlärare på University of Kentucky USA, och vid Musikhögskolan i Tallinn, Estland.

  Ensembler/Orkestrar/Praktik

  • KMH har ett brett utbud på ensembler och orkestrar. Slagverksensemble. Futurum ensemble. Brassband. Blåsorkester och givetvis Symfoniorkester. Och som slagverkare är vi med i samtliga sammanhang.
  • Våra masterstuderande ges möjlighet att praktisera i de stora orkestrarna. Den senaste denna vår äger rum i Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Daniel Harding. Det finns alltså unika möjligheter till fantastisk praktik på KMH!


  Frågor kring slagverksutbildningen besvaras av ämnesansvarig, Joakim Anterot joakim.anterot@kmh.se   070- 727 08 31

  Lärare

  Joakim Anterot, adjunkt, ämnesföreträdare, studierektor

  Slagverk solistisk inriktning
  Daniel Berg, adjunkt

  Pukor
  Håkon Kartveit, timavlönad lärare

  Trumset
  Bengt Stark, lektor (Institutionen för jazz)

  Uppdaterad 2016-10-24