Slagverk

Ämnesföreträdare: Adjunkt Joakim Anterot

  • På KMH får du en mycket bred utbildning till orkester- och kammarmusiker såväl som till solist.
  • Med våra rutinerade och erfarna lärare ges du möjlighet till en undervisning på mycket hög nivå och med en stor flexibilitet.
  • Lärarna representerar svenskt musiklivs olika delar på ett brett och representativt sätt.

Lärarna är även engagerade på andra Musikhögskolor utomlands.

  • Mika Takehara undervisar också på Kyoto University, Japan, i Seiji Ozawa Orchestra Academy och har även undervisat på Aberdeen University.
  • Joakim Anterot är knuten till Sarajevos Musikhögskola där han byggt upp slagverksutbildningen under fadderskap av KMH. Han har även varit gästlärare på University of Kentucky USA, och vid Musikhögskolan i Tallinn, Estland.

Ensembler/Orkestrar/Praktik

  • KMH har ett brett utbud på ensembler och orkestrar. Slagverksensemble. Futurum ensemble. Brassband. Blåsorkester och givetvis Symfoniorkester. Och som slagverkare är vi med i samtliga sammanhang.
  • Våra Masterstuderande ges möjlighet att praktisera i de stora orkestrarna. Den senaste denna vår äger rum i Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Daniel Harding. Det finns alltså unika möjligheter till fantastisk praktik på KMH!


Frågor kring slagverksutbildningen besvaras av ämnesansvarig, Joakim Anterot joakim.anterot@kmh.se   070- 727 08 31

Uppdaterad 2014-05-22