Snabbfakta om KMH:s campus

KMH:s campus sett från Lidingövägen-Valhallavägen. Foto: Åke Eriksson Lundman.

• KMH:s första ändamålsenliga lokaler sedan 1877, då nuvarande Kungl. Musikaliska Akademiens lokaler på Nybrokajen invigdes

 

• hyresvärd: Akademiska Hus

• ritad av: AIX Arkitekter, huvudarkitekt Tobias Rosberg

• byggd av: NCC

• byggstart: 2013

• färdigställande: sommaren 2016

 

• Totalt 21 600 kvm

• lokalarea 14 800 kvm

• 86 undervisningsrum (kan även användas för övning)

• 55 övningsrum

• 4 konsertsalar

• Instrumentverkstäder

• 2 solistloger

• 4 inspelningsstudior samt 1 kontrollrum för inspelning i konsertsalar och undervisningsrum

• 13 produktionsstudior

• Väldigt många skåp för instrument och utrustning

• Kyl- och befuktningsanläggningar för att ge optimal luft för musiker och instrument

• Två stora atrier/ljusgårdar för studenters rekreation och arbete + mingel/middagar

• Tre större seminarierum (50, 40 respektive 40 platser)

 

Kungasalen:

• 440 kvm

• 530-760 publikplatser beroende på scentyp och dukning

• inredning och utrustning har finansierats genom donation av familjen Erling Persson samt av Alice och Knut Wallenbergs stiftelse

• fick sitt namn i samband med att HMK valde att till KMH skänka den pengagåva det svenska näringslivet insamlat till kungen på hans 70-årsdag

 

Nathan Milsteinsalen:

• 192 kvm

• i första hand för akustisk musik och orgelmusik

• 60-140 publikplatser beroende på scen och dukning

• den orgel som tidigare var placerad i KMH:s s.k. B-hus

• inredning och utrustning har finansierats genom donation från familjen Urwitz

• namngiven efter den rysk-amerikanske violinisten Nathan Milstein (1904- 1992)

 

Lilla salen

• 190 kvm

• i första hand för förstärkt musik

• upp till 140 publikplatser

• i taket hänger en klangkupol med ett trettiotal högtalare, som kan sänkas ned kring åhörarna

• inredning och utrustning har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

 

Svarta lådan – Kreativiteum

• 440 kvm

• KMH:s experimentscen och scen för mera spontana framträdanden

• den fasta inredningen är finansierad genom donation från Gustaf och Elisabeth Douglas

 

Sveasalen

• 82 kvm

• KMH:s största undervisningssal

• c:a 20 personer

• två nya Steinwayflyglar

 

Louis Bachnersalen

• 86 kvm

• en av fem salar med sportgolv

• döpt efter den amerikanske musikpedagogen enligt önskan från donatorn Carl Otto Bonnier

 

Körsalen

• 190 kvm

• 84 platser eller mingel för ca 70 personer

• en mindre, tvåmanualig orgel byggd i Tyskland för KMH:s räkning

 

Restaurang Oktav

• 400 lunchgäster

• 156 sittplatser

• förser KMH:s gäster med mat och dryck till konserter och konferenser för uppåt 1 000 pers

KMH:s konsertsalar

Välkommen till våra nya förnämliga konsertsalar:

Kungasalen. Foto: Åke Eriksson Lundman

• Kungasalen (ca 600 platser): en scen att räkna med i Stockholms musikutbud, hemvist för KMH:s symfoniorkester och större ensembler.

Lilla salen.

• Lilla salen (ca 100 platser): för mellanstora orkestrar, folkmusik- och jazzensembler, med väl utbyggda möjligheter att arbeta med elförstärkt musik.

Nathan Milsteinsalen. Foto: Åke Eriksson Lundman

• Nathan Milsteinsalen (ca 90 platser): för akustisk musik. Salen passar klassiska musiker såväl som folkmusiker, unplugged singer- and songwriters, jazzmusiker och många fler.

Kreativiteum/Svarta lådan. Foto: Åke Eriksson Lundman.

Kreativiteum/Svarta lådan (ca 60 platser): experimentscen för både inspelningar och konserter/installationer för en mindre publik

KMH:s studenter ger därutöver som vanligt konserter på Edsbergs slott samt på ett stort antal scener i och utanför Stockholm. Håll utkik efter höstens konsertprogram, eller:

Beställ konsertinfo via e-post

Uppdaterad
Uppdaterad 2017-09-01