Musik för miljoner!

KMH:s nya campus 2016-01-18
Foto: Åke Eriksson Lundman

Mitt i Stockholm står nu KMH:s nya campus klart. De nya byggnaderna innefattar bland annat fyra nya konsertsalar och ett studiokomplex med framstående teknik och akustik. 

Intresse för KMH:s nya campus har väckts internationellt och det kommer att stärka Stockholms attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning. 

KMH finansierar själv den infrastruktur som krävs för att nå de högt ställda målen för de nya byggnaderna. Kampanjen Musik för miljoner pågår för insamlingsarbetet beträffande finansieringen av infrastrukturen till konsertsalarna och studiorna. Läs mer om KMH:s nya konsertlokaler och studiokomplex och om hur du kan bidra under stöd kampanjen.

KMH:s nya campus är ett campus i världsklass och bidrar till att förverkliga KMH:s vision att vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet.
– Cecilia Rydinger Alin, rektor KMH
– Staffan Scheja, prorektor KMH

Broschyr - Musik för miljoner:

Folder "<i>Musik för miiljoner"</i>

Uppdaterad 2017-02-06