Studera vid KMH

Information om våra utbildningsprogram och kurser, om ansökan, antagningsprov, behörighet m m finns under rubriken Utbildning.

I utbildningen vid KMH står din personliga utveckling och det individuella mötet mellan lärare och student i centrum. Det innebär stora möjligheter att själv välja din utbildningsväg, och ställer samtidigt höga krav på ditt personliga ansvar.

Antagningsprov gäller till de flesta utbildningsprogram. Vissa av proven är gemensamma för alla musikhögskolor och vissa specifika för KMH och din speciella utbildningsprofil. För att klara dig i konkurrensen vid antagningsproven krävs ofta – i synnerhet i ditt huvudämne eller huvudinstrument – att du har gått någon form av förutbildning, t.ex. folkhögskola eller preparandkurs vid en musikhögskola.

En mentor följer dig under studietiden. Mentorn är oftast en lärare vid din institution. Till mentorn kan du alltid vända dig med frågor som rör utbildningen och din studiesituation.

KMH:S studentkår (KMS) är din »fackförening« och bevakar dina intressen genom representation i de flesta betydelsefulla organ på högskolan. Kåren driver dessutom aktiviteter som är inriktade mot idrott, jämställdhet, evenemang och andra sociala aktiviteter. Kårmedlemskapet är en förutsättning för att du ska få studiemedel. Studentkortet ger dig omfattande rabatter på många viktiga varor och tjänster.

Information about study programmes and courses, on entrance exams, eligibility and more is to be found under the heading Education.

Teaching and studies at KMH are centred around your personal development and the individual interaction between you and your teacher – a philosophy which offers you plenty of flexibility in choosing your own way forward, coupled with a great deal of personal responsibility.ADMISSION TO MOST study programmes is by examination/audition. Some entrance examinations are the same for all music colleges in Sweden, others specific to KMH and your particular study profile. In order to stand out above the competition, especially in your main subject or instrument, you often need to have studied music for several years prior to applying, either privately or at a preparatory school.A MENTOR ACCOMPANIES you throughout your student career. This is the person – usually a teacher in your department – to turn to with questions about your studies and personal progress.KMH’S STUDENT UNION (KMS) safeguards your interests by being represented on most of the college’s main decision-making bodies. In addition to monitoring and promoting gender equality, KMS also organises a variety of extracurricular activities, including one of the main events of the college year, SMASK – the national student song contest of Swedish music colleges. Student union membership is required in Sweden for all students registered at post-secondary institutions.

Uppdaterad 2014-03-11