Studera vid KMH

Cecilia Rydinger Alin, rektor
Cecilia Rydinger Alin, rektor

Information om våra utbildningsprogram och kurser, om ansökan, antagningsprov, behörighet m m finns under rubriken Utbildning.

I utbildningen vid KMH står din personliga utveckling och det individuella mötet mellan lärare och student i centrum. Det innebär stora möjligheter att själv välja din utbildningsväg, och ställer samtidigt höga krav på ditt personliga ansvar.

Antagningsprov gäller till de flesta utbildningsprogram. Vissa av proven är gemensamma för alla musikhögskolor och vissa specifika för KMH och din speciella utbildningsprofil. För att klara dig i konkurrensen vid antagningsproven krävs ofta – i synnerhet i ditt huvudämne eller huvudinstrument – att du har gått någon form av förutbildning, t.ex. folkhögskola eller preparandkurs vid en musikhögskola.

En mentor följer dig under studietiden. Mentorn är oftast en lärare vid din institution. Till mentorn kan du alltid vända dig med frågor som rör utbildningen och din studiesituation.

KMH:s studentkår (KMS) är din »fackförening« och bevakar dina intressen genom representation i de flesta betydelsefulla organ på högskolan. Kåren driver dessutom aktiviteter som är inriktade mot idrott, jämställdhet, evenemang och andra sociala aktiviteter. Kårmedlemskapet är en förutsättning för att du ska få studiemedel. Studentkortet ger dig omfattande rabatter på många viktiga varor och tjänster.

I Stockholms innerstad, strax invid Stockholms Stadion, växer det just nu fram ett nytt campus intill KMH:s nuvarande byggnader. Men även under ombyggnadstiden erbjuder KMH specialanpassade lokaler med flera konsertsalar, ett antal ensemblesalar, studior och bibliotek. Edsbergs slott ger därutöver en speciell miljö för tematiska studier och kammarmusik. Genom olika former av samverkan medverkar KMH också regelbundet på andra konsertscener i Stockholm.

I utrustningen ingår ett stort antal flyglar och andra klaverinstrument, däribland sex kyrkorglar. En särskild avdelning är specialutrustad för förstärkt musik. Slagverksinstrument för olika genrer tillhör instrumentariet. Andra salar är specialanpassade för exempelvis rytmik och rörelse. KMH har flera studior för elektroakustisk musik, samt två inspelningsstudior.

En stor del av högskolans lokaler är tillgängliga för egen övning vardag och helgdag, från tidig morgon till sen kväll. Du har även tillgång till flera datorsalar med specialiserade inspelnings-, redigerings- och notskrivningsprogram samt anslutning till internet.

KMH har ett eget bibliotek med litteratur, noter och annat referensmaterial, däribland cirka 5000 cd-skivor. Biblioteket rymmer ett flertal lyssnar-, läs- och arbetsplatser.

The Royal College of Music in Stockholm (KMH) is an inspiring setting for artistic learning and development – an excellent place to develop your talent and ability, deepen your understanding, and explore fresh fields of knowledge.

At KMH, you will meet other students and skilled teachers involved in a wide variety of disciplines: classical music, Nordic folk music, music from other cultures, jazz, improvisation, composition, conducting, music and media technology, and various forms of music education.

Open-mindedness and an inquisitive spirit are important qualities for anyone wishing to enter the music profession – a profession that never stops changing and developing. The study programmes at KMH give you the opportunity to develop not only your own musicianship, but also the professional flexibility that is a required part of every musician’s skill set.

Former KMH students include many eminent musicians and skilled music teachers, as well as numerous successful creative specialists in a wide variety of other fields. They all have one thing in common: their KMH education gave each of them a firm foundation upon which to build.

As a student at KMH, you will receive every opportunity to develop and maximise your own particular musical identity and talent. We look forward to receiving your application!Cecilia Rydinger Alin
Vice-Chancellor

Uppdaterad 2014-10-14