Studieadministrativ avdelning

Denna avdelning har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH.

Arbetsuppgifterna för avdelningen är bland annat:

  • Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
  • Ansvar för att koordinera introduktionsveckan
  • Studieorganisationsfrågor och studenträttsliga frågor
  • Studieregister och annan studiedokumentation
  • Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
  • Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
  • Stöd för uppdragsutbildning
  • Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte
  • Läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning
  • Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit, SPS

Studentexpedition 
Studieadministrativa frågor hänvisas till studiecentrum@kmh.se, antagningsfrågor till antagning@kmh.se.
Telefontid 08-16 32 00 tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-12.
Studentexpeditionen öppnar åter 22 augusti.

Administrativa frågor om dina studier:
E-post: studiecentrum@kmh.se

Frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
E-post: international@kmh.se

Frågor om utbildningar och antagning:
E-post: antagning@kmh.se

Frågor om schemaläggning och lokalbokning:
E-post: lokalbokning@kmh.se

(För frågor om uthyrning av lokaler, kontakta chefen för Serviceavdelningen Elsy-Marie Tysk, elsy-marie.tysk@kmh.se. För frågor om bokning av konsertsalarna Stora salen och Lilla salen, kontakta konsertproducenten vid Samverkansavdelningen, producent@kmh.se.)


Studievägledning
Vid KMH är det respektive institution som ansvarar för studievägledning till sina egna utbildningar. Institutionernas kontaktinformation finns på http://www.kmh.se/institutioner

Personal

Chef Christopher Sönnerbrandt
   
Edlund Sofie Utbildningshandläggare
sofie.edlund@kmh.se
08-16 19 61
Gyulai Sándor Utbildningshandläggare
sandor.gyulai@kmh.se
08-16 19 49
Hämäläinen Maarit Internationell koordinator
maarit.hamalainen@kmh.se
08-16 15 26
Larsson Elisabeth Utbildningshandläggare (Ladokansvarig)
elisabeth.larsson@kmh.se
08-16 15 79
Murakami Carlos Koordinator
carlos.murakami@kmh.se 
08-16 18 96
Olsson Birgitta Utbildningssekreterare
birgitta.olsson@kmh.se
08-16 18 64
Spasic Vladimir Utbildningshandläggare (examen)
vladimir.spasic@kmh.se
08-16 15 89
Sönnerbrandt Christopher Chef
christopher.sonnerbrandt@kmh.se
08-16 18 62
Åberg Mats Produktionsansvarig NyA (Antagning)
mats.e.aberg@kmh.se
08-16 18 84
Uppdaterad 2016-08-17