Studieadministrativ avdelning

Denna avdelning har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH.

Arbetsuppgifterna för avdelningen är bland annat:
• Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
• Ansvar för att koordinera introduktionsveckan
• Studieorganisationsfrågor och studenträttsliga frågor
• Studieregister och annan studiedokumentation
• Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
• Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
• Stöd för uppdragsutbildning
• Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte
• Läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning
• Systemansvar SPS, LADOK, NyA, Time Edit, SPS

Studentexpedition
KMH:s studentexpedition kallas för Studiecentrum och finns i F-huset på Löjtnantsgatan 21.
Besökstid: måndag, onsdag och torsdag kl 13.00-15.30
Telefontid: tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00
Telefon: 08-16 32 00
E-post: studiecentrum@kmh.se (besvaras dagligen, måndag-fredag)

Studiecentrum är stängt för besök och telefonsamtal under sommaren, 4 juli-11 augusti 2014.

Om du har frågor till oss är du välkommen att skriva till någon av funktionsbrevlådorna som besvaras dagligen, måndag-fredag, under hela sommaren.

E-post: studiecentrum@kmh.seantagning@kmh.se eller international@kmh.se.

Frågor om schemaläggning och lokalbokning (gäller ej lokaluthyrning som sköts av Serviceavdelningen).
E-post: lokalbokning@kmh.se 


Studievägledning
Vid KMH är det respektive institution som ansvarar för studievägledning till sina egna utbildningar. Institutionernas kontaktinformation finns på http://www.kmh.se/institutioner

Personal

Chef Christopher Sönnerbrandt  
     
Eriksson Cecilia Amanuens cecilia.eriksson@student.kmh.se
Gyulai Sándor Utbildningshandläggare sandor.gyulai@kmh.se
070-757 08 38
Johansson Anna Koordinator (vik) anna.johansson@kmh.se
Larsson Elisabeth Utbildningshandläggare med funktionsansvar för studieregistret Ladok elisabeth.larsson@kmh.se
070-191 26 36
Lindkvist Ida Handläggare (vik) ida.lindkvist@kmh.se
Lundin Marianne Utbildningshandläggare med funktionsansvar för samordning av studentservice marianne.lundin@kmh.se
070-191 26 35
Murakami Carlos Koordinator carlos.murakami@kmh.se
070-758 27 70
Olsson Birgitta Utbildningssekreterare birgitta.olsson@kmh.se
08-16 18 64 
Sönnerbrandt Christopher Chef christopher.sonnerbrandt@kmh.se
070-279 60 50
Internationell koordinator (tf.) international@kmh.se
Åberg Mats E.J. Produktionsansvarig NyA mats.e.aberg@kmh.se
08-16 18 84, 070-310 81 68
Uppdaterad 2014-07-04