Studieadministrativ avdelning

Denna avdelning har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH.

Arbetsuppgifterna för avdelningen är bland annat:

  • Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
  • Ansvar för att koordinera introduktionsveckan
  • Studieorganisationsfrågor och studenträttsliga frågor
  • Studieregister och annan studiedokumentation
  • Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
  • Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
  • Stöd för uppdragsutbildning
  • Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte
  • Läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning
  • Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit, SPS

Studentexpedition
KMH:s studentexpedition kallas för Studiecentrum och finns i F-huset på Löjtnantsgatan 21.
Besökstid: måndag, onsdag och torsdag kl 13.00-15.30
Telefontid: tisdag, torsdag och fredag kl10.00-12.00
Telefon: 08-16 32 00

Administrativa frågor om dina studier:
E-post: studiecentrum@kmh.se

Frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
E-post: international@kmh.se

Frågor om utbildningar och antagning:
E-post: antagning@kmh.se

Frågor om schemaläggning och lokalbokning:
E-post: lokalbokning@kmh.se

(För frågor om uthyrning av lokaler, kontakta chefen för Serviceavdelningen Elsy-Marie Tysk, elsy-marie.tysk@kmh.se. För frågor om bokning av konsertsalarna Stora salen och Lilla salen, kontakta konsertproducenten vid Samverkansavdelningen, producent@kmh.se.)


Studievägledning
Vid KMH är det respektive institution som ansvarar för studievägledning till sina egna utbildningar. Institutionernas kontaktinformation finns på http://www.kmh.se/institutioner

Personal

Chef Christopher Sönnerbrandt  
     
Eriksson Cecilia Amanuens cecilia.eriksson@student.kmh.se
Gyulai Sándor Utbildningshandläggare sandor.gyulai@kmh.se
070-757 08 38
Hämäläinen Maarit Internationell koordinator maarit.hamalainen@kmh.se
070-183 71 39
Johansson Anna Koordinator (vik) anna.johansson@kmh.se
Larsson Elisabeth Utbildningshandläggare med funktionsansvar för studieregistret Ladok elisabeth.larsson@kmh.se
070-191 26 36
Lindkvist Ida Handläggare (vik) ida.lindkvist@kmh.se
Lundin Marianne Utbildningshandläggare med funktionsansvar för samordning av studentservice marianne.lundin@kmh.se
070-191 26 35
Murakami Carlos Koordinator carlos.murakami@kmh.se
070-758 27 70
Olsson Birgitta Utbildningssekreterare birgitta.olsson@kmh.se
08-16 18 64 
Sönnerbrandt Christopher Chef christopher.sonnerbrandt@kmh.se
070-279 60 50
Åberg Mats E.J. Produktionsansvarig NyA mats.e.aberg@kmh.se
08-16 18 84, 070-310 81 68
Uppdaterad 2014-10-02