Studieadministrativ avdelning

Denna avdelning har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH.

Arbetsuppgifterna för avdelningen är bland annat:
• Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
• Ansvar för att koordinera introduktionsveckan
• Studieorganisationsfrågor och studenträttsliga frågor
• Studieregister och annan studiedokumentation
• Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
• Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
• Stöd för uppdragsutbildning
• Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte
• Läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning
• Systemansvar SPS, LADOK, NyA, Time Edit

Studentexpedition
KMH:s studentexpedition kallas för Studiecentrum och finns i F-huset på Löjtnantsgatan 21.
Besökstid: måndag, onsdag och torsdag kl 13.00-15.30
Telefontid: tisdag, torsdag och fredag kl10.00-12.00
Telefon: 08-16 32 00
E-post: studiecentrum@kmh.se (besvaras dagligen, måndag - fredag)

För frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal.
E-post: international@kmh.se
Telefon: 08-16 18 41

Frågor om utbildningar och antagning, beställning av katalog och ansökningshandlingar.
E-post: antagning@kmh.se
Telefon: 08-16 32 00, telefontid tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00

Frågor om schemaläggning och lokalbokning (gäller ej lokaluthyrning som sköts av Serviceavdelningen).
E-post: lokalbokning@kmh.se

Studievägledning
Vid KMH är det respektive institution som ansvarar för studievägledning till sina egna utbildningar. Institutionernas kontaktinformation finns på http://www.kmh.se/institutioner

Personal

Chef Christopher Sönnerbrandt  
     
Falk Johan Internationell koordinator johan.falk@kmh.se
08-16 18 41, 070-758 82 98
Gyulai Sándor Utbildningshandläggare sandor.gyulai@kmh.se
070-757 08 38
Larsson Elisabeth Utbildningshandläggare med funktionsansvar för studieregistret Ladok elisabeth.larsson@kmh.se
070-191 26 36
Lundin Marianne Utbildningshandläggare med funktionsansvar för examensprocessen marianne.lundin@kmh.se
070-191 26 35
Murakami Carlos Koordinator carlos.murakami@kmh.se
070-758 27 70
Olsson Birgitta Utbildningssekreterare birgitta.olsson@kmh.se
08-16 18 64 
Sandberg Madeleine Utbildningshandläggare madeleine.sandberg@kmh.se
070-183 71 39 
Sönnerbrandt Christopher Chef christopher.sonnerbrandt@kmh.se
070-279 60 50
Åberg Mats E.J. Produktionsansvarig NyA
mats.e.aberg@kmh.se
08-16 18 84, 070-310 81 68
Uppdaterad 19/02/2014 av Måns Tengnér