Studentexpeditionen – Studiecentrum

När det gäller administrativa frågor kring dina studier, vänder du dig till Studieadministrativa avdelningen.

KMH:s studentexpedition kallas för Studiecentrum och finns i F-huset på Löjtnantsgatan 21.
Besökstid: måndag, onsdag och torsdag kl 13.00-15.30
Telefontid: tisdag, torsdag och fredag kl10.00-12.00
Telefon: 08-16 32 00
E-post: studiecentrum@kmh.se (besvaras dagligen, måndag - fredag)

 

Studiedokumentation i Ladok

Alla studier vid KMH dokumenteras i studieregistret Ladok, ett system för studiedokumentation som är gemensamt för högskolorna i Sverige. I Ladok finns uppgifter om ditt personnummer, namn, adress, antagningsuppgifter, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning samt examen.

Studiedokumentation och intyg

Du som önskar ett registreringsintyg eler resultat ur studieregister kan beställa det från Studiecentrum.

Adressändring/namnbyte

Du anmäler ändring av adress eller byte av namn genom att skicka epost eller besöka oss. Vi ansvarar för de adressuppgifter som skolans administrativa personal och institutionerna har tillgång till. Det är vi som för in alla sådana uppgifter i KMH:s datasystem – det räcker därför inte att du meddelar studentkåren eller annan personal om adressändring.

 

Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du som är registrerad i något av KMH:s olika register rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig . Om du vill få ett registerutdrag gör du en skriftlig ansökan till följande adress: Kungliga Musikhögskolan, Registrator, Box 27711, 115 91 Stockholm. Ange i ansökan att du önskar ett fullständigt registerutdrag enligt PUL. För att ansökan ska vara giltig måste den ha din namnunderskrift. 

Ansökan om studieuppehåll

Du kan läsa om villkor för ansökan om studieuppehåll på http://www.kmh.se/utbildning. Ansökan görs via en särskild blankett som du hämtar hos oss. Sista ansökningsdag är 1 april.

Informationsblad: Studieuppehåll och Alternativ studiegång

Studieuppehåll får beviljas för ett helt läsår. Om du har studieuppehåll ska du före den 15 april anmäla att du tänker återuppta dina studier för att du åter ska få plats på utbildningen vid höstterminens start.


Ansökan om tillgodoräknande

Du kan läsa om villkor för ansökan om tillgodoräknande på http://www.kmh.se/utbildning. Ansökan görs via en särskild blankett som du hämtar hos oss.

 

Ansökan om examen

För att få ut ditt examensbevis efter avslutade studier måste du lämna in en ansökan. Blanketten för ansökan om examen hämtar du på http://www.kmh.se/studentblanketter

Uppsägning av studieplats/avbrott

Om du skulle besluta dig för att säga upp din studieplats ska detta ske via en särskild blankett som finns att hämta i studiecentrum.

Kontakta studieadministrativa avdelningen via http://www.kmh.se/utbildning  

 
Uppdaterad 2014-02-19