Susanne Rosenberg ny professor i sång

Porträttfoto av Susanne Rosenberg. Foto: Sunniva Brynnel.
Foto: Sunniva Brynnel.

Susanne Rosenberg har utnämnts till professor i sång vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). 

Susanne Rosenberg är välkänd folksångerska, pedagog, forskare. Sedan 2005 är hon prefekt vid Institutionen för folkmusik på KMH, där hon bland mycket annat har lett arbetet med att utveckla musikerutbildningarna i folkmusik.

 
Hon studerade själv vid KMH 1984-88, på det som då kallades individuell studiegång med inriktning folkmusik och jazz. Hon har varit anställd som lärare vid KMH sedan 1996 och disputerade 2013 för konstnärlig doktorsexamen med avhandlingen Kurbits - ReBoot, Svensk folksång i ny scenisk gestaltning.
 
– Professorstiteln betyder mycket på flera sätt, säger Susanne Rosenberg själv.
 
– Det är ett viktigt erkännande av den specialisering i just folksång och muntliga konstnärliga processer som jag representerar. Den kan också betyda mycket för möjligheten att söka medel för nya forskningsprojekt. För egen del hoppas jag att det kan innebära att jag kan ägna mera av min arbetstid åt forskning, men också åt handledning av både masterstudenter och doktorander.
 
– Det kan förhoppningsvis få betydelse att KMH får en ny professor i sång som är kvinna, tillägger hon.
 
Susannes utgångspunkt är folkliga sångtraditioner. Det var här hon blev nyfiken både på att förstå och utveckla konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska metoder i en musik som är gehörsbaserad, som alltså inte tar omvägen över vare sig noter eller andra skrivna instruktioner.
 
Mycket av det hon ägnar sig åt både i undervisning och forskning handlar därför om sådant som är användbart även på andra områden än folkmusik, och som hon gärna vill vara med om att förmedla till alla musikhögskolestudenter.
 
Samtidigt värnar hon om den folkmusikaliska identiteten.
 
– Det handlar om att vara medveten om ramarna som en viss tradition, genre eller stil innebär: men att sedan utifrån de ramarna kunna släppa taget och ge plats för det verkligt oförutsedda, det oförberedda och det spontana. Jag ser musiktraditioner som en språngbräda för musikalisk förnyelse, och jag brukar citera en amerikansk konstnär för att beskriva min syn på tradition: "Tradition is not a form to imitated, but the discipline that gives integrity to the new."
 
Vid KMH vill Susanne gärna fortsätta att tydligare knyta samman de olika stegen i högre musikutbildningarna: mellan kandidat-, master- och forskarnivå.
 
– Inom KMH:s utbildningar i folkmusik har vi redan försökt vara tydliga på den här punkten, menar Susanne. Vi stället till exempel kravet att man redan vid ansökan till studier på masternivå formulerar en projektidé för studierna, något som sedan manifesteras i examensarbetet. På så sätt kan masterstudierna bli både undersökande, nyskapande och reflekterande. Det vill säga: de kan både innebära att utveckla sitt konstnärskap och samtidigt vara forskningsförberedande.

Det säger alltså den nybefordrade professorn i sång innan hon kastar sig vidare i några av de många samarbetet hon är engagerad i: däribland Folk Song Lab, ett forskningsprojekt som genom kollektiv improvisation undersöker folksångens musikaliska ramar, och medverkan i Nordic Network for Vocal Performance Research, ett nätverk av nordiska forskare som förenas i intresse för konstnärlig forskning med fokus på sång. Och sedan väntar förstås folkmusikernas årliga julkonsert, som lockat till fulla hus på KMH varje år sedan 1970-talet…

Se även Susannes hemsida: www.susannerosenberg.com

Länk till abstract och avhandling

Susanne Rosenberg repeterar "Voice Space" - en av de konstnärliga produktionerna som ingick i hennes konstnärliga doktorsavhandling "Kurbits-ReBoot":

Ett kort medley från föreställningen ReBoot/Omstart:

Uppdaterad 2016-12-12