Tack för väl genomförd antagningsvecka!

19 mars  2012

Tack för väl genomförd antagningsvecka!

11 nya övningsrum

PÅMINNELSE: Nu flyttas och töms skåpen i B-huset

Tjänstledighet läsåret 2012/13

Konserter 19-25 mars

 

Tack för väl genomförd antagningsvecka!

Den stora antagningsveckan 2012 är nu över. Endast några få provtillfällen återstår att genomföra under måndag och tisdag 19-20 mars.

Över hela KMH har ett omfattande arbete genomförts. 229 lärare och studenter har deltagit i juryarbetet vid 227 olika provtillfällen. Jurygrupperna har arbetat hårt under långa dagar och genomfört kvalificerade konstnärliga bedömningar av de fler än 1100 sökande som hade kallats till prov. Ett stort antal funktionärer, teknisk- och administrativ personal har gett service och stöd till juryarbetet. Studentkåren har ställt upp med egna resurser och bl.a. organiserat en väl fungerande informationsdisk i Ljusgården. Studenterna har gjort ett mycket värdefullt arbete som uppskattats av de sökande under hela veckan.

Varmt tack för ett väl genomfört och mycket viktigt arbete!

 

Johannes Johansson, rektor

och

Christopher Sönnerbrandt, antagningsansvarig / chef för studieadministrativa avdelningen

 
Uppdaterad 2012-03-19