Till dig som avslutar din utbildning och planerar ansöka om examen

28 maj 2012

Till dig som avslutar din utbildning och planerar ansöka om examen

VARNING för e-post som uppmanar att ange inloggningsuppgifter!

Europeiskt förstapris till Ilari Kullervo Hongisto

Årshögtid (Annual Ceremony) 1 juni kl. 11

Redovisning: KMH FOLK:s resa "Sång under segel"

Åtta minuters orkesterframgång för Isak Edberg i Norrköping

Examinationer av självständiga arbeten i musikpedagogik

Ventileringar av examensarbeten i lärarutbildningen

Konserter 28 maj-3 juni

 

Till dig som avslutar din utbildning och planerar ansöka om examen


För att KMH ska utfärda examen efter att du avslutat din utbildning behöver du lämna in ansökan om examen.

Vid Studiecentrum hämtar du blanketten för ansökan om examen. Blanketten finns även att ladda ned på KMH:s webplats på sidan http://www.kmh.se/studentblanketter. Samtala med din studierektor när du ska ansöka om examen så får du hjälp att fylla i blanketten!

Se till att din ansökan är fullständig när du lämnar den. Vi kan inte handlägga din ansökan om något saknas. Det som alltid ska bifogas är:

- Studieintyg från KMH och ev. andra lärosäten. På studieintyget kan du markera de kurser som du vill ska ingå i din examen. Ta hjälp av din studierektor så blir det enkelt och rätt!

- Ett nytt personbevis

- Titelsidan på ditt examensarbete

Genom att du ser till att din ansökan är fullständig när du lämnar in den kommer handläggningen att ske så säkert och snabbt som möjligt. 

Grattis till dig som avslutar din utbildning, bra jobbat! Och välkommen att lämna in din ansökan om examen!

Christopher Sönnerbrandt
chef
Studieadministrativa avdelningen
christopher.sonnerbrandt@kmh.se 

Marianne Lundin
utbildningshandläggare med funktionsansvar för examensprocessen
Studieadministrativa avdelningen
marianne.lundin@kmh.se 

Diskussionlunch med Anna Backman Bister

KMH Folk tour – Sång under segel

Österrikisk clinic om stråksträngar

Konserter 16-22 april

Uppdaterad 2012-05-28