Träblås

Ämnesföreträdare: Prof. Christer Johnsson

När du studerar klassiskt träblås vid på KMH möter du förutom din lärare i huvudämnet även lärare i kammarmusik, orkesterspel och instudering.

Samtliga verksamma instrumentallärare arbetar växelvis med enskilda och gemensamma lektioner och har ett gemensamt ansvar för träblåsets orkester- och kammarmusikutbildning.

Det förekommer en mängd kammarmusik- och orkesterspel i utbildningarna. Här kommer du i kontakt med hela institutionens lärarkår beroende på vilken repertoar som instuderas. Varje vinter arrangeras på KMH också kammarmusikfestivalen Kom & Hör med landets kanske bredaste repertoar.

KMH Symfoniorkester, KMH Blåsorkester, samt KMH Serenadensemble utgör stommen i orkesterutbildningen. Orkestrarna gör i genomsnitt 8 produktioner varje läsår och produktionerna leds i allmänhet av inbjudna gästdirigenter.

Träblåsets lärare är knutna de ledande svenska orkestrarna och har en mängd internationella engagemang i form av gästprofessorer och sakkunniga vid andra musikhögskolor.

Varje år inbjuds gästande lärare för mästarklasser.


 

.

Lärare på utbildningen är:

Tobias Carron - professor i flöjt

Eje Kaufeldt - lärare i flöjt, piccolo 

Bengt Rosengren -  adj. adjunkt i oboe

Jesper Harrysson – lärare i oboe

Ulf Bjurenhed – lärare oboe

Emmanuel Laville - lärare i oboe

Bo Eriksson – lärare i engelskt horn

Hermann Stefànson – adj. professor i klarinett

Martin Fröst – gästprofessor i klarinett

Emil Jonason – lärare i klarinett

Andréas Sundén – lärare i klarinett

Dag Henriksson – lärare i ess-klarinett

Mats Wallin – lärare i bas-klarinett

Christer Johnsson – professor i saxofon    

Knut Sönstevold – lärare i fagott

Sven Aarflot – lärare i kontrafagott

Instuderingslärare:

Erik Lanninger – lektor i instudering, klarinett, oboe

Georg Öqvist – professor i instudering, flöjt

Katarina Ström-Harg – professor i instudering, fagott

Mårten Landström – lärare i instudering, saxofon

Uppdaterad 2014-10-20