Träblås

Ämnesföreträdare: Prof. Christer Johnsson

När du studerar klassiskt träblås vid på KMH möter du förutom din lärare i huvudämnet även lärare i kammarmusik, orkesterspel och instudering.

Samtliga verksamma instrumentallärare arbetar växelvis med enskilda och gemensamma lektioner och har ett gemensamt ansvar för träblåsets orkester- och kammarmusikutbildning.

Det förekommer en mängd kammarmusik- och orkesterspel i utbildningarna. Här kommer du i kontakt med hela institutionens lärarkår beroende på vilken repertoar som instuderas. Varje vinter arrangeras på KMH också kammarmusikfestivalen Kom & Hör med landets kanske bredaste repertoar.

KMH Symfoniorkester, KMH Blåsorkester, samt KMH Serenadensemble utgör stommen i orkesterutbildningen. Orkestrarna gör i genomsnitt 8 produktioner varje läsår och produktionerna leds i allmänhet av inbjudna gästdirigenter.

Träblåsets lärare är knutna de ledande svenska orkestrarna och har en mängd internationella engagemang i form av gästprofessorer och sakkunniga vid andra musikhögskolor.

Varje år inbjuds gästande lärare för mästarklasser.


 

Repetition med träblåsare på KMH

Lärare

Saxofon
Christer Johnsson, professor, ämnesföreträdare

Flöjt
Tobias Carron, professor

Piccolaflöjt
Eje Kaufeldt, timavlönad lärare

Oboe
Bengt Rosengren, adjunkt
Emmanuel Laville, timavlönad lärare

Klarinett
Hermann Stefansson, adj. professor
Martin Fröst, gästprofessor
Andras Sundén, timavlönad lärare
Emil Jonason, gästlärare

Ess-klarinett
Dag Henriksson, timavlönad lärare

Basklarinett
Mats Wallin, timavlönad lärare

Fagott
Fredrik Ekdahl, timavlönad lärare
Anders Engström, timavlönad lärare

Kontrafagott/Barockfagott
Sven Aarflot, gästlärare

KMH Serenadensemble

Uppdaterad 2015-04-20