Träblås

Ämnesföreträdare: Prof. Christer Johnsson

När du studerar klassiskt träblås vid på KMH möter du förutom din lärare i huvudämnet även lärare i kammarmusik, orkesterspel och instudering.

Samtliga verksamma instrumentallärare arbetar växelvis med enskilda och gemensamma lektioner och har ett gemensamt ansvar för träblåsets orkester- och kammarmusikutbildning.

Det förekommer en mängd kammarmusik- och orkesterspel i utbildningarna. Här kommer du i kontakt med hela institutionens lärarkår beroende på vilken repertoar som instuderas. Varje vinter arrangeras på KMH också kammarmusikfestivalen Kom & Hör med landets kanske bredaste repertoar.

KMH Symfoniorkester, KMH Blåsorkester, samt KMH Serenadensemble utgör stommen i orkesterutbildningen. Orkestrarna gör i genomsnitt 8 produktioner varje läsår och produktionerna leds i allmänhet av inbjudna gästdirigenter.

Träblåsets lärare är knutna de ledande svenska orkestrarna och har en mängd internationella engagemang i form av gästprofessorer och sakkunniga vid andra musikhögskolor.

Varje år inbjuds gästande lärare för mästarklasser


 


 

.

Lärare på utbildningen är:

Tobias Carron - professor i flöjt

Eje Kaufeldt - lärare i flöjt, piccolo 

Bengt Rosengren -  adj. adjunkt i oboe

Jesper Harrysson – lärare i oboe

Ulf Bjurenhed – lärare oboe

Emmanuel Laville - lärare i oboe

Bo Eriksson – lärare i engelskt horn

Hermann Stefànson – adj. professor i klarinett

Martin Fröst – gästprofessor i klarinett

Emil Jonason – lärare i klarinett

Andréas Sundén – lärare i klarinett

Dag Henriksson – lärare i ess-klarinett

Mats Wallin – lärare i bas-klarinett

Christer Johnsson – professor i saxofon    

Knut Sönstevold – lärare i fagott

Sven Aarflot – lärare i kontrafagott

Instuderingslärare:

Erik Lanninger – lektor i instudering, klarinett, oboe

Georg Öqvist – professor i instudering, flöjt

Katarina Ström-Harg – professor i instudering, fagott

Mårten Landström – lärare i instudering, saxofon

Gästlärare 2011/12

 

Andrew Simon, klarinett
Solo-klarinettist i Hong-Kong Philharmonic Orchestra.

 

Andreas Sundén, klarinett
Solo-klarinettist i Koninklijk Concergebouworkest , Amsterdam

Emily Beynon
Solo-flöjt i Koninklijk Concergebouworkest , Amsterdam

Lucas Macias Navarro, oboe
Solo-oboist i Koninklijk Concergebouworkest , Amsterdam

Gustavo Nunez, fagott
Solo-fagotist i Koninklijk Concergebouworkest , Amsterdam

Francois Leleux, oboe
Solist och dirigent, Paris, Frankrike

Yehoda Gilad, klarinett
Professor i klarinett vid Colum School, University of Southern California (USC) och Thomson School of Music, USA

Susan Fancher, saxofon
Solist, New York, USA

Johannes Ernst, saxofon
Professor vid Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin

Sven-Erik Sandlund, flöjt
Universitetslektor i flöjt vid Musikhögskolan i Piteå

 

 

Gästlärare 2012/13

Lars Mlekusch, saxofon

Professor vid Konservatorium Privatuniversität i Wien, Österrike

------------------------------------

Agenda (för program se KMH konserter)

Uppdaterad 2013-09-12