KMH Nyheter

Trumpet har blivit officiellt Suzukiinstrument - tack vare Ann-Marie Sundberg

Fyraåringar spelar vid firandet av Astrid LIndgrens 100-årsdag. Foto: Ann-Marie Sundberg

Trumpet har nu blivit ett officiellt Suzukiinstrument - tack vare Ann-Marie Sundberg, lärare i bleckblåsmetodik vid KMH.

Det är organisationen "International Suzuki Association", vilken ansvarar för att främja och samordna musikundervisningen internationellt enligt den så kallade Suzukimetoden som kom med detta tillkännagivande i slutet av förra året.

Ann-Marie Sundberg har länge arbetat med att utveckla metoder för att undervisa barn i bleckblåsinstrument. För några år sedan startade hon ett FOU-projekt med syftet att undersöka om det är möjligt att undervisa så pass små barn som 4-5-åringar på trumpet. I samband med det projektet kom hon i kontakt med Suzukimetoden, som väl är mest känd när det gäller undervisning i violin, men som även har etablerade metoder för övriga stråkinstrument, dessutom piano, orgel, flöjt och sång. Bleckblås har dock saknat en utarbetad metod eller repertoar. För att få gedigen kunskap om Suzukiundervisning beslöt Ann-Marie Sundberg därför att gå en utbildning till Suzukipedagog i ett annat instrument än sitt eget, och valde då cello. De kunskaperna kom sedan väl till pass när hon fortsatte arbetet med sitt FOU-projekt. 

 – Att mina resultat skulle komma till användning inom Suzukipedagogiken var ingenting jag hade planerat för, utan det har blivit till en positiv bieffekt av mitt projektarbete, säger Ann-Marie Sundberg.

 Hon berättar att Internationella Suzukiförbundet blev intresserade av det arbete hon höll på med och använde den rapport hon skrivit om trumpetundervisning för små barn som underlag när de i höstas skulle fatta beslut om att introducera trumpeten i familjen av officiella Suzukiinstrument. 

– Troligtvis kommer jag även att vara med och utveckla en lärarutbildning för trumpetlärare inom ramen för Suzukimetoden, berättar också Ann-Marie Sundberg. 


Uppdaterad 2013-08-07