Uppföljande undersökning av arbetsmiljön för studenter och anställda

27 februari 2012

Uppföljande undersökning av arbetsmiljön för studenter och anställda

Längre öppettider för övning i A-huset

Pianoimprovisation under 1800-talet

Förändringar i KMH:s arbete för donationer

Hav och fåglar i musiken: En av Storbritanniens största nutida tonsättare gästade KMH

Studiecentrum stängt tisdag e.m.

Nya phishing-mail: Använd inte din KMH-adress privat!

information till personal med KMH-ägda datorer

Vårens generalprogram klart

Konserter 24 feb-5 mars

 

Uppföljande undersökning av arbetsmiljön för studenter och anställda

KMH genomför under vårterminen en uppföljning av tidigare kvantitativa arbetsmiljöundersökningar som gjordes 2007 och 2010.

Årets undersökning är kvalitativ, den sker genom djupintervjuer med nyckelpersoner med formellt arbetsmiljöansvar eller som är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa består av ett representativt urval av arbetsgivare, fackliga företrädare och delar av kårstyrelsen samt med en viss breddning av studenter och lärare.

Undersökningen fokuserar på de områden från tidigare frågeställningar i vilka man inte kan se några förbättringar, dvs samarbete och negativ revirkänsla.

Man kommer också att brett söka vad i arbetsmiljön som fungerar och vad som kan bli bättre samt att man får beskriva hur det ska vara när det är som bäst.

Det huvudsakliga syftet är att identifiera möjliga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på KMH. En rapport av undersökningen görs under senare delen av vårterminen med möjlighet att planera för åtgärder under hösten.

 

Karin Lantz, personalhandläggare
karin.lantz@kmh.se
tel. 08-16 18 92 

 
Uppdaterad 2012-02-26