Upphandling

Rätten att köpa/upphandla tjänster och varor är delegerad till vissa utpekade anställda. Detta innebär att ingen annan anställd än de som fått denna rätt delegerad till sig, har rätt att ta kontakt med någon leverantör för att beställa/upphandla/köpa en vara eller tjänst.

Om du vill fördjupa dig i hur upphandlingar ska gå till både enligt lagar och förordningar samt rent praktiskt klicka på: www.upphandlingsstod.se

Uppdaterad 2015-03-18