Upphovsrätt

Möjligheten att framföra och att göra kopior på konstnärliga verk inom undervisningen är noga reglerad. Grundprincipen enligt upphovsrättslagen är att upphovsmannen (och efterlevande 70 år efter upphovsmannens död) har ensamrätt att bestämma om användningen och i de flesta fall har rätt till ekonomisk ersättning.

Ett undantag utgör det s. k. BONUS-avtalet som innebär viss rätt att för undervisning kopiera delar av verk som komplettering till obligatoriskt förlagsutgivet kursmaterial. Utdrag av avtalet finns anslaget vid kopiatorerna och i Repro.

 
Uppdaterad 2012-11-07