Utmärkelser till Edsbergsstudenter

Porträttfoton av Amalie Stalheim, Emma Johansson, Filip Graden, John Nalan.
Amalie Stalheim, Emma Johansson, Filip Graden, John Nalan.

Flera av KMH:s studenter i klassisk musik vid Edsbergs slott har den senaste tiden fått utmärkelser:

Amalie Stalheim, cellostudent vid masterprogrammet på Instititutionen för klassisk musik vid Edsberg är årets stipendiat inom klassisk musik hos Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond. Stipendiet är på 80 000kr och delades ut på en stipendiecermoni den 16 april på Frimurarelogen i Stockholm. 

Emma Johansson, pianostudent vid masterprogrammet på Institutionen för klassisk musik vid Edsberg har erhållit Fredrika Bremer-Förbundets musikstipendium som delas ut vid Båstads Kammarmusikfestival i sommar.

Som det heter i kriterierna: "Stipendiet går till en yngre kreativ förebild inom musikens område, gärna med kammarmusikalisk karaktär, som bedöms som mycket lovande och med stor utvecklingspotential".

Filip Graden, cellostudent vid kandidatprogrammet på Institutionen för klassisk musik vid Edsberg har erhållit stipendiet till "Carolina Némeths minne” 

Carina Németh var Revisionsfirman PwC:s sponsrings- och eventansvarige. I egenskap av detta deltog hon aktivt i arrangerandet av årligen återkommande musikarrangemang, såsom Dirigentpriset, Adventskonserter i Storkyrkan och Hedvig Eleonorakyrkan med Stockholms Sinfonietta. Carina gick bort 11 december 2011 och i samband med hennes begravning inrättades på PwC:s initiativ en minnesfond som delar ut ett musikstipendium per år

John Nalan, pianostudent vid kandidatprogrammet på Institutionen för klassisk musik vid Edsberg har erhållit utmärkelsen Young Steinway Artist. Det är andra svensken som erhållit utmärkelsen. Den första var Henrik Måwe 2010.

Uppdaterad 2016-07-07