B-huset nu stängt – förutom orglarna

2 april  2012

B-huset nu stängt – förutom orglarna

Glad Påsk: öppet och stängt

Ola Larsson ny bitr. prefekt vid KK-institutionen

VoiceLab: En heldag om röstens möjligheter

Lunchredovisning med årets Gambiaresenärer

Var med och förstärk friskvårdsgruppen!

Konserter 2-9 april

 

B-huset nu stängt – förutom orglarna

Fredag 30/3 stängde alltså B-huset, med högtidlighållande genom en liten ceremoni, ett sista B-huslopp och fest.

Endast de studenter som går kyrkomusikerutbildningen kommer nu att kunna komma in med sina passerkort för att använda orglarna.


Skåpinformation!
Fr.o.m måndag 2/4 kan studenter som hade skåp i instrumentförrådet i B-huset börja använda det nya instrumentförrådet i A-huset. Entré med passerkort och samma öppettider gäller som gällde i B-huset.

Rummet ligger på plan 2 där övningsrummen med rumsnummer A 285 a-r finns. Behåll samma skåp som i B-huset. Till sommaren kommer vi att be alla studenter att tömma skåpen för att numrera om och uppdatera vårt skåpregister.

Under studiokorridoren på plan 2 finns resterande skåp som fanns B-huskällarens korridor. De är också tillgängliga fr.o.m. måndag 2/4.


Vänliga hälsningar

OMFLYTTGRUPPEN
genom Elsy-Marie Tysk

 
Uppdaterad 2012-04-02