Välkommen till KMH:s interna nyhetsbrev!

20 november 2011

Välkommen till KMH:s interna nyhetsbrev!

Omflyttningar hösten 2011

Utbildningsplaner nu på webben

Nya utbildningar för musiklärare

Ny nämndorganisation 2012

...och även förvaltningen organiserar om

Från matrikel till studentkatalog

Konserter 21-27 nov

 

Välkommen till KMH:s nya interna nyhetsbrev!

Den tidigare interntidningen Lyran gick i graven när KMH:s nya visuella identitet med ny grafisk profil introducerades i maj 2011. Den ersätts av

• detta digitala nyhetsbrev för snabba interna nyheter och uppdateringar kring olika verksamheter.

• en ny tidskrift för mera fördjupande artiklar om musik och musikpedagogik, som kommer att spridas även utanför KMH c:a 4 ggr om året

Vi hoppas kunna publicera nyhetsbrevet i slutet av varje eller varannan vecka.

Varje utgåva aviseras med epost på personal- och studentmailinglistorna. Den kommer att innefatta den kommande veckans konsertkalender, som hittills har skickats ut separat.

Nyhetsbrevet kommer också att innehålla viktigare meddelanden som tidigare gått ut via personal- eller studentmailinglistorna. Därmed ger det en möjlighet att snabbt skaffa sig en överblick över aktuella gemensamma KMH-angelägenheter.

Både nyhetsbrevet och den nya tidskriften ges ut av kommunikationsavdelningen.
För synpunkter och innehållsförslag är du välkommen att höra av dig till:

Christina Hedlund, informatör: 
christina.hedlund@kmh.se, tel. 073-273 34 47
Måns Tengnér, kommunikationschef: 
mans.tengner@kmh.se, tel. 070-173 15 63

 
Uppdaterad 2011-11-20