Välkommen till spikningskaffe inför Mats Uddholms disputation

30 april  2012

Välkommen till spikningskaffe inför Mats Uddholms disputation

Valborg och första maj på KMH

Vem tar hand om arbetsmiljön på KMH?

Filip Jers fick årets Alice Babs-stipendium

Forum för vokalmusik: Röster och elektronik

Inte riktigt lika viktigt – föreläsning med Marie Selander

Konserter 30 april-6 maj

 

Välkommen till spikningskaffe inför disputation

Mats UddholmVälkomna till spikningskaffe,
onsdag 2 maj kl. 9.00 i personalrummet, för Mats Uddholms avhandling:

Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt
En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogiska teorier och definitionsmakt.

Disputationen äger rum onsdag 23 maj kl. 14:00 i A399.

 

Bästa hälsningar

Cecilia K. Hultberg, fil.dr. professor i musikpedagogik
Ämnesföreträdare för musikpedagogisk forskning och forskarutbildning
cecilia.hultberg@kmh.se
tel. 08-16 18 66, mobil 0707-58 82 90

Välkommen till spikningskaffe inför Mats Uddholms disputation

Valborg och första maj på KMH

Vem tar hand om arbetsmiljön på KMH?

Filip Jers fick årets Alice Babs-stipendium

Forum för vokalmusik: Röster och elektronik

Inte riktigt lika viktigt – föreläsning med Marie Selander

Konserter 30 april-6 maj

Uppdaterad 2012-05-03