Viktigt att tänka på inför terminsslutet och sommaren:

14 maj  2012

Ändrade säkerhetsnivåer och nya öppettider

Viktigt att tänka på inför terminsslutet och sommaren:

Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

New Sound Made börjar idag (måndag 14 maj)

ljudOljud 2012: den fjärde upplagan av Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering!

Kassandra - fyra nyskrivna kortoperor om grekisk myt

Musikpedagogers definitionsmakt granskad

Ventilering av examensarbeten på JZ-institutionen

Personalnytt: Elisabeth Larsson och Marianne Lundin

Konserter 14-20 maj

 

Viktigt att tänka på inför terminsslutet och sommaren:

Till alla studenter vid KMH (anställda för kännedom)

Viktigt att tänka på vid terminsslutet och till sommaren: 


Särskilt för studenter som avslutar sin utbildning:

• Återlämna allt lånat: instrument/material/utrustning/datorer
• Återlämna ditt passerkort till Servicecentrum.
• Lämna tillbaka alla lånenycklar senast torsdag 23 juni

OBS: Den som inte lämnat nycklarna till midsommar debiteras 500 kr. 

• Töm ditt studentskåp senast torsdag 23 juni, därefter klipps låsen upp. 

Observera!

 Lokala lagringsytor kommer att raderas på allmänna arbetsstationer i t ex datorsalar, ljusgården eller andra studentdatorer.

• Ditt studentkonto på KMH kommer att tömmas och avslutas.

• Säkerhetskopiera därför dina dokument/filer som du lagrat lokalt på skolans datorer (t ex datorsalar eller inspelningsdiskar) och på hemkatalogen på filservern.

 

Alla studenter:

• Återlämna allt lånat material och lånad utrustning/datorer.
Rensa salar, korridorer och omklädningsrum från privata saker.              
Kvarlämnade saker finns för avhämtning i Servicecentrum t. o. m. fredag 9 september (därefter slängs de).

• Biblioteket: Återlämna eller omvandla dina lån till sommarlån. Tel. 16 19 65, bibliotek@kmh.se.
OBS: Biblioteket är öppet t.o.m. fredag 8 juni, och öppnar åter måndag 3 sep.
Begränsad service under introduktions/reguljärveckan 29 aug t.o.m. 2 sept.
Se närmare information på http://www.kmh.se > Bibliotek.

• Pentryn m. m.: Rensa ut alla eventuella matrester!

• Instrumentverkstaden: Återlämna eller visa upp ditt lånade instrument hos Kenneth Jansson (tel 16 18 48, kenneth.jansson@kmh.se) före sommaren.

• Datorsupport: Starkt begränsad support under sommaren, från och med den 11 juni. Daglig bevakning kommer dock att finnas av helpdesk under sommaren för att åtgärda akuta ärenden.

Vi ger inte support åt studenter eller personal som arbetar hemma eller är utomlands.
Felanmälan via http://www.kmh.se/helpdesk  (via KMH:s webbplats) eller helpdesk.kmh.se (direkt)

• Datorsalarna är stängda fr.o.m. tisdag 11 juni, öppnar åter måndag 3 september

Studentdatorerna i Ljusgården kan användas under nästan hela sommaren med undantag för den 1-3 augusti (se nedan).

 

Observera!

 • Lokala lagringsytor kommer att raderas på allmänna arbetsstationer i t ex datorsalar, ljusgården eller andra studentdatorer.

• Säkerhetskopiera därför dina dokument/filer som du lagrat lokalt på skolans datorer (t ex datorsalar eller inspelningsdiskar).

[Anställdas mappar och dokument på filservern Gimle – f.d. Freja – berörs inte av ovanstående.]

 

Under sommaren kommer IT-avdelningen liksom tidigare år att genomföra underhåll och förbättringar i IT-miljön. 

Under perioden 1/8- 3/8 kommer IT att utföra en rad systemkritiska arbeten som påverkar samtliga tjänster som finns tillgängliga i nätverket på KMH. Under den tiden är det därför inte möjligt att tillförlitligt vara uppkopplad mot KMH. Inloggning, filöverföring, mailkonton och andra tjänster kommer att vara helt stoppade under denna period tills arbetet är genomfört och testat. 

Vi hoppas på er förståelse för denna störning och efter den 3/8 förväntar vi oss att systemen åter ska vara tillgängliga. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tidsschemat vilket vi i sådant fall återkommer om.

• Se också fortlöpande aktuella nyheter på http://www.kmh.se/internt (numera gemensam intern startsida för studenter och personal).

Tack för i år och välkommen tillbaka!

All teknik/servicepersonal på KMH

genom

Elsy-Marie Tysk, chef för serviceavdelningen
Direkt: 08-16 18 69
Mobil: 070-758 27 77
elsy-marie.tysk@kmh.se

Ändrade säkerhetsnivåer och nya öppettider

Viktigt att tänka på inför terminsslutet och sommaren:

Nystart för nybygget: Ett stort steg för musiken i Stockholm och Sverige

New Sound Made börjar idag (måndag 14 maj)

ljudOljud 2012: den fjärde upplagan av Kungl. Musikhögskolans festival för komposition och dirigering!

Kassandra - fyra nyskrivna kortoperor om grekisk myt

Musikpedagogers definitionsmakt granskad

Ventilering av examensarbeten på JZ-institutionen

Personalnytt: Elisabeth Larsson och Marianne Lundin

Konserter 14-20 maj

Uppdaterad 2012-05-14