Så söker du

När en kurs eller ett program är öppen för anmälan så presenteras den på antagning.se. Det är där du anmäler dig till KMH:s utbildningar. KMH har två antagningsomgångar för program med olika tider för anmälan. För fristående kurser finns ytterligare ansökningsomgångar.

Hur då?

Om anmälan via antagning.se och om våra antagningsprov.

Anmälan

Anmäl dig på webbtjänsten antagning.se när anmälan är öppen för kursen eller programmet. Se till att din anmälan är komplett. På antagning.se kan du ladda upp de dokument och handlingar som behövs för att styrka att du är behörig att gå utbildningen.

antagning.se Länk till annan webbplats.

Antagningsprov

Efter din anmälan blir du i de flesta fall kallad till antagningsprov. Se i programmets/kursens provbeskrivning vad som gäller. För sökande till program för klassiska musiker finns även obligatoriska stycken att ladda hem - datum för publicering av dessa bestäms inom kort.

Efter antagningsproven sker urvalet av vilka som ska antas, och sedan skickas antagningsbesked ut via antagning.se till alla sökande.

Antagningsprov lärarutbildningar

Antagningsprov musikerutbildningar

Utbildningar utan antagningsprov

För utbildningar som det inte är några antagningsprov till – främst fristående kurser och några program på avancerad nivå – skickas antagningsbeskedet ut när urvalet är klart.

Stöd för funktionsnedsatta

Vi hjälper dig om du behöver anpassningar av antagningsprov, medan UHR bistår dig vid anmälan och användning av antagning.se.

Stöd för funktionsnedsatta

Avgifter

Utländska sökande behöver känna till vad som gäller för anmälnings- och studieavgifter.

Anmälnings- och studieavgifter

När då?

KMH har två större antagningsomgångar.

Den nationella antagningsomgången är gemensam med de flesta högskolor och universitet i Sverige. Den är öppen för anmälan cirka 15 mars–15 april, och omfattar antagning till:

  • ämneslärarutbildningen.
  • utbildningsprogram i musikpedagogik.
  • utbildningsprogram i musikterapi.
  • ett antal fristående kurser. (En del fristående kurser har andra antagningsomgångar – se respektive kurs.)

Om den nationella antagningsomgången, tidtabell

Den lokala antagningsomgången är gemensam med övriga musikhögskolorna i Sverige. Den är öppen för anmälan cirka 1 december–15 januari, och omfattar antagning till:

  • utbildningsprogram för musiker/sångare
  • utbildningsprogram i komposition
  • utbildningsprogram i dirigering
  • pedagogiska påbyggnadsprogram
  • ett antal fristående kurser.

Om den lokala antagningsomgången, tidtabell

Kontakta studieadministrativa avdelningen

Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser:

antagning@kmh.se