KMH:s riktlinjer angående Covid-19

Med anledning av pandemin kommer undervisningen att anpassas så att den kan ske på ett säkert sätt. Under hösten kommer undervisningen på KMH att bestå av en blandning av distansundervisning och undervisning på plats.

Senaste nytt 25 november 2020:

 • Vi tillåter max 8 personer (studenter och anställda) i publiken vid konserter.

Dessa riktlinjer gäller fortsatt med anledning av de skärpta allmänna råden för Stockholms län till och med den 13 december:

 • KMH-konserter kommer inte att vara öppna för allmänheten då Folkhälsomyndigheten avråder från att delta vid den typen av arrangemang.
 • All personal som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det. Den undervisning som behöver ske på plats kan fortsätta göra det förutsatt att avstånd hålls och övriga riktlinjer följs noggrant.
 • Våra campus håller fortsatt öppet, men vi vill vädja om att inte åka till campus i onödan.

Skärpta allmänna råd för Stockholms länlänk till annan webbplats

Allmänna riktlinjer

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering gäller fortsatt. Det innebär att vi alla hjälps åt att hålla minst två meters avstånd när det är möjligt.

Läs på 1177 om att hålla avståndlänk till annan webbplats

Stanna hemma om du är sjuk. Om du har minsta symptom ska du inte komma till KMH. Det gäller även om du bara är ”lite snorig”.

Tvätta händerna ofta och noggrant. Använd gärna handspriten som finns på olika ställen på campus.

Hushållsmedlem med bekräftad smitta

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuklänk till annan webbplats, FHM

Anställd, student eller anhörig i riskgrupp

Du som är anställd ska höra av dig till närmsta chef för att informera om du tillhör en riskgrupp så att adekvata anpassningar kan göras. Är du student hör du av dig till din studierektor så att undervisningen kan anpassas vid behov.

Eventuell smittspridning vid KMH

Vid konstaterad smittspridning vid KMH kommer coronagruppen att sammankallas och särskilda åtgärder kommer att vidtas. Beslut om vilka ytterligare åtgärder som tas beror på smittspridningens omfattning. För den som blivit smittad gäller det att följa de förhållningsorder som ges från sjukvården och smittskyddet.

Mer information om corona i Stockholms län finns på 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats och Region Stockholmlänk till annan webbplats.

Arbeta och studera på distans - zoom-hjälp m.m.

Den undervisning som kan fortsätta bedrivas på distans kommer i stor utsträckning att fortsätta med det. En del lektioner kan också komma att äga rum i alternativa lokaler för att frigöra lokaler på campus för annan undervisning.

För att veta hur just din undervisning kommer att bedrivas, titta i ditt schema i TimeEdit. Finns det några oklarheter, ta kontakt med din lärare eller din studierektor.

Hitta bra hjälp för videomöten på Helpdesksidan:

Arbeta och studera på distans

Lokaler – bokning, hissar, ventilation med mera

För att säkerställa att det går att hålla avstånd i alla lokaler har lärosalar och grupprum mätts upp och fått nya bestämmelser länk till annan webbplatskring hur många personer som får vistas där samtidigt.

Se till att du har bokat ditt övningsrum innan du åker till campus så att du inte åker dit i onödan. Även rummen på Edsberg bokas numera genom TimeEdit.

Ordinarie bokningsregler

Vi möblerar om både i lärosalar och allmänna utrymmen för att undvika trängsel. Det kommer också att finnas golvmarkeringar och affischer som påminner oss om att hålla avstånd.

Tänk gärna på att inte alltid ta vägen genom foajén utan utnyttja balkonger och trappor mellan de olika våningsplanen.

Förteckning över tillåtet antal personer i respektive rum/sal

Huvudentrén på Valhallavägen kommer endast att vara öppen för studenter och personal med passerkort. Den tillfälliga accessen för anställda via Melodislingan har nu upphört att gälla.

Omklädningsrum och personalgym

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att undvika att byta om i allmänna omklädningsrum. På KMH kommer omklädningsrum och personalgym fortsatt att hållas öppna och om du måste använda lokalerna ber vi därför er att visa särskild hänsyn och hålla avståndet för att undvika trängsel.

Hissar

Hissarna får endast användas av två personer åt gången. Ta gärna trapporna, men se till att möta andra med respekt och var noga med att lämna utrymme för varandra.

Ventilation

Luftomsättningen i rummen på Campus Valhallavägen är behovsstyrda. Vid närvaro ökar flödet från minimum till grundflöde. Temperaturen och luftomsättningen styrs via temperatur-, fukt- och koldioxidgivare beroende på sal och aktivitet. Grundflödet är inställt på en lufttillförsel på 10 liter per sekund och person, vilket medför ett snitt på ca tre luftomsättningar i rummen per timme. All tilluft kommer utifrån och ingen luft återanvänds, vilket bidrar till en säker ventilationsmiljö.

På Edsberg är det viktigt att öppna fönstren för att vädra med jämna mellanrum.

Lokalvård

Vi har extra uppsikt i våra lokaler gällande städning.

 • Handtag och knappar i allmänna ytor spritas på morgonen samt vid kl 12 och 14.
 • Tangenter till pianon torkas minst en gång per dag på morgonen.
 • Toaletter i allmänna utrymmen städas tre gånger per dag – morgon, lunch, eftermiddag.
 • Toaletter vid kontor städas en gång per dag på morgonen.
 • Vi torkar av golven extra noga där blåsmusiker har övat.
 • Handsprit ställs ut så att det finns möjlighet att sprita händer.

För lokalvårdsärenden använd helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats

Öppettider

Campus

Från och med vecka 34 går det att boka lokaler redan från 7.00, så att det ska gå att undvika den värsta rusningstrafiken på morgonen.

 • Valhallavägen:
  Måndag till fredag 7.00-23.00, helger 9.15-22.00
 • Edsberg:
  Måndag till fredag 7.00-23.00, helger 8.00-23.00
 • Internservice, från och med 31 augusti:
  Måndag till fredag 07.00-15.00, helger 10.00-17.00.
  Lunchstängt 12-13.
 • Bibliotek – se nedan

Förändrade ramtider för undervisning

Under läsåret 2020/2021 får schemaläggning ske före 8.45, efter 18.00 samt lunchtid 12.15-13.30 om student/er och lärare är överens.

Myndigheten

Myndigheten KMH har öppet för allmänheten via registrator@kmh.se

IT-support

Nås via helpdesk där det också går att boka tid för hjälp på plats på Valhallavägen måndagar och onsdagar.

helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats

Resor

För att resa till KMH, undvik gärna kollektivtrafiken om du har möjlighet. Försök annars att inte resa under rusningstid. KMH har nu öppet från kl.07.00 vilket innebär att det finns möjlighet att resa innan rusningstrafik. 

För närvarande avråder KMH från icke-nödvändiga tjänsteresor och studieresor. Det gäller också erasmusutbyten för personal. Respektive chef fattar beslut i dessa frågor.

Säkerhetsutrustning – munskydd, visir med mera

Munskydd

För de lärare som önskar kommer KMH att tillhandahålla munskydd med säkerhetsklass FFP2 för undervisning i situationer som är extra känsliga. Munskydd ska ses som ett komplement när fysisk distansering är svår att tillgodose (t ex undervisning i sång, blåsinstrument samt rörelsemoment). För att munskyddet ska vara verkningsfullt är det viktigt att använda munskyddet på rätt sätt och särskilda rutiner ska följas.

Det kommer att finnas särskilda papperskorgar med lock, som ställs ut på angivna platser. När munskyddet delas ut till personen får den också med en påse där munskyddet ska läggas när det är förbrukat. Därefter lägger man den hopknutna påsen i den angivna soptunnan, som har en ljusblå riskavfallspåse i sig.

För att få tillgång till munskydd, kontakta Internservice. Studenter har möjlighet att köpa munskydd via NotoBok.

Observera att det fortfarande är viktigt att följa gällande riktlinjer om två meters avstånd och rumsbegränsningar med mera. Detta gäller både munskyddsbärare och personer med påvisade antikroppar.

Mer om munskydd

WHO:s rådlänk till annan webbplats

Inslag i Nyhetsmorgonlänk till annan webbplats

Inslag i SVTlänk till annan webbplats

Visir

För de lärare som önskar kommer KMH att tillhandahålla visir för sångundervisning. De lärare som önskar använda detta kan kontakta Internservice för att kvittera ut visir.

Puffskydd

KMH har köpt in en stor mängd puffskydd för att kunna använda till mikrofoner som lånas ut via Internservice.

Blåsinstrument och körsång

Sång och blåsinstrument ställer särskilt höga krav på anpassning och det kommer att finnas plexiglasskärmar att tillgå vid denna typ av undervisning. Önskemål om mobila plexiglasskärmar kan anges när du bokar lokal i TimeEdit alternativt beställas via helpdesk.

Kondens från brassinstrument är en riskfaktor. Töm på en tidning eller trasa och ta den med dig då du lämnar rummet.

Sprita dina händer när att du är klar med instrumentet eftersom du kan ha fått kondens på händerna.

Instrumentlån och instrumentvård

Lån

Utlåningen via Internservice begränsas till det som är absolut nödvändigt för undervisningen.

Instrumentvård

Alla ansvarar för att rengöra sina egna instrument samt de instrument som är placerade i skåp och som tillhandahålls av KMH.

Dela inte instrument eller mikrofon med någon annan och se till att dina händer är rena innan du tar i något instrument.

Observera att det är viktigt att inte använda handsprit på pianotangenter och andra instrument.

Konserter

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare gäller tillsvidare, vilket innebär att konserter kommer att hållas med en begränsad publik och poänggivande konserter ges företräde.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen i denna fråga och är beredda på att göra nya anpassningar när rekommendationerna ändras. 

KMH erbjuder också möjligheten att livesända konserter.

Observera att det är viktigt att komma ihåg att hålla avstånd på scenen, både vid repetition och konsert.

CSN

Regeringen har nu meddelat att även de som inte kan fortsätta studera när högskolan stänger till följd av det nya Coronaviruset, ska kunna få behålla sitt studiestöd. CSN kommer därför att fortsätta betala ut studenters studiestöd även om högskolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansstudier. Du behöver inte kontakta CSNlänk till annan webbplats.

Biblioteket

Öppet med passerkort mån-tors kl 8.00 – 18.00 och fre 8.00-15.00. Informationsdisken är bemannad med bibliotekspersonal mellan 13.00-15.00 och måndag, onsdag och torsdag. Mellan 16.00-18.00 måndag-torsdag finns studentbemanning, övriga tider gäller självbetjäning.

Biblioteket är tillsvidare stängt för externa besökare.

Bibliotekets e-post: bibliotek@kmh.se

Digitala resurser

Vi vill påminna om de digitala resurser – noter, artiklar, filmer och ljudinspelningar – som du når via bibliotekets sidor. I Naxos Music Library finns förutom skivinspelningar även en del analyser, tutorials om musikhistoria mm.

Jstor har meddelat att de gör stora mängder med ytterligare artiklar tillgängliga för sina prenumeranter utan extra kostnad. Inloggning sker med KMH-adress och lösenordet.

Vid behov av sökhjälp och andra biblioteksrelaterade frågor går det bra att kontakta bibliotekspersonalen via e-post:

karin.nordgren@kmh.se

ann.malm@kmh.se

judit.schold@kmh.se

Mat, Restaurang Oktav

Oktav har öppet inne på Campus Valhallavägen med begränsade öppettider 8.00-16.00, måndag-fredag. Det finns färre sittplatser än normalt och allmänhet kommer att hänvisas till entrén vid restaurangen.

Det kommer också gå att förbeställa mat via Oktav som hämtas ut via Erling-Perssonatriet. Mer information om detta kommer inom kort.

Mikrovågsugnar

Undvik trängsel kring mikrovågsugnarna. Gå en kort sväng medan du väntar på att maten ska värmas upp och försök att sprida ut lunchtiderna.

Kontaktuppgifter förvaltningen

Förvaltningens medarbetare jobbar kombinerat på plats och på distans men rekommenderas att fortsätta arbeta hemifrån om arbetet tillåter det.

Det går alltid att nå alla avdelningar via telefon eller dessa e-postadresser:

Skriv tabellbeskrivning här
AvdelningAdress
Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi
ekonomi@kmh.se
IT-avdelningen
helpdesk@kmh.se
Personalavdelningenpersonalavdelningen@kmh.se
Produktionsavdelningen
internservice@kmh.se
ljudenheten@kmh.se
Samverkansavdelningensamverkan@kmh.se
Serviceavdelningenkontakt_serviceavdelningen@kmh.se
Studieadministrativa avdelningen
studiecentrum@kmh.se
Utbildnings- och forskningsavdelningen
ufa@kmh.se

Kontaktuppgifter akademier

För specifika frågor gällande undervisning vid just din institution eller akademi, hör av dig till respektive studierektor eller kursansvarig. För övergripande frågor kan du kontakta akademichefen.

Kontaktuppgifter akademier och institutioner

Information och frågor

Läget kan komma att förändras snabbt varpå nya bedömningar görs. Vi fortsätter att bevaka nyhetsrapporteringen, relevant forskning och myndigheternas riktlinjer och kommer kontinuerligt att uppdatera informationen. Ny information skickas till medarbetare och studenter via e-post samt uppdateras här på Backstage.

Om du har särskilda frågor, e-posta till corona@kmh.se

Om riktlinjerna

Riktlinjerna ovan har formulerats av coronagruppen som för närvarande träffas tre gånger i veckan. Gruppen består av

 • rektor
 • prorektor
 • högskoledirektör
 • samtliga akademichefer
 • fastighetschefen
 • chefen för samverkansavdelningen
 • chefen för studieadministrativa avdelningen
 • chefen för serviceavdelningen
 • studentkårens ordförande
 • högskoleledningens samordnare.

Du når gruppen via e-post: corona@kmh.se

Relaterad kontakt