KMH:s riktlinjer angående Covid-19

Följande förhållningsregler gäller vid Kungl. Musikhögskolan från och med 10 januari 2022 till och med 11 februari 2022.

Undervisning

Praktisk undervisning

Praktisk undervisning genomförs företrädesvis på plats. Om det finns risk för de involverades hälsa eller annat starkt skäl föreligger finns möjlighet att, efter samråd med akademichef, förlägga sådan undervisning digitalt eller vid ett senare tillfälle.

Rumsbokningarna för den praktiska undervisningen ligger kvar och inga kapacitetsbegränsningar införs i nuläget.

Teoretisk undervisning

Alla teoretiska moment, såväl i seminarieform som föreläsningar, ska genomföras digitalt.

Konserter

Samtliga planerade konserter som är del av kurs genomförs utan publik och streamas. Konsertanta evenemang som inte är examinerande blir föremål för övervägande om de ska genomföras vid ett senare tillfälle.

Kontakta per.sjoberg@kmh.se för mer information.

Arbeta hemifrån

Anställda som kan, beroende av sina arbetsuppgifter, ska arbeta hemifrån och möten ska ske digitalt.

Kontakta din närmsta chef för mer information.

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper.

Tvätta händerna ofta och noggrant. Använd gärna handspriten som finns på olika ställen på campus.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Vaccination mot Covid-19

Stanna hemma om du har symptom

Var uppmärksam på symptom. Om du får symptom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats.

Om du har bekräftad smitta

Personer med bekräftad covid-19 ska följa de förhållningsorder som ges från sjukvården och smittskyddet. Om du befunnit dig på plats på KMH ska du som student även kontakta din lärare/studierektor och du som anställd ska kontakta din närmsta chef. Detta för att KMH anonymt ska kunna meddela alla personer som kan ha blivit utsatta för smitta.

Säkerhet och instrument

Vid undervisning på plats ska smittskyddsåtgärder vidtas – tänk på att hålla avstånd. Vi uppmuntrar också till användande av skyddsutrustning såsom plexiglasskärmar och valpmattor för kondens, samt munskydd när avstånd är svårt att hålla. Läs igenom checklistan för lektioner/aktiviteter på campus Länk till annan webbplats..

Plexiglasskärmar

Det kommer fortsatt att finnas plexiglasskärmar att tillgå vid behov. Du kan ange önskemål om mobila plexiglasskärmar när du bokar lokal i TimeEdit, alternativt kan du beställa skärmar via Helpdesk.

Kondens från brassinstrument

Kondens från brassinstrument är en riskfaktor. Töm på en tidning, trasa, eller valpmatta och ta den med dig då du lämnar rummet. Sprita dina händer när du är klar med instrumentet eftersom du kan ha fått kondens på händerna.

Instrumentvård

Alla ansvarar för att rengöra sina egna instrument samt de instrument som är placerade i skåp och som tillhandahålls av KMH.

Observera att det är viktigt att inte använda handsprit på pianotangenter och andra instrument.

Information och frågor

Vi fortsätter att bevaka myndigheternas riktlinjer och kommer kontinuerligt att uppdatera informationen. Ny information skickas till medarbetare och studenter via e-post samt uppdateras här på Backstage.

Om du har särskilda frågor, e-posta till corona@kmh.se

Relaterad kontakt